Vant pris for forskning mot diskriminering

Juristen Tarunabh Khaitan har blitt tildelt den norske Letten-prisen.

Sist oppdatert: 23.10.2018 11.52.23

Den indiske juristen ble tidligere i høst tildelt den norske Letten-prisen for 2018 for sin forskning på strukturelle hindringer for sosial og økonomisk utvikling. Prisen er på to millioner kroner.

Khaitan er associate professor ved Oxford University og er for tiden også tilknyttet University of Melbourne.

Hans forskning ble blant annet sitert i en nylig kjennelse fra Høyesterett i India, som avkriminaliserte homofil sex ved å sette til side en lov som stammet fra det britiske kolonistyret. Dette er et eksempel på hvordan Khaitans forskning har bidratt direkte til å endre måten diskriminering og minoritetsrettigheter oppfattes på.

Kjennelsen i indisk høyesterett regnes for å ha stor betydning. Den kan også få konsekvenser i andre land som tidligere har vært under britiske styre, og som fortsatt har diskriminerende elementer fra britiske strafferett i sitt lovverk.

Khaitan vil bruke prispengene til å lansere forskningsprogrammet «Indian Equality Law Program» ved Melbourne Law School. Utdanning av forskere, aktiv deltagelse i samfunnsdebatten og formidling av forskning står på agendaen. Khaitan mener at Indias demokratiske institusjoner har sine svakheter og mangler, men at de også rommer potensial for endring.

Letten-prisen deles ut første gang i år. Prisen skal deles ut annethvert år til en yngre forsker som har utført forskning av fremragende kvalitet innen globale utfordringer knyttet til helse, utvikling, miljø eller likestilling.

Prisen er etablert av Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere. Letten Foundation ble etablert av nå avdøde professor Letten F. Saugstad i 1986 og har siden finansiert grunnforskning i Norge og utlandet.

Publisert: 23.10.2018 11.52.23 Sist oppdatert: 23.10.2018 11.52.23
Tarunabh Khaitan vant Letten-prisen for 2018. Foto: Øyvind Aukrust