Ny styreleder i Norfund

Olaug Svarva (61) blir ny styreleder i Norfund.

Sist oppdatert: 17.06.2019 14.12.45

Hun overtar etter Kristin Clemet. Svarva var i 12 år fram til februar administrerende direktør i Folketrygdfondet. Hun har styreverv i flere store norske selskaper.

På 1980-tallet jobbet hun for Den norske Creditbank og for Carnegie.

Fra 1991 til 2001 hadde hun flere stillinger i Folketrygdfondet, blant annet investeringsdirektør for aksjeavdelingen.

I perioden 2001–2006 jobbet hun for SpareBank 1 Gruppen, først som administrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning deretter som investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring.

17. februar 2006 ble Svarva utnevnt til administrerende direktør i Folketrygdfondet etter Rune Selmar. Etter nesten 12 år i stillingen valgte hun å si opp sin stilling, med fratreden 1. februar 2018.

Norfund er et statlig selskap opprettet av Stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland. Formålet er at Norfund skal bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og teknologioverføring i u-land gjennom investeringer i vannkraft og annen fornybar energimikrofinansfond som spesialiserer seg på små- og mellomstore bedrifter, samt landbruksbedrifter.

Norfund er eid av Staten ved Utenriksdepartementet. Norfunds investeringskapital bevilges over bistandsbudsjettet.Publisert: 17.06.2019 14.12.45 Sist oppdatert: 17.06.2019 14.12.45
Olaug Svarva Foto: Tore Sætre / Wikimedia