Rådgiver i LHL Internasjonal

Anna Eilertsen er ansatt som ny rådgiver i LHL Internasjonal.

Sist oppdatert: 16.01.2020 11.19.35

Hun skal videreutvikle LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Internasjonal sitt tuberkulosearbeid i Nordvest-Russland. Hun skal fokusere på helsesystemutvikling, pasientmedvirkning, informasjon og helsekommunikasjon.

De siste årene har hun jobbet som seniorrådgiver for Innovasjon Norges Investeringsfond for Øst-Europa. Hun har også vært seniorkonsulent for internasjonale bistandsprosjekter i Russland. Anna er utdannet som sivilingeniør og økonom. Hun har tilleggsutdanning i henholdsvis bedriftsutvikling, coaching og kommunikasjon.

LHL Internasjonal er en selvstendig stiftelse som jobber med tuberkulosebekjempelse, hovedsakelig i samarbeid med pasientorganisasjoner.

Publisert: 16.01.2020 11.19.35 Sist oppdatert: 16.01.2020 11.19.35