Vaksinasjonsrate for meslinger for barn i alderen 12-23 måneder – i Afrika sør for Sahara og i Norge. Grafen viser utviklingen fra 1983 til 2018. Foto: James Oatway / Grafikk: Medier og ledelse.

Helse: Så store er forskjellene mellom Afrika og Norge

Visste du at et norsk spebarn har utsikter til å leve 22 år lenger enn et spebarn i Afrika? Eller at det finnes 18 ganger så mange sykepleiere og jordmødre i Norge sammenlignet med et afrikansk land? Og hvor mye mer penger bruker det offentlige i Norge på innbyggernes helse?

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 30.07.2020 13.33.34

Her har vi plukket ut seks indikatorer som kan illustrere viktige forskjeller mellom Norge og Afrika:

  • offentlige utgifter til helse
  • antall sykepleiere og jordmødre
  • forventet levealder ved fødsel
  • barnedødelighet
  • andelen tuberkuloserammede
  • forekomst av hiv/aids

Indikatorene kan også fortelle noe om befolkningenes og helsesektorenes motstandskraft til å takle økonomisk krise, koronarestriksjoner og en ny pandemi. Koronapandemien har foreløpig kostet relativt få dødsfall i Afrika sør for Sahara sammenlignet med andre regioner, men mørketallene kan være høye (slik en undersøkelse av overdødelighet i Sør-Afrika nylig antydet).

Pandemien kommer dessuten i tillegg til de andre svært dødelige tilstandene, sykdommene og epidemiene som allerede finnes: som underernæring, diareer, malaria, tuberkulose, meslinger og hiv-aids.

Les mer: Slik rammer korona-restriksjonene helsevesenet i afrikanske land

 

 

a_Utgifter til helse.jpg

Mange afrikanske land erkjenner at de har store helseutfordringer, og ønsker å prioritere helse. Samtidig er skatteinngang og offentlige budsjetter mye lavere enn i Norge. 1900 kroner er gjennomsnittlige offentlige utgifter til helse per innbygger i Afrika sør for Sahara. I Norge er summen over 30 ganger så stor, tilsammen 62 000 kroner. (Tall fra 2017, kjøpekrafts-korrigert.)

a_Nurses.jpg

Lav utdanningskapasitet, lave lønninger og hjerneflukt til utlandet er blant årsakene til helsepersonellmangel i afrikanske land. I Norge er det 18 sykepleiere og jordmødre per 1000 mennesker. I Afrika sør for Sahara er det 1.

 

a_Levealder.jpgFramskritt innen helse, utdanning og levekår har ledet til en sterk vekst i forventet levealder i afrikanske land, men fortsatt er det en betydelig avstand mellom levealderen i Norge og "gjennomsnitts-Afrika". 61 år er den forventede gjennomsnittlige levealderen ved fødsel i Afrika sør for Sahara. I Norge er forventet levealder 83 år.

 

a_Barndødlighet.jpgRedusert barnedødelighet var ett av tusenårsmålene der det var enorme framskritt for noen år siden, blant annet takket være finansiering fra internasjonal bistand. Barnedødelighet i Afrika sør for Sahara ble mer enn halvert på 25 år. Likevel er det fortsatt store forskjeller. 77,5 – er tallet for barnedødelighet, under 5 år (per 1000 levendefødte) i Afrika sør for Sahara. I Norge er tallet 2,5.

 

a_Tuberculosis.jpg

Også kampen mot tuberkulose har hatt store framskritt i Afrika sør for Sahara. Men fortsatt er tuberkulose en viktig dødsårsak. I 2018 var det 231 tuberkulose-tilfeller (nye og tilbakefall) per 100 000 mennesker i afrikanske land. I Norge er det kun 4,1. 

 

  • Kilder: Verdensbanken, WHO, OECD, UNAIDS og Unicef.
  •  

Les mer: Hver eneste dag dør 4000 mennesker ev en pandemi som har herjet i mer enn 100 år

 

 

a_HIV.jpg

Etter en dramatisk utvikling på 1990-tallet hadde hiv/aids en smittetopp i flere land rundt årtusenskiftet. 3,9% er forekomsten av hiv-positive i aldersgruppen 15-49 år i Afrika sør for Sahara. I Norge er kun 0,1% i den samme befolkningsgruppen hiv-positive.

Les mer: FN-rapport: Verden må gjøre mer for å vinne kampen mot hiv-aids

***

I tillegg til disse forholdene er ernæringssituasjonen under koronanedstengningene et av forholdene som bekymrer nasjonale og internasjonale helseeksperter. Opptil 128 000 flere barn kan dø som følge av sult og underernæring i pandemiens første år, hvorav 80 prosent i Afrika og Sør-Asia, anslår en fersk FN-rapport publisert i tidsskriftet The Lancet.

***

Vi understreker at tallene og trendene for afrikanske land (sør for Sahara) i denne oversikten representerer gjennomsnittsverdier. Det er svært store forskjeller landene imellom. Sårbare land som Den sentralafrikanske republikk, Sierra Leone og Mali er i en mye svakere stilling til å takle nye kriser enn rikere land som Sør-Afrika, Zambia og Namibia.

Tallene er hentet fra Verdensbankens database, men baserer seg i stor grad på statistikk fra ulike FN-organisasjoner.

Les mer: Madonna skryter av norske leger og sykepleiere i Malawi

Publisert: 30.07.2020 13.33.34 Sist oppdatert: 30.07.2020 13.33.34