POL, Pandemier, Pandemi

- Avtalene vi nå inngår vil gi forutsigbare og fleksible rammer for våre viktigste, norske humanitære partnere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Vidar Ruud /NTB scanpix

UD: Milliardavtale med norske humanitære organisasjoner

Utenriksdepartementet har inngått fireårige avtaler om partnerskap med en rekke norske humanitære organisasjoner for til sammen 6,8 milliarder kroner.

Av NTB og Jan Speed Sist oppdatert: 06.04.2020 12.08.45

 

Flyktninghjelpen inkludert NORCAP, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge omfattes av den nye partnerskapsordningen, som gjelder for fire år og har en årlig ramme på 1,7 milliarder kroner.

Norge har i 2020 et rekordstort samlet humanitært budsjett på drøyt 5,5 milliarder kroner.

 

Økt behov

De siste årene har de humanitære behovene i verden økt til tross for at giverlandenes humanitære budsjetter aldri har vært større, ifølge Søreide.

– Med covid-19 kan det ventes at behovene vil øke ytterligere, sier hun.

Avtalene inngås mellom Utenriksdepartementet og organisasjonene etter en åpen søknadsprosess.

De strategiske partnerskapene er en ny ordning. Partnerskapene skal bidra både til effektiv operasjonell respons i tråd med de humanitære prinsippene, og til å løfte frem sentrale spørsmål i den humanitære politikken, slik som etterlevelse av internasjonal humanitær rett.

-  Det gjelder blant annet beskyttelse av barn, beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold, beskyttelse av mennesker på flukt og beskyttelse av sivile mot miner og andre eksplosiver. Jeg er også opptatt av at Norge går foran i å fremme innovasjon for å få til en bedre og en mer effektiv humanitær innsats, sier utenriksministeren. 

 

Vil gi bedre resultater

Partnerskapet gir mulighet til å jobbe mer langsiktig, mener både Redd Barna, Caritas og Norsk Folkehjelp.

Dette vil gi bedre resultater, slår generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna fast. Hun mener Norge er et foregangsland på dette området.

Norges Røde Kors mener at avtalen gir forutsigbarhet.

– Vi setter pris på anerkjennelsen denne avtalen gir til den innsatsen frivillige gjør i sine lokalsamfunn verden over, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

For Norsk Folkehjelp gir avtale 860 millioner kroner over fire år. Midlene skal ifølge organisasjonen bidra til Norsk Folkehjelps arbeid med beskyttelse av mennesker mot eksplosive våpen, matvaresikkerhet og programmer mot seksuell og kjønnsbasert vold.

 

Kan øke koronarespons

Både Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp kan trappe opp sin innsats for sårbare samfunn som trues av koronapandemien, som følge av avtalen.

– Arbeidet er i gang, men vi forbereder oss på enorme behov hvis pandemien slår til for fullt i områder hvor de mest sårbare menneskene bor tett, og hvor mangelen på vann og sanitære tjenester er prekær, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.04.2020 11.53.04 Sist oppdatert: 06.04.2020 12.08.45