Skal lede FNs miljøforsamling

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble 15. mars valgt til president for FNs miljøforsamling. Han har vervet i to år.

Sist oppdatert: 18.03.2019 15.48.12

– For å ta tak i verdens store miljøproblemer som marin forsøpling, global oppvarming og tap av natur, trenger vi en global felles innsats. Min oppgave i denne rollen blir å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom landene. Det blir krevende, men det er helt avgjørende at vi oppnår et godt resultat på det neste møtet i FNs miljøforsamling. Målet er å få til miljøtiltak som står i forhold til de problemene verden står overfor, sier Ola Elvestuen i en pressemelding.

Den store rapporten som nettopp kom fra FN Miljø (GEO-6) viser at det er enorme utfordringer. På mange områder går miljøtilstanden i feil retning. Samtidig viser rapporten at vi fortsatt har muligheten til å endre kursen.

– Dette er et stort og viktig oppdrag. At verdens miljøministre gir meg denne oppgaven, er en anerkjennelse av den lederrollen Norge har i det globale miljøarbeidet, sier Elvestuen.

Norge overtar vervet etter Estland. FNs miljøforsamling er en av de viktigste møteplassene for verdens miljøministre. De møtes annethvert år i Nairobi, der hovedkvarteret for FN Miljø ligger. FNs miljøforsamling identifiserer hva som er gode miljøtiltak, og utarbeider felles visjon for et bedre miljø i hele verden.

Publisert: 18.03.2019 15.48.12 Sist oppdatert: 18.03.2019 15.48.12
BJØRN H STUEDAL  Klima- og miljødepartementet, Klima- og miljøminister.Ola Elve
Ola Elvestuen.