Vil bruke nødrespiratorene internasjonalt. Ingen kan svare på om, når eller hvordan

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Krf) omfavnet gründer-initiativet, men fire uker senere kan verken han eller noen andre svare for kostnader, tidsplan – eller om noen av de 1000 nød-pustemaskinene regjeringen har bestilt faktisk skal sendes til utviklingsland.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 23.04.2020 11.43.00

«Nå bestiller vi 1000 nødrespiratorer fra Lærdal Medical. Vi vil nok ikke ha bruk for alle her til lands, så da kan vi bidra enda mer internasjonalt ved å sende disse videre», var budskapet fra utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) etter at statsminister Erna Solberg (H) presenterte «den gode nyheten» om at regjeringen bestiller nød-pustemaskiner fra to norske bedrifter.

Under pressekonferansen i slutten av mars fremhevet statsministeren at initiativet også kunne «bidra internasjonalt i behandlingen av pasienter som trenger pustehjelp». Regjeringens «gladnyhet» fikk stor oppmerksomhet i norske medier, men en blandet mottagelse blant helsepersonell:

Etter at både Sykepleierforbundets leder og en overlege ved Rikshospitalet uttalte seg kritisk, ble respirator-nyheten fredagsunderholdning i NRK-programmet Nytt på Nytt, men flere mente helseutstyet var et viktig initiativ.

Paul Fife, direktør i Norads Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter, uttalte at nødrespiratorene kan vise seg nyttige i utviklingsland, mens overlege Mads Gilbert mente «ventilatoren» kan bli viktig for de minst utviklede landene:

– Nødventilatoren er selvsagt ingen erstatning for de superavanserte apparatene på norske sykehus. Men en slik enklere pustemaskin vil bli en viktig nødløsning under pandemien, fastslo anestesi-spesialisten til Bistandsaktuelt.

DagIngeUlsteinTweet.jpg

 

Om, når, hvordan?

Men nå, fire uker etter den bredt omtalte nyheten, er det ingen som kan svare på om nødrespiratorene skal tas i bruk i utviklingsland – og norske myndigheter har heller ikke undertegnet en kontrakt om produksjon av nødrespiratorene.

Bistandsaktuelt har oversendt utviklingsminister Dag-Inge Ulstein en rekke spørsmål, blant annet om når og eventuelt hvordan nødrespiratorene kan sendes til utviklingsland, om de i så fall vil få følge av personell eller støttefunksjoner, og om kostnadene ved regjeringens bestilling.

Ulstein har ikke besvart noen av spørsmålene, og ønsker ikke å stille til intervju, men i et epostsvar bekrefter utviklingsministeren at departementet er bedt om å bistå utviklingsland med medisinsk utstyr:

«UD har fått henvendelser fra en rekke land vedrørende medisinsk utstyr. Vi er først og fremst opptatt av å bidra til en koordinert innsats gjennom globale ordninger og internasjonale organisasjoner», heter det i uttalelsen.

Ulstein fremholder at koronapandemien påkaller internasjonal dugnad, og at Norge har et bredt internasjonalt engasjement for å bekjempe pandemien:

«Vi støtter aktivt opp om Verdens helseorganisasjon i den internasjonale helseresponsen. Og siden det er stor mangel på covid-19 testutstyr, særlig i mange afrikanske land, støtter Norge utsending av slikt utstyr fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til de landene der behovet er størst».

 

– Positivt bidrag

Ulstein viser til at Norge også støtter vaksinekoalisjonen CEPI og at alle FNs utviklingsorganisasjoner er viktige partnere i møte med koronapandemien.

Utviklingsministeren peker på at «en fersk FN-rapport anslår at minst 300 000 mennesker i Afrika vil kunne miste livet» og «at 27 millioner mennesker kan bli skjøvet ut i fattigdom» som følge av koronapandemien. Han sier at Utenriksdepartementet må få «komme tilbake til bruksområder og produksjonskapasitet for nødrespiratorene» – og henviser til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for mer informasjon.

På spørsmål om «kostnaden for utvikling og produksjon» av nødrespiratorene, henviser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Sør-Øst:

I et epostsvar fra helseforetaket heter det at «det fortsatt pågår arbeid med kontrakten», og at Helse Sør Øst «må få komme tilbake til dette».

Ingen fra Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å stille til intervju eller svare på spørsmålene Bistandsaktuelt har oversendt, men i en epost-uttalelse uttrykker statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) glede over at produksjonen av nødrespiratorene nå er i gang:

«Vi har håp om at dette etter hvert vil kunne være et positivt bidrag i arbeidet med å håndtere koronaepidemien også i andre land. Innovasjon på dette området er viktig i en tid hvor mange deler av verden etterspør medisinsk utstyr. Det vil i tiden framover bli en løpende vurdering av bruksområder og produksjonskapasitet hvor eksport til andre land også vil bli vurdert.»

