Leder satsing på barns rettigheter

Brynjar Nilsen er ny seksjonsleder for barns rettigheter i Redd Barna.

Sist oppdatert: 25.03.2019 12.16.24

Han har jobbet i Redd Barna siden 2006 med menneskehandel med barn, beskyttelse mot vold og overgrep, resultatdokumentasjon og godt styresett for barns rettigheter. Han var spesialrådgiver i Asia for barns beskyttelse og godt styresett for barns rettigheter fra 2014 til 2017, og har de siste årene jobbet med internasjonal organisasjonsutvikling i Save the Children International. Nilsen har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Publisert: 25.03.2019 12.16.24 Sist oppdatert: 25.03.2019 12.16.24
Brynjar Nilsen