Ny i KPMG (IDAS)

David Berntsen har begynt i KPMGs International Development Advisory Services (IDAS)

Sist oppdatert: 06.05.2018 06.16.01

Han er knyttet gruppen Forvaltning og økonomi. Bertnsen har erfaring fra økonomistyring utvikling av retningslinjer i ideell sektor. Gjennom jobber som internrevisor i Norsk Folkehjelp og nå sist som controller og finansrådgiver i Flyktninghjelpen har han erfaring med alle sidene ved tilskuddsforvaltning og spesielt donorers krav og retningslinjer. Han har også spisskompetanse på beste praksis internkontroll for multinasjonale ikke statlige organisasjoner. 

Publisert: 06.05.2018 06.13.05 Sist oppdatert: 06.05.2018 06.16.01
David Berntsen