 

Ulstein: Rettferdig fordeling viktig

Allerede 22. mars var utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell på Dagsrevyen og flagget at regjeringen ønsket å endre innretningen av norsk bistand i møte med koronapandemien. Ulstein uttrykte den gang at smittespredning i tett befolkede områder var noe av det som bekymret han mest.

– Det er mangel på testutstyr i mange av disse områdene, så utbruddet kan dessverre allerede være i gang, sa Ulstein og påpekte viktigheten av en rettferdig fordeling av medisinsk utstyr – spesielt en vaksine, når det kommer.

– Vi er ikke beskyttet mot dette viruset før alle er beskyttet, sa Ulstein.

Det er Norad som skal sørge for at bistandspengene blir forvaltet riktig og effektivt, og utviklingen følges nøye – særlig i enkelte afrikanske land:

– Om jeg skulle beskrive Afrika nå, ville jeg sagt «stille før stormen», sa Solhjell

Fordi pusteproblemer er del av sykdomsbildet for mange av de som blir alvorlig syke av koronaviruset, har respiratorer vært avgjørende. Men på hele det afrikanske kontinent er det registrert under 2000 slike pustemaskiner, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Som Bistandsaktuelt tidligere har omtalt har Den sentralafrikanske republikk tre, Sør-Sudan fire – og Nigeria, med nær 200 millioner innbyggere, har færre enn 100 respiratorer.

Bård Vegar Solhjell mener mangelen på utstyr er alvorlig. Til NRK fremhevet han nylig at Norad, sammen med Innovasjon Norge, har utlyst 30 millioner kroner til norsk næringsliv med håp om å støtte initiativ som kan bidra til å bekjempe koronakrisen i utviklingsland.

– Det kan være smittevernutstyr eller respiratorer, men også andre ting, sa Solhjell.

 

Norad: Ikke involvert

Norad har foreløpig ikke mottatt noen henvendelser om å bistå med faglige råd om de omdiskuterte nødrespiratorenes bruksområder.

Det forteller global-helse-ekspert Paul Fife når Bistandsaktuelt tar kontakt. Han er direktør for Norads avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter, og sier at enkeltstående donasjon av utstyr er uvanlig.

– I nyere tid har vi lite erfaring med donasjoner av medisinsk utstyr. Som regel støtter vi innkjøp av medisinsk utstyr gjennom nasjonale myndigheter, multilaterale organisasjoner eller frivillige organisasjoner, sier Fife.

På generelt grunnlag sier han at donasjoner må vurderes enkeltvis utfra hva slags type utstyr eller produkt det handler om, og hvem som er avtalepartner.

– Når det gjelder disse nødventilatorene, har vi foreløpig ikke blitt involvert og har derfor ikke den nødvendige saksinformasjonen til å kunne gi en vurdering.

 

– Kan ha sin funksjon

Fife har tidligere påpekt overfor Bistandsaktuelt at det er helt vesentlig at nødventilatorene, dersom de skal til utviklingsland, må betjenes av kompetent helsepersonell innen et helhetlig støtteapparat.

– Helsemyndighetene, eventuelt sammen med lokale samarbeidspartnere, må selv beslutte at disse skal tas i bruk, og overta oppfølgingsansvaret, sin Fife nå.

Han påpeker at nytteverdien må vurderes fra land til land.

– Men oppstår det behov for ventilering knyttet til håndtering av Covid-19 eller annen akuttsykdom, er det klart at slike nødrespiratorer kan ha sin funksjon.

– Kan nødventilatorene fra Laerdal/Servi komme inn under den nye støtteordningen der Norad og Innovasjon Norge har utlyst 30 millioner kroner?

– Alle bedrifter med forretningsideer som kan skaleres og ha stor effekt står fritt til å søke, også konsortiet som står bak nødventilatorene. Utlysningen har fokus på produkter og løsninger som møter utviklingslands umiddelbare behov innen beskyttelse og smittevern, diagnostikk, behandling og tiltak rettet spesifikt mot koronarespons. Fokus er på land i Afrika sør for Sahara, og det er et krav at prosjektene har med partnere som er godt forankret lokalt.

  • Det har ikke lyktes Bistandsaktuelt å få en kommentar fra Laerdal Medical til denne saken.

Innovasjon er viktig i en tid hvor mange deler av verden etterspør medisinsk utstyr

Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

I nyere tid har vi lite erfaring med donasjoner av medisinsk utstyr

©2012 Sandra Aslaksen

Paul Fife, direktør i Norads Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.04.2020 11.43.00 Sist oppdatert: 23.04.2020 11.43.00