Utvidelse av havna i Dar es Salaam, Tanzania

Ulovlige kapitalstrømmer tapper Afrika for store beløp årlig. Svindel ved eksport av råvarer utgjør en vesentlig del av dette. Bildet viser havna i Dar-es-Salaam i Tanzania. Foto: Xinhua / Sipa USA / NTB

Ulovlige pengestrømmer tapper Afrika for kapital

Afrika mister årlig 88 milliarder dollar i ulovlige pengestrømmer, ifølge FN-organisasjonen UNCTAD. – Et signal om at myndighetene i afrikanske land må handle, mener tanzaniansk tenketank.

Av Kizito Makoye og Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 05.10.2020 16.14.15

Ulovlige pengestrømmer som tapper Afrika for finansielle ressurser utgjør årlig 88 milliarder dollar, anslår en ny rapport fra FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD). Beregningen omfatter blant annet ulovlige pengeoverføringer, skatteunndragelser og svindel med råvarepriser.

Dette er penger som afrikanske land kunne ha brukt til å styrke tjenestetilbudet for innbyggerne sine.

– Denne rapporten viser at det er økende bevissthet om at korrupsjon, hvitvasking og skatteunndragelser fører til at millioner av mennesker må leve sine liv i fattigdom, sier Semkae Kilonzo, nasjonal koordinator i den tanzanianske tenketanken Policy Forum.

Han sier at det er nå er mange som er fast bestemt på å snu den negative trenden slik at pengene som sendes ut på ulovlig måte kan brukes til å gi vanlige folk bedre liv. Både advokater, akademikere og medlemmer av sivilsamfunnsorganisasjoner i mange afrikanske land er opptatt av dette.

Semkae Kilonzo i den tanzanianske tenketanken Policy Forum.

Semkae Kilonzo i den tanzanianske tenketanken Policy Forum mener myndighetene i afrikanske land må handle.

Kilonzo peker på at flere land, Tanzania inkludert, ønsker investeringer fra multinasjonale selskaper for utvinne ressurser innen olje, gass og mineraler. I denne situasjonen bør afrikanske myndigheter ifølge ham hente inspirasjon fra land som Norge, og ta sikte på bruke de forventede inntektene til nytte for hele befolkningen.

 

Signal om behov for handling

Den nye UNCTAD-rapporten viser at Afrika, på grunn av de omfattende ulovlige kapitalstrømmene, ikke er netto låntager hos resten av verden. I stedet er kontinentet en netto kreditor, påpeker Kilonzo.

Han sier at det forekommer vesentlige svikt i rutinene som skal forhindre blant annet hvitvasking av penger, og at Tanzania ikke er noe unntak.

– Denne rapporten er et signal om at myndighetene i afrikanske land må handle. Jeg er glad for at Tanzanias president John Magufuli har innført nye retningslinjer og strenge tiltak som i betydelig grad vil redusere de store skadene som korrupsjon og skatteunndragelser har påført landets økonomi og dermed har hatt negativ påvirkning på millioner av mennesker, sier Kilonzo.

Han understreker at ulovlige kapitalstrømmer er en global utfordring og en sperre for utvikling, og at det krever koordinert innsats å redusere disse pengestrømmene. Kilonzo mener det er positive signaler i Tanzania om at landet holder på internasjonale standarder for å slåss mot hvitvasking og skatteunndragelser.

 

Trenger pengene til egen utvikling

Ifølge en pressemelding fra UNCTAD viser den nye rapporten at de ulovlige pengestrømmene ut av Afrika er nesten like høye som kombinasjonen av internasjonal bistand og direkte utenlandsinvesteringer til sammen.

– Ulovlige pengestrømmer fratar Afrika muligheter, undergraver åpenhet og ansvarlighet og svekker tilliten til afrikanske institusjoner, sier UNCTADs generalsekretær Mukhisa Kituyi i en pressemelding.

UNCTAD peker på at afrikanske land sårt trenger pengene som går tapt på denne måten til nødvendige investeringer. Anslag sier at kontinentet mangler 200 milliarder dollar årlig for å kunne oppnå FNs bærekraftsmålene innen 2030. Pengene som går tapt i ulovlige pengestrømmer ville kunne dekket opp en stor del av dette. 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 05.10.2020 16.14.15 Sist oppdatert: 05.10.2020 16.14.15