Angola med sin oljeindustri er en av de raskest voksende økonomier i verden. Foto: Jan Speed

Bistand ut, business inn

Syv av verdens ti raskest voksende økonomier ligger i Afrika. Nå skal norske investorer lokkes til å være med på kalaset.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 19.04.2015 16.19.10

- Dette er starten. Nå gjenstår det å se om næringslivet er såpass interessert at de kan finansiere dette videre, sier Eivind Fjeldstad.

28-åringen har nettopp lansert organisasjonen, Norwegian African Business Association, et underbruk av International Law and Policy Institute, som skal få flere norske bedrifter til å investere i Afrika. Så langt har han lykkes i å samle en klype ministre, en håndfull ambassadører en skokk med forretningsfolk fra Norge og ulike afrikanske land til å møtes på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. De er fulle av lovord om de store mulighetene og gevinstene ved å investere i afrikanske markeder.

Nye oppfatninger, ny virkelighet


- I flere og flere afrikanske land ser fremtiden veldig lys ut. Men vi utnytter ikke det fulle potensialet, erklærer Arbeiderpartiets Trond Giske.

Den norske handelsministeren ramser opp fakta om Afrikas store muligheter. Det er væpnet konflikt i fire av Afrikas 54 land, mot 14 på slutten av nitttallet. Angola har det siste tiåret vært landet med raskest økonomisk vekst i verden. Syv av de ti fremste vekstøkonomiene ligger i Afrika. Etterspørselen stiger internasjonalt etter energi, mat og råvarer, som Afrika har mulighet til å levere. Den afrikanske middelklassen vil skape "motorer for vekst".

- De siste tiårene har Norges forhold til Afrika vært karakterisert av bistand. Jobben vår nå er å konsentrere oss om forretninger, investeringer og handel, sier Giske.

- Privat sektor en del av løsningen


Regjeringskollega Ingrid Fiskaa fra SV høres nesten enda mer positiv ut.

- I 2006 ble utenlandsinvesteringer for første gang en større kilde til kapital enn bistand. Likevel tror mange fremdeles at Afrika primært lever av bistand, sa statssekretæren.

Den nye interessen reflekterer at oppfatningene av Afrika i Norge har endret seg, mener hun, men også en endret virkelighet i Afrika selv.

- Fattigdom kan ikke utryddes uten å skape jobber. Privat sektor er dermed en del av løsningen, sa SV-politikeren.

Samtidig snakket hun om viktigheten av å ruste opp skattevesenet. En liten økning i skatteinntektene kan gi en betydelig reduksjon av fattigdommen. Det er en vinn-vinn-situasjon som tjener både de fattige og privat sektor, mente Fiskaa.

Men hvis fortjenestemulighetene er så gode, hvorfor må næringslivet da lokkes til å investere i Afrika?

- Norsk næringsliv er nok litt sidrompa. De har det for godt her. Hvorfor gidde å reise til Afrika når
forretningene går godt hjemme? svarer Eivind Fjeldstad.

- Men jeg tror også det medie- og NGO-skapte bildet av Afrika står i veien. Det er noe vi må jobbe for å nyansere, legger han til.

Avhengighetssyndrom


- Jeg må si at kulturen for investering og entreprenørskap ikke er veldig sterk på det afrikanske kontinentet. Det er mange muligheter for å gjøre gode investeringer, men vi mangler erfaring, teknologi og kapital, sier David Nalo, sekretær i ministeriet til East African Community.

Det nylig etablerte frihandelsområdet i Øst-Afrika har skapt et frihandelsområde med 130 millioner mennesker. Nalo håper det vil gjøre det mer attraktivt å investere i området, samtidig som det nye handelskammeret vil gjøre norske forretningsfolk mer oppmerksomme på mulighetene som finnes.

- Dere har i mange år brukt store summer av skattebetalernes penger på bistand til Afrika. Det har skapt et avhengighetssyndrom, som etter mitt syn har tatt livet av mye innovasjon og kreativitet i mottakerlandene. Næringslivet leter derimot etter partnere som kan få begge parter til å vokse, og slik skape vinn-vinn-situasjoner, sier han.

 

Publisert: 30.09.2011 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.19.10