– I områder der mange mennesker bor ekstremt tett, kan koronaviruset få enorme konsekvenser. Det er derfor helt nødvendig at vi iverksetter tiltak for å hindre smittespredning blant de mest sårbare, sier Leger uten grensers generalsekretær Erwin van´t Land fra sitt hjemmekontor. Foto: Espen Røst

Leger uten grenser: Frykter for rekrutteringen av leger til kriseområder

Rekruttering av leger og sykepleiere til kriseområder vil bli mye vanskeligere som følge av korona-pandemien, frykter Leger uten grenser. Organisasjonen viser til enorme helsebehov, og sprengt sykehuskapasitet i mange land, inkludert Norge.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 20.03.2020 11.57.37

Svake helsesystemer og lite personell med intensivmedisinsk ekspertise vil gjøre det svært krevende å ivareta koronasmittede pasienter i en rekke utviklingsland.

For noen av landene, som Den sentralafrikanske republikk eller Jemen, kan det bli en umulig oppgave uten at de får hjelp utenfra, mener Leger uten grenser.

– Dette er en krevende situasjon. Som organisasjon forsøker vi å balansere mellom det å opprettholde medisinsk hjelp til noen av verdens mest sårbare – og samtidig ikke bidra til smitte, sier organisasjonens generalsekretær Erwin van´t Land.

 

To ansatte i Norge korona-smittet

Bistandsaktuelt snakker med van´t Land via FaceTime til hans hjemmekontor. Leger uten grensers kontor i Oslo er nå nærmest tomt for mennesker.

Selv er van´t Land satt i karantene.

– Det gjelder ganske mange av våre ansatte, inkludert meg selv, etter at jeg var i Brussel sist uke. Vi har bedt alle ansatte om å jobbe hjemmefra.

Van´t Land forteller at to ansatte i Norge har fått påvist korona-smitte, og at moderorganisasjonen Medecin Sans Frontieres (MSF) allerede for to uker siden iverksatte strenge reiserestriksjoner for sine medarbeidere.

Men for en organisasjon med nær 40 000 ansatte og prosjekter i 75 land, vil koronakrisen komme til å påvirke arbeidet med å få frem medisinsk hjelp.

– Mange land har innført restriksjoner og innreiseforbud for å beskytte seg. Det er forståelig, men vi er urolige for pasientene våre, og frykter at koronakrisen vil påvirke vår evne til å yte helsehjelp til svært utsatte mennesker.

 

– Sprengt kapasitet

Van´t Land sier situasjonen er annerledes nå, sammenlignet med da ebola-epidemien rammet flere land i Vest-Afrika mellom 2013 og 2016.

– Det var voldsomt den gang, med høyere dødelighet, men koronaviruset har et større omfang. Dette er en pandemi som vil legge et enormt press på helsesystemer i en rekke land. Det har vi allerede sett i Italia.

I mange av landene Leger uten grenser jobber er offentlige helsetjenester allerede svært sparsommelig. Om Covid-19-viruset rammer der, vil det kunne få enorme konsekvenser, også for organisasjoners evne til å hjelpe.

– Jeg er bekymret for hvordan krisen vil påvirke vårt arbeid. Vi er avhengige av å få medarbeidere og medisinske forsyninger fram for å kunne yte hjelp til noen av verdens mest sårbare, sier generalsekretæren.

MSF Norge rekrutterer omlag 40 nye feltarbeidere hvert år og sender om lag 120 fra Norge til felt. Det inkluderer både medisinsk og ikke-medisinsk personell. Van´t Land sier Leger uten grensers lokalt ansatte må gjøre en større del av jobben, og få mindre støtte enn normalt fra internasjonalt ansatte.

– Alle som har medisinsk utdanning vil være etterspurt slik situasjonen er nå. Det kan bli vanskeligere å få en norsk lege til å verve seg for oss når det også er en så presset situasjon i Norge. Med MSF-briller er det bekymringsverdig.

– Hvilke konkrete operasjonelle konsekvenser kan det få for dere om koronakrisen gjør at det blir vanskelig å rekruttere medisinsk personell?

– Vi står nå i begynnelsen av en epidemi verden ikke har sett maken til i moderne tid, så dette er ukjent farvann. Alle land vil trenge helsepersonell, men jeg ønsker ikke å spekulere i hvordan dette vil utvikle seg. På generelt grunnlag mener vi kapasitet må fordeles etter behov, på en solidarisk måte.

 

– Krevende, også for oss

Påvirkningen koronaviruset kan få i en del land i Afrika, i flyktningleirer i Hellas, eller Cox´s Bazar i Bangladesh, er ekstremt bekymringsverdig, mener van´t Land:

– Dette er områder der mange mennesker bor ekstremt tett på hverandre, der det er vanskelig å drive begrensning av smitte. Når vi vet at disse menneskene lever i områder med dårlige eller ikke-eksisterende helsesystemer, er det helt nødvendig at vi nå iverksetter tiltak for å hindre smittespredning.

Ingen vet eksakt hvor mange rohingya-flyktninger som nå bor i Bangladesh, men i leiren Kutapalong står skurene tett. Leger uten grenser, og en rekke andre organisasjoner, frykter nå at koronaviruset skal ramme befolkningen her. Foto: Roger Arnold / UNHCR

Generalsekretær van´t Land påpeker at koronaviruset allerede i ferd med å utmatte noen av verdens mest avanserte helsesystemer. Leger uten grenser mener tre momenter nå må prioriteres for å bekjempe viruset – også i utviklingsland der covid-19 vil ramme sårbare mennesker som ofte lever under prekære forhold:

  • Sørge for at alle har tilgang til helsehjelp: Både for covid-19-pasienter og folk som trenger behandling for andre sykdommer. Det betyr at man må unngå at sykehus blir overveldet av koronasmittede.
  • Påse at helsepersonell beskyttes mot viruset: De som jobber i