Strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen

Andreas Haug Løland er ansatt som strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen.

Sist oppdatert: 24.03.2020 11.38.19

Løland er 34 år gammel. Han har 10 års fartstid fra KrF, der han både jobbet som internasjonal sekretær og var rådgiver på avdelingen for politikk og kommunikasjon. Han har både en mastergrad i administrasjon og ledelse, og en tverrfaglig mastergrad i bærekraft, miljø og kultur.

Misjonsalliansen har i over hundre år skapt jobber, god helse og verdig liv sammen med verdens fattigste og mest sårbare. Fremover skal vi også ha en tydeligere stemme her hjemme i Norge i kampen mot global urettferdighet. Som et ledd i arbeidet for å oppnå dette har vi ansatt Andreas Haug Løland som strategisk kommunikasjonsrådgiver. 

Publisert: 24.03.2020 11.38.19 Sist oppdatert: 24.03.2020 11.38.19