Seniorrådgiver i Plan Norge

Katja Jezkova Isaksen er ny seniorrådgiver i Plan International Norge. Hun skal jobbe med barnebeskyttelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Sist oppdatert: 05.03.2020 13.13.25

Isaksen har en doktorgrad (PhD) fra Manchester Business School, og har nettopp gjennomført en filosofisk mastergrad (MPhil) i Global Helse fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2011 opparbeidet seg verdifull kompetanse fra arbeid både i felt og på HQ-nivå. Hun har blant annet jobbet med utsatte barn gjennom det regionale afrikanske SRHR-teamet til Styrelsen for internasjonalt utviklingssamarbeid (SIDA) og Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD). Hun har også jobbet for UN Womens regionkontorer i Nairobi og New York. Isaksen begynner i Plan Norge International 23. mars.

Publisert: 05.03.2020 13.13.26 Sist oppdatert: 05.03.2020 13.13.25