Ny professor i antropologi

Sidsel Roalkvam får opprykk til professor i antropologi ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert: 25.01.2019 12.20.16

Komiteen skriver i kompetanseerklæringen at Roalkvams arbeid har høy kvalitet, og gir orginale og innsiktsfulle bidrag til antropologien, både etnografisk og teoretisk. I tillegg er hennes utvalg av feltarbeid imponerende bredt (Kiribati, Zimbawe, Sør-Afrika, India), og hennes publikasjoner med utgangspunkt i feltarbeid viser stor styrke i hennes deltakende observasjoner.
Roalkvam er i dag direktør ved SUM, og har vært ansatt på UiO siden fullført doktorgrad i 1997. I sin forskning har Roalkvam blant annet jobbet med global helse, mødre- og barnehelse, HIV og AIDS, religion og kjønn. Hun har tidligere vært leder for det tverrfakultære forskningsområdet LEVE – Levekår i utviklingsland ved UiO.
Roalkvam har i flere år ledet forskergruppen Makt og politikk i global helse på SUM og var sentral i arbeidet med The Lancet-UiO Commission on Global Governance for Health.

Publisert: 25.01.2019 12.20.16 Sist oppdatert: 25.01.2019 12.20.16
Sidsel Roalkvam