Bangladesh, Diphtheria, MSF Logo, MSF Staff, Refugee, Refugee Camp, Rohingya

Infeksjonsmedisiner Øyunn Holen behandler en pasient med difteri i Cox`s Bazar i Bangladesh i 2018. Foto: Sara Creta/ Leger uten grenser

Leger uten Grenser: Gavi må satse på ny og billigere vaksine

Vaksinestiftelsen Gavi er nå på World Economic Forum og lobber for å få mer penger til arbeidet sitt. Men Leger uten Grenser mener de bør bruke pengene sine mer målrettet og heller satse på en ny og billigere vaksine mot lungebetennelse.

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 24.01.2020 07.54.07

– Den nye lungebetennelses-vaksinen er fantastiske nyheter. Det betyr at 55 millioner barn rundt om i verden, som ikke har tilgang til vaksinen, endelig kan ha en fair sjanse til å bli beskyttet mot alvorlig lungebetennelse, sier lege og feltarbeider i Leger Uten Grenser, Øyunn Holen.

– Vi har lenge kritisert de tidligere eneste to produsentene av vaksinen, som har krevd så høye priser at mange land ikke har råd til å kjøpe den inn.

Legemiddelgigantene GlaxoSmithKleine (GSK) og Pfizer som tidligere har vært alene om å produsere vaksinen har til sammen tjent over 445 milliarder kroner på vaksinen de siste ti årene. 

 

Ble godkjent rett før jul

Den nye vaksinen, produsert av Serum Institute of India, ble godkjent 19. desember av Verdens helseorganisasjon. De har tidligere sagt at de planlegger å selge vaksinen for rundt 50 kroner per barn til vaksinealliansen Gavi og de fattigste landene, og ikke for mer enn 100 kroner i middelinntektsland. 

– Da vil vaksinen bli mye billigere. Prisen vil bli redusert med 30 prosent for de aller fattigste, og for mellominntektsland er prisreduksjonen mye større, sier Øyunn Holen.

– Det vil bety svært mye for de fattigste landene, som vil få Gavi-subsidiert vaksine. Men også i mellominntektsland, er det en stor porsjon mennesker som er fattige. De fattige i mellominntektsland vil ikke få den nye vaksinen til den laveste prisen. Men det er allikevel de som vil oppleve størst prisreduksjon, sier Holen.

 

Patentbeskyttelse

Øyunn Holen sier at vaksinene legemiddelselskapene GSK og Pfizer har vært altfor dyre.

– Grunnen er at de har vært patentbeskyttet og de to selskapene har gått i kompaniskap om prisen. Når patentet har gått ut blir det en «gamechanger». For da kan et konkurrerende selskap komme inn og produsere vaksinen mye billigere. Det vi ofte har sett før er at de opprinnelige produsentene også begynner å selge originalpreparatene mye billigere fordi de får konkurranse.

Holen forteller at det i dag er svært få som betaler av egen lomme for vaksiner.

– Dette er jo ikke en vaksine som er nødvendig for folk der og da. Det er en forsikring for framtiden. Så de færreste kan eller vil prioritere vaksinen. Derfor er det viktig at staten kjøper den inn og deler den ut gratis.

 

Barnedødeligheten går ned

Øyunn Holen sier at denne vaksinen har hatt mye å si for barnedødeligheten i verden. Ifølge WHO dør rundt 800.000 barn av lungebetennelse i året.

– Dette tallet er på vei nedover blant annet på grunn av vaksinen. Lungebetennelse er den viktigste dødsårsaken for barn under fem år, og denne vaksinen beskytter mot den alvorligste formen for lungebetennelse. Hvis alle verdens barn ble beskyttet med vaksine ville barnedødeligheten gå drastisk ned.

Vaksinen selges i dag til ulik pris i ulike land. På Filippinene koster det 49 dollar å vaksinere et barn. I Libanon koster det 245 dollar.

– Det er dyrere enn i Norge der den norske staten betaler drøye 2000 kroner per barn, sier Holen som mener legemiddelselskapene bevisst tar forskjellig pris for vaksinen i ulike land.

 

50 land har ikke vaksinen

– I dag er det bare 42 prosent av verdens barn som får vaksinen. 50 land i verden tilbyr ikke vaksine mot lungebetennelse. India er et stort land som ikke har introdusert denne vaksinen, fordi det er et mellominntekts-land og ikke får subsidier fra Gavi. Mens norske barn får vaksinen, selv om de svært sjelden dør av lungebetennelse. Dette er fordi norske barn er bedre ernært og vi har et bedre helsevesen, sier Holen.

