Copyright © fotograf  Hawassa universitet, utdanning, elev, høyere utdanning

Samarbeid med mellom norske utdanningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner i utviklingsland er en viktig del av Norhed-satsingen. Bildet er fra Hawassa-universitetet i Etiopia som i flere år har samarbeidet med Universitetet i Bergen. Studenten Zureh Bushaka (24) måler nøye opp gjødsel som skal brukes på små jordlapper. Her skal han dyrke forskjellige planter til skoleoppgaven sin. Foto: Ken Opprann. 

Norsk storsatsing på høyere utdanning

Regjeringen gir en milliard kroner til høyere utdanning og forskning i utviklingsland. Pengene, som skal gis over seks år, skal blant gå til å støtte samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner.

Av Eivind Lindboe Sist oppdatert: 12.03.2020 12.38.33

– Lokale eksperter og forskere spiller en nøkkelrolle i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Gjennom partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland skal vi bidra til å utvikle kunnskap og lokal ekspertise for bærekraftig utvikling i våre samarbeidsland, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Derfor gir Norge nå over en milliard norske kroner til høyere utdanning og forskning i utviklingsland. Pengene skal fordeles over de neste seks årene gjennom utviklingsprogrammet NORHED II, som forvaltes av Norad. 

– Norad ser frem til å motta mange og gode søknader innenfor områder av betydning for å nå bærekraftsmålene, når vi nå lanserer NORHED II-utlysningen, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell ifølge pressemeldingen.

 

Over 50 prosjekter

Gjennom Norhed-programmet har Norge siden 2013 støttet nærmere 50 prosjekter som har bidratt til at mer enn 240 studieprogrammer er utviklet, primært på master- og doktogradsnivå.

Over 2300 studenter har fått stipend, litt over halvparten er kvinner.

Det er gitt støtte til udaningsinstitusjoner i blant annet Uganda, Etiopia, Tanzania, Zambia, Sør-Sudan og Myanmar. Universitetet i Oslo og Bergen er blant de som har deltatt på norsk side. 

Den milliarden Norge nå har lover for perioden 2020 til 2026 skal betale for  Norhed II, en videreføring av Norhed-programmet som har pågått siden 2013. 

Hovedmålene for Norhed II er å:

  • å styrke kvaliteten på utdanningen
  • å sikre inkludering av marginaliserte grupper
  • å sørge for at utdanningen er jobbrelevant.

 

Trenger eksperter på lokale forhold

– Vi trenger egne eksperter. Vi trenger profesjonelle som forstår lokale forhold og kan løse våre problemer; som kan forske, utvikle retningslinjer og yte profesjonelle tjenester. Vi trenger også lærere og instruktører. Og alle disse kommer fra høyere utdanningsinstitusjoner, understreker professor Hirut Woldemariam, minister for høyere utdanning og forskning i Etiopia.

Woldemariam var nylig på Norgesbesøk. Hennes egen akademiske og politiske karriere er i stor grad et resultat av at hun fikk muligheten til å delta i Norhed-samarbeidet, forteller hun.

Gjennom Norheds kapasitetsutviklingsprogram er det bygget opp et nettverk av forskere og høyere utdanningsinstitusjoner i en rekke utviklingsland, som samarbeider med norske forskere og universiteter.


Marginaliserte grupper skal få tilgang

Selv om antall studenter som tar høyere utdanning, har doblet seg siden år 2000 på verdensbasis, er det fortsatt utsatte grupper i mange land  land og områder som ikke har tilgang på høyere utdanning.

Dette er gjelder særlig tilgang til studier på master- og doktorgradsnivå. Ofte finner diskrimineringen sted på bakgrunn av kjønn, kulturell eller etnisk tilhørighet, bosted, nedsatt funksjonsevne eller på grunn av økonomiske og sosiale faktorer.

– Høyere utdanning og forskning er et prioritert område i norsk utviklingspolitikk. At ingen skal utelates, er et gjennomgående prinsipp for bærekraftsmålene. Og det er også et viktig mål for Norhed-programmet at høyere utdanning skal være tilgjengelig og inkluderende for alle grupper i samfunnet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 12.03.2020 12.38.33 Sist oppdatert: 12.03.2020 12.38.33