Ny førsteamanuensis ved SUM

Katerini Storeng er ansatt som førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert: 22.01.2019 08.03.49

Storengs forskningsfelt ligger mellom medisinsk antropologi og global folkehelse. I sin forskning har hun fokusert på sosiale og politiske faktorer ved global helsepolitikk og praksis, for eksempel gjennom forskning på politikkutvikling innenfor offentlig-private partnerskap, inkludert Gavi, Vaccine Alliance og Partnerskapet for mødre-, nyfødt- og barnehelse. Storeng har også forsket på internasjonale aktørers rolle i overføring av politikk og forskningsbasert kunnskap mellom globale, nasjonale og lokale nivåer, og har deltatt i flere store tverrfaglige prosjekter på mødrehelse og helsesystemer, blant annet i Burkina Faso.
Med et Young Scientist Grant fra NFRs Globvac-program, forsker Storeng for tiden på sivilsamfunnsengasjement i globale helsestyringsprosesser og global helsesikkerhet. Hun er nestleder for UiOs uavhengige ekspertpanel for forskning på helse og globalt styresett. Storeng leder forskergruppen Makt og politikk i global helse ved SUM, og er i tillegg valgt inn som leder av Akademiet for yngre forskere.
Hun har sin doktorgrad fra University of London (LSHTM), og er MSc i medisinsk antropologi fra University College London og BA i psykologi og medisinske samfunnsstudier fra McGill University. Før Storeng begynte som postdoktor ved Universitetet i Oslo i 2010, var hun forsker ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, hvor hun fortsatt har en bistilling.

Publisert: 22.01.2019 08.03.49 Sist oppdatert: 22.01.2019 08.03.49
Katerini Storeng