AFP or licensors  politics, Horizontal

Norge og Sverige er bekymret over den anti-demokratiske utviklingen i Tanzania under president Magefuli. Grunnleggende rettigheter har blitt svekket. Det har gått ut over framstående kritikere av regjeringen, blant dem journalister, menneskerettsforkjempere og opposisjonspolitikere. Norge og Sverige varsler nå at mer av bistanden trolig vil bli kanalisert gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. Foto: AFP/NTB scanpix 

Norsk bekymring: Vil dreie bistand vekk fra staten i Tanzania

Norge vil bruke mer av bistanden til Tanzania gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. Det betyr samtidig mindre stat-til-stat-bistand. Bekymring for svekkelse av demokrati og menneskerettigheter er årsaken.

Av Kizito Makoye, Dar es Salaam Sist oppdatert: 12.02.2020 09.30.41

Det totale nivået på den norske bistanden til Tanzania vil imidlertid ligge på samme nivå som til nå, opplyser statssekretær Aksel Jakobsen i Utenriksdepartementet til Bistandsaktuelt.

Bistanden til Tanzania har de siste årene i gjennomsnitt ligget på 375-400 millioner dollar, hvorav halvparten har blitt kanalisert gjennom sivilsamfunns-organisasjoner og internasjonale organisasjoner i Norge og Tanzania.

– Vi ser ikke for oss større endringer de nærmeste årene. Men vi kan komme til å se at en større andel av midlene blir kanalisert gjennom sivilsamfunns-organisasjoner i framtida, sier Jakobsen i en e-post til Bistandsaktuelt.

 

Negativ demokratiutvikling

Norge støtter en rekke organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter og demokratiske verdier, som politiske og kulturelle rettigheter, ytringsfrihet, og likestilling i Tanzania.

Den svenske ambassaden i Dar es Salaam opplyste nylig at den ville kanalisere mer av sin bistand til prioriterte områder som menneskerettigheter, demokrati, likestilling, miljø og klima. Endringene kommer etter det som karakteriseres som «en negativ utvikling for demokratiet».

Grunnleggende rettigheter har blitt svekket i Tanzania den siste tiden. Det har gått ut over framstående kritikere av regjeringen, blant dem journalister, menneskerettsforkjempere og opposisjonspolitikere.

 

– Kontinuerlig dialog

Rettighetsaktivister hevder regjeringen bruker beskyldninger om økonomiske forbrytelser som middel for å kneble kritikere.

Human Rights Watch og Amnesty International anklaget i fjor Tanzanias regjering for å vedta repressive lover for å kvele uavhengig journalistikk og hemme aktiviteten til menneskerettsaktivister.

Ifølge statssekretær Aksel Jakobsen følger Norge nøye med på den politiske utviklingen i Tanzania, og legger til at bekymringen over svekkelse av demokratiet og menneskerettighetene gjentatte ganger er blitt diskutert på ministernivå mellom Norge og Tanzania.

– Vi mener en kontinuerlig politisk dialog er vår beste mulighet til å påvirke Tanzania i spørsmål om demokratisk spillerom og menneskerettigheter, sier Jakobsen.

De diplomatiske båndene mellom Norge og Tanzania gir en viktig plattform for politisk dialog om en rekke spørsmål, legger han til.

 

– Fokus på marginaliserte

På samme måte som Norge håper Sverige at deres 5 milliarder kroners femårsstrategi vil styrke og legge til rette for en mer demokratisk utvikling i landet, og forbedre utdanning, seksuell- og reproduktiv helse, styrke sysselsetting, forbedre kvinners økonomiske og politiske posisjon og løfte mange fattige mennesker ut av fattigdom.

– Denne nye strategien må fokusere på marginaliserte grupper, og på de som forsvarer demokratiet, sier Sveriges utviklingsminister Peter Eriksson i en pressemelding.

Sammen med Tanzanias myndigheter vil Sverige særlig fortsette arbeidet for å bedre forholdene for de mest sårbare og for økt sysselsetting, særlig for kvinner og ungdom.

Klimaendringene skaper stadig større problemer også i Øst-Afrika. Sverige vil derfor fremme energieffektivisering og økt tilgang til fornybar energi.

– Presset mot landets naturressurser har økt. Samtidig fører klimaendringene til mer sårbarhet, som særlig rammer den fattige befolkningen som er avhengig av jordbruket. Derfor er det viktig at Sverige øker sitt engasjement på dette området, for eksempel gjennom klima-smarte jordbruksmetoder og bærekraftig bruk av naturressurser og økosystemer, inkludert vern og gjenoppretting av biologisk mangfold, sier Eriksson.

politisk dialog er vår beste mulighet til å påvirke Tanzania

Statssekretær Aksel Jakobsen (KrF.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 12.02.2020 09.30.41 Sist oppdatert: 12.02.2020 09.30.41