Ny daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Kathrine Sund-Henriksen er ansatt som  som daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Sist oppdatert: 30.04.2019 07.57.16

Hun har erfaring fra flere av Forum for utvikling og miljø sine 50 medlemsorganisasjoner, blant annet som daglig leder i SLUG – nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, arbeidende styreleder i SAIH, og har sittet i ForUMs styre. Hun har også vært styreleder i RORG-samarbeidet. De siste årene har hun jobbet i Oslo Røde Kors, blant annet som leder av kvinnefeltet og som politisk rådgiver. Sund-Henriksen har i sin utdanning spesialisert seg på internasjonale relasjoner og sammenlignende politikk, samt ledelse. Hun tiltrer 1. juni.

Publisert: 30.04.2019 07.57.16 Sist oppdatert: 30.04.2019 07.57.16
Kathrine Sund-Henriksen