Befolkningen i Nord-Uganda er blant de fattigste i Afrika. Pengene som er misbrukt skulle vært brukt til tiltak i dette lutfattige og krigsherjede området.Foto: AFP/Scanpix

Omfattende svindel i Uganda

Etter avsløringen av misbruk av 95 millioner bistands­kroner er rundt 16 ugandiske tjenestemenn suspendert. Parlamentet er på krigsstien mot korrupsjon. Skandinavisk, britisk og irsk bistand til Uganda er frosset.

Av Henry Lubega i Kampala og Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 18.12.24

Ugandas riksrevisjon offentliggjorde 19. oktober 2012 en rapport som viser at om lag 95 millioner bistandskroner fra Norge, Sverige, Danmark og Irland er blitt plassert på private bankkontoer og utbetalt til ulike private firmaer uten at det kan dokumenteres hva de er brukt til. 

Pengene skulle vært brukt på gjenoppbyggingen av den fattige Nord-Uganda som tidligere har vært svært urolig. Så lang peker sporene mot tjenestemenn ved statsministerens kontor står bak svindelen.  Norge, Irland, Storbritannia, Sverige og Danmark har foreløpig stanset all bistand til Uganda som går via statlige myndigheter i landet.

– Dette er tyveri fra lutfattige mennesker i Nord-Uganda. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og annet pengemisbruk. Denne saken skal vi til bunns i, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Ugandas statsminister Amama Mbabazi har i et møte med giverlandene sagt at pengemisbruket skyldes utro tjenere, og har ikke sammenheng med hans stilling. Mbabazi har lovet å innfri kravene fra giverne om både rettsforfølgelse av de skyldige, tilbakebetaling av de stjålne midlene og bedre rutiner for overføring av bistandsmidler.

En parlamentskomité i Kampala er i gang med behandlingen av revisjonsrapporten. 

– Godt tiltak

– Det at noen nordiske land og andre donorer kutter i bistanden til Uganda er et godt tiltak som jeg støtter helhjertet. Giverne burde ha klare mål for prosjektene de støtter, sier Cissy Kagaba, direktør i Anti-Corruption Coalition i Uganda.

– Dette er et språk myndighetene forstår og som kan føre til tiltak som minsker korrupsjonen. Jeg skulle ønske også andre ville gjøre det samme. Nok er nok. Det kommer ikke noe godt av å motta bistand som aldri når de fattige den er ment for. Befolkningen i Nord-Uganda har lidd mye og det verste som kan skje er at noen gjør seg rike på bekostning av disse fattige menneskene, sier Kagaba. 

Til tross for kuttene er det mange som frykter at dette kun vil ha en midlertidig effekt og at så snart støvet har lagt seg vil bistanden fortsette som før.

– Jeg, og jeg tror også dette gjelder kollegene mine i andre organisasjoner, ønsker oss en absolutt stopp i bistanden inntil vi ser en ubetinget politisk vilje til å bekjempe korrupsjon, forklarer Kagaba. 

Programdirektøren for Uganda Debt Network (en NGO som overvåker Ugandas gjeldssituasjon og hvordan statslånene brukes), Julius Kapwepwe, har et litt annet syn på saken.

 – Jeg vet at giverne er skuffet over det høye korrupsjonsnivået og jeg støtter beslutningen deres om å kutte i bistandsmidlene, men på den annen side går kuttene utover de fattige som bistanden var ment for i første omgang.  

Snakkis

Underslaget og givernes reaksjon er blitt heftig debattert på de uavhengige radiostasjonene i Uganda.

– Dette er gode nyheter fra de nordiske landene, hvis også andre donorer, som USA, trekker tilbake sin bistand, kan vi kanskje hamre noe fornuft inn i hodene på disse skruppelløse folka, sier den populære talk show-programlederen, Charles Mwanguhya.

Statsministeren har uttalt at myndighetene skal betale giverne tilbake så snart politietterforskningen er avsluttet. Men regjeringen har ikke sagt noe om hvor de skal ta disse pengene fra. 

Lei av statlige tyver

Når et tilfeldig utvalg av ugandere blir spurt om hva de mener om bistandskuttet, svarer de fleste at de er lei av å ha en regjering som stjeler.

– Denne regjeringa bryr seg ikke om at det er folket det blir stjålet fra. Det er ingen grunn til at skattebetalere i andre land skal gi oss penger til å hjelpe de fattige når de bare havner i lommene til korrupte statstjenestemenn. Jeg er for en total stopp i bistanden, og om mulig aldri motta penger igjen. La oss heller dø, det er visst det myndighetene ønsker, sier apotekeren Brian Kivumbi.

Politikere fra både opposisjonen og regjeringspartiet, samt det sivile samfunn, har lagt press på statsministeren for å få ham til å sparke departementsråden på Statsministerens kontor. Kontoret fører kontroll med midlene til en rekke utviklingsprosjekter.  

Avslørt av riksrevisor

Gjennom de siste årene har Storbritannia, Norge, Sverige, Irland og Danmark gitt 155 millioner kroner til gjenoppbygging i Nord-Uganda. Totalt har Norge alene bidratt med 60 millioner kroner, hvorav 27 millioner kroner som nå viser seg å være misbrukt. 

– Et gledelig faktum midt i det hele, er at pengemisbruken ble avslørt av Ugandas egen riksrevisjon. Norge har i mange år støttet utviklingen av Ugandas riksrevisjon. Denne saken viser hvor viktig dette samarbeidet har vært, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Norge stanset støtten til gjenoppbyggingsprogrammet i Nord-Uganda i 2011, mens generell budsjettstøtte ble avviklet i 2010. Grunnen var delvis misnøye med Ugandas manglende vilje til å følge opp korrupsjonssaker, og at Norge ønsket å heller prioritere områdene energi, klima og likestilling.

Norsk bistand til Uganda

Norge ga i 2011 ca 454 millioner kroner i bistand til Uganda. Godt styresett, økonomiske utvikling og miljø og energi er hovedsatsingsområder for norsk bistand til Uganda.

Publisert: 22.11.2012 03.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.12.24

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.