– Mange steder i verden går Leger uten grenser inn med akutt intervensjon når det oppstår kriser i et land. Men så opplever de at barna ikke er vaksinert. Hvis barna i disse landene var vaksinert mot lungebetennelse på forhånd, hadde langt færre dødd. Da hadde ikke vi trengt å gå inn med vaksinasjonskampanjer i krisesituasjoner slik vi må gjøre i dag, forteller Øyunn Holen.

Hun mener det er bra at en ordning som Gavi finnes. Men hun mener de har vært for passive til å presse de to farmasøyt-gigantene for å få ned prisen på disse vaksinene.

 

– Mer valuta for pengene

– Nå bør de gå over til den nye vaksinen og heller subsidiere den, da får de mer valuta for pengene, sier hun.

– Pfizer og GSK har tjent mange millioner på det de har fått fra Gavi. Det betyr bistandspenger fra mange land, penger fra Gates Foundation og fra en rekke ideelle organisasjoner har gått til de to legemiddelskapene.

Øyunn Holen er spesialist i infeksjonsmedisin. Hun var på sitt førsteoppdrag for Leger Uten Grenser i 2001. Hun har vært på seks oppdrag i fem forskjellige land, nemlig Angola, Kenya, Liberia, Bangladesh og Libanon.

– Ville tilbud om vaksine ha utgjort en forskjell i noen av de landene du arbeidet?

– Ja. I for eksempel i Bangladesh, behandlet jeg både rohingya barn og bangladeshiske barn for lungebetennelse. Mange av dem ville ikke fått så alvorlig lungebetennelse om de hadde vært vaksinert, sier Holen som arbeidet der ved årsskiftet 2017 og 2018.

 

Gavi svarer

I år 2000 så en helt ny form for helseorganisasjon dagens lys. Da ble Vaksinealliansen Gavi lansert på World Economic Forums møte i Davos. Hensikten var å beskytte verdens mest sårbare barn mot sykdommer. I år feirer de sitt tjue års jubileum samme sted.

– Vi deler de samme visjonene som Leger uten grenser om å nå så mange barn som mulig med livreddende vaksiner på den mest kostnadseffektive måten.

Det skriver presserådgiver James Fulker på epost til Bistandsaktuelt. Han trekker fram at Leger uten grenser også er en del av Vaksinealliansen Gavi.

– Fordi nye vaksiner ofte bruker lang tid på å nå fattige land, lagde Gavi og seks donorer et fond kalt Advance Market Commitment (AMC) for å øke tilgjengeligheten av vaksinen i de fattigste landene. AMC skulle gi intensiver til produsentene for å produsere billigere versjoner av lungebetennelses-vaksinen, skriver Fulker.

– Takket være AMC, er markedet for lungebetennelses-vaksinen (PVC) et av de mest stabile markedene i hele Gavi-porteføljen når det kommer til tilgjengelighet av vaksinene. Det har også hjulpet Vaksinealliansen å forhandle fram prisreduksjoner. Mer enn 183 millioner barn i Gavi-støttede land har blitt vaksinert det siste tiåret.

 

Er mulig å få den nye

– Landene har gjennom AMC fått tilgang til to typer lungebetennelses-vaksiner. En tilleggs-produsent, Serum Institute of India (SII) har produsert en ny WHO-godkjent lungebetennelses-vaksine. Siden sommeren 2019 har denne vaksinen vært oppført på listen for vaksiner Gavi-støttede land kan søke om å introdusere i sine vaksinasjonsprogrammer - eller bytte til.

Fulker skriver at ved hjelp av AMC blir vaksine-doser kjøpt i bulk gjennom et anbudssystem styrt av UNICEFs forsyningsdivisjon. Når det er nok etterspørsel etter en ny vaksine vil UNICEF be vaksine-produsentene komme med pristilbud og antall doser de kan tilby. Etter det kan UNICEF avgjøre hvilken av budene de skal akseptere.

Han skriver at landene selv kan bestemme hvilken vaksine de de skal velge til sitt vaksinasjonsprogram.

– Gavi blander seg ikke i disse avgjørelsene annet enn å presentere de tilgjengelige alternativene. Det betyr at det nå er opp til de enkelte landene å be om nye PVC vaksiner og det er nok at de gjør det for at anbudsprosessen begynner, skriver James Fulke.

