Ny professor ved SUM

Mariel Aguilar-Støen får opprykk til professor i samfunnsgeografi ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO.

Sist oppdatert: 22.01.2019 08.00.29

Hun er første professor i samfunnsgeografi i Norge med bakgrunn fra Latin-Amerika. Komiteen skriver om Aguilar-Støen at artiklene hennes presenterer sterkt empirisk materiale, med feltarbeid i flere land, og ulike metoder som danner grunnlag for dyptgående forståelse av endring. Artiklene er av høy kvalitet, både empirisk og teoretisk, og er et tydelig bidrag til samfunnsgeografien. I flere artikler utvikler hun også analytiske rammer som vil være nyttige for andre forskere.

Siden hun fullførte doktorgraden ved NMBU i 2009, har Aguilar-Støen vært ansatt på SUM. Hun har lang erfaring med internasjonalt samarbeid og har i sin forskning vært spesielt opptatt av migrasjon, rurale endringer og miljøpolitikk. Hun har gjort feltarbeid i Latin-Amerika, blant annet i Mexico, Guatemala og Nicaragua. Hun leder forskergruppen Rurale endringer i det nye århundret, samt SUMs forskerskole.

Publisert: 22.01.2019 08.00.29 Sist oppdatert: 22.01.2019 08.00.29
FRANCESCO SAGGIO: University of Oslo
Mariel Aguilar-Støen