Programrådgiver i Plan Norge

Tor Martin Ullsvik tiltrer 28.02.2020 et vikariat som programrådgiver for Tanzania og Nepal.

Sist oppdatert: 21.02.2020 12.51.47

Ullsvik kommer til stillingen fra NOREC hvor han også var programrådgiver. Han har mastergrad i antropologi og bachelor i utviklingsstudier, begge fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har også jobbet flere år hos Utlendingsnemda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI), og har gjort korttidsoppdrag for Redd Barna og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Publisert: 21.02.2020 12.51.47 Sist oppdatert: 21.02.2020 12.51.47