Ny professor i utvikling og miljø

Tanja Winther får opprykk til professor i utvikling og miljø ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert: 22.01.2019 16.05.10

I kompetanseerklæringen skriver komiteen at Winther har gjort et betydelig bidrag og anses som en pionér innenfor et nytt tverrfaglig felt, nemlig samfunnsvitenskapen innen energiteknologi. I løpet av de siste årene har hun ledet flere kreative og eksperimentelle tiltak rettet mot å forstå hvordan energieffektivitet kan fremmes i husstander i land som f.eks. Norge. Forskningen hennes har vært metodisk innovativ og har vært fokusert på å gi resultater for praksis.
Winther fullførte doktorgrad i sosialantropologi ved UiO i 2005, og har vært ansatt på SUM siden 2006. Winther er også utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI.
Winther har i sin forskning vært spesielt opptatt av energisystemer og sosiale effekter av teknologier. Winther har gjort feltarbeid i Zanzibar (Tanzania), Kenya, The Sunderban Islands (India) og i Norge. Winther leder for tiden forskergruppen Bærekraftig forbruk og energi på SUM, i tillegg til en større søknad om opprettelse av et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn) ved SUM, UiO.

Publisert: 22.01.2019 16.05.10 Sist oppdatert: 22.01.2019 16.05.10
FRANCESCO SAGGIO: University of Oslo
Tanja Winther