– Utformingen og retningen på Gavis vaksinasjons-programmer etter 2020 avhenger av hva Gavis styre avgjør angående den perioden 2021 til 2025.

Han skriver også det vært femte år holdes et møte der man ber giverne om støtte for neste periode. Et nytt slikt møte holdes i 4. juni i år og Gavi er avhengig av at giverne stiller med penger på dette møtet.

 

Norsk vara i Gavi-styret

– Gjennom Advanced Market Commitment (AMC) har Gavi bidratt til å redusere prisene betydelig, skriver Lene Lothe som er underdirektør i Norad og sitter som vararepresentant i Gavis styre i en epost.

– GSK og Pfizer har tilbudt vaksinene til respektive 3,05 dollarog 2,90 dollar. Laveste oppnådd pris av september 2019. Dette er lavere enn forventet “sluttpris” på 3.50 dollar og er mindre enn 10 prosent av prisen som tidligere var tilgjengelig for utviklingsland

– Norge mener at dette så langt er et godt resultat, men har også forventinger om ytterligere prisreduksjoner. En tredje produsent er viktig for å skape konkurranse om pris.

– Når en tredje leverandør nå har fått prekvalifisert sitt produkt, vil Gavi også kunne anskaffe denne nye vaksinen. Serum Institute har indikert en pris på 2,0 dollar , men det er ennå ikke bekreftet. Endelig pris vil bli avgjort som følge av en anbudsprosess, ledet av UNICEFs forsyningdivisjon.  

– AMC-mekanismen er lagt opp slik at når ny etterspørsel - i betydning land som tidligere ikke har introdusert PCV-vaksinen - samlet sett overstiger 10 millioner doser, så trigges en anbudskonkurranse. På dette tidspunktet kan nye aktører komme inn og få insentivene AMC gir.

 

Avtalen går ut i 2020

Lothe skriver at den nåværende AMC-avtalen går ut ved årsslutt 2020.

 – Norge jobber sammen med Gavi og andre givere for å justere AMC-modellen slik at markedet for PCV-vaksiner både er leveringssikkert med tilstrekkelig volum, og kan tilby lavere priser enn i dag.

I dette arbeidet jobbes det også for å gjøre det lettere for nye aktører å komme inn, slik at prisene kan presses ytterligere ned, skriver hun.

Lothe skriver at både Norge og Gavi er enige med Leger uten grenser i at nye aktører og økt konkurranse i vaksineproduksjonen er ønskelig og skal støttes.

- Norge støtter opp om Gavi i arbeidet for å få et stadig bedre marked for vaksiner til lavinntektsland – både når det gjelder leveringskapasitet og pris. Denne balansen mellom volum og pris gjør at markedsendringer ikke skjer over natten, men Gavi jobber for å få dette på plass så fort som mulig. Målsetningen vår er kort sagt at land skal ha tilgang til nok vaksiner til best mulig pris – slik at flest mulig barn får vaksinene de trenger, skriver Lene Lothe.

Gavi

Gavi, Vaksinealliansen, ble opprinnelig kalt the Global Alliance for Vaccines and Immunisation. Det ble etablert i 2000. Bakgrunnen var at vaksinasjonsdekningen av barn i verden var fallende.

Land med utbredt fattigdom kan søke om bistand både til anskaffelse av vaksiner og til å bygge opp helsetjenestesystemer. Det er gitt støtte til tiltak i over 70 land. Gavi bidrar til anskaffelsen av 13 ulike vaksinetyper, for eksempel vaksiner mot humant papillomvirus (HPV), poliomyelittmeslinger og røde hunder, meningitt A og gulfeber.

Gavi finansieres gjennom direkte bevilgninger fra en rekke ulike kilder, for eksempel internasjonale organisasjoner, regjeringer og ulike private aktører. Norge har vært en av de største bidragsyterne siden opprettelsen i 2000, med omlag ti prosent av de tilsammen rundt 20 milliarder dollar som Gavi har forvaltet siden opprettelsen. Av private bidragsytere har Melissa and Bill Gates Foundation stått sentralt. Forskning har vist at fondet har hatt en stor betydning for vaksinasjonsdekningen – spesielt i de landene som lå dårligst an ved etableringen. Gavi ble de første 6 årene ble ledet av nordmannen Tore Godal.

Kilde: Store norske leksikon

Publisert: 24.01.2020 07.54.07 Sist oppdatert: 24.01.2020 07.54.07