Copyright © fotograf  Tanzania, Dar es Salaam, SEAP, ARB, ingeniører

Ingeniør Angela Genes møter ofte holdingen at hun burde være hjemme og passe barna. Et norsk støttet prosjekt bidrar til at kvinnelige ingeniører kommer inn på arbeidsmarkedet i Tanzania. Foto: Ken Opprann

Verdensbanken: Reform i 40 land hjelper kvinner i arbeidslivet

Over hele verden er diskriminerende lover og politiske vedtak en trussel mot kvinners økonomiske sikkerhet, karriereutvikling og balanse i arbeidslivet. Men de siste to årene har 40 land satt i gang med reformer for å hjelpe kvinner i arbeidslivet.

Av Kizito Makoye, i Dar-es-Salaam Sist oppdatert: 28.01.2020 08.02.18

Fra Kinshasa til Bamako og Nairobi fører s hindringer for utdanning, sysselsetting og entreprenørskap i alle livets ledd ofte til at kvinner nektes lik tilgang til muligheter, og har også ført til et yrkesmiljø som ikke støtter arbeidende kvinner.

En ny studie fra Verdensbanken denne måneden tyder imidlertid på mange afrikanske land har introdusert reformer som hjelper kvinner til å oppfylle sitt potensial og bidra til økonomisk vekst og utvikling.

Likestilling mellom kjønnene er en del av FNs bærekraftsmål, men analytikere mener det vil kreve en betydelig politisk vilje og målrettet innsats fra myndigheter, sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner.

Ifølge Verdensbankens studie er juridiske og tilpassede reformer de beste katalysatorene for å bedre kvinners liv, og dermed også livet til deres familier og lokalsamfunn.

 

Bedre resultater

Studien «Woman Business and the Law 2020» har undersøkt situasjonen i 190 land og kartlagt hvordan lovverk påvirker kvinner på i ulike deler av arbeidslivet. Studien viser at på lang sikt vil reformer som øker kvinners like rett til muligheter, bidra til mer fremgangsrike økonomier, til større kvinnelig andel på arbeidsmarkedet og bedre utviklingsresultater.

– Når kvinner kan bevege seg friere, arbeide utenfor hjemmet og forvalte eiendeler, er det mer sannsynlig at de også trer inn på arbeidsmarkedet og bidrar til å styrke hjemlandets økonomi, sier David Malpass, president i Verdensbankgruppen.

Videre viser forskning at færre diskriminerende lover og politiske vedtak kan stimulere til investeringer innen helse, utdanning og også til lavere forekomst av kjønnssykdommer.

 

Overraskende forbedringer

I Afrika sør for Sahara er Den demokratiske republikken Kongo og det krigsherjede Sør-Sudan blant de ti beste landene når det gjelder forbedring av kvinners rettigheter. DR Kongo har innført et velferdsprogram som gir kvinner støtte i barseltiden og likestilt pensjonsalderen, mens det i Sør-Sudan for første gang siden landets uavhengighet er innført den første arbeidsloven som beskytter kvinner mot kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Tanzania, Rwanda og Zimbabwe har styrket bevegelsesfriheten slik at kvinner har rett til fritt å bestemme hvor de vil bo og reise.

 

Fortsatt mange hindringer

Selv om mange afrikanske økonomier har gjort styrking av kvinners økonomiske muligheter til en prioritet, gjennom å fjerne hindringer i veien for deres utlevelse av eget potensial, er det kritikere som sier at situasjonen på bakken viser en annen situasjon, og at mange kvinner fortsatt bare nyter godt av en brøkdel av de juridiske rettighetene som menn har.

– Selv om det er en god start er det fortsatt mange utfordringer som hindrer kvinner i Tanzania og i andre deler av Afrika fra å nyte godt av rettighetene sine, sier Usu Mallya, en aktivist fra paraplyorganisasjonen Tanzania Gender Networking Programme. Ifølge Mallya er det i dag færre kvinner involvert i avgjørende sosiale og politiske beslutningsprosesser. Hun mener at å gi kvinner like rettigheter dessuten vil øke forhandlingsmakten deres i hjemmet og bidra til bedre resultater, ikke bare for dem selv, men også for barna deres og hele familien.

 

Lov og virkelighet

– Kvinner spiller en veldig viktig rolle i lokalsamfunnet. Deres sosiale og økonomiske rettigheter må beskyttes for enhver pris, understreker hun.

Studien viser imidlertid at kvinner i mange afrikanske land fremdeles har færre rettigheter enn menn. I Tanzania står det i lovverket at kvinner har samme rett til å eie jord og eiendom, men få tanzanianske kvinner eier jord eller eiendom på egenhånd.

– Det vil ta tid å oppnå likestilling, med det er motiverende at alle regioner ser en forbedring. Vi håper disse undersøkelsene kan fortsette å utgjøre et viktig redskap for informasjon til lovgivere og for å gjøre arbeidsarenaen tilgjengelig på lik linje for kvinner, sier Pinelopi Kujianou, sjefsøkonom i Verdensbanken.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.01.2020 08.02.18 Sist oppdatert: 28.01.2020 08.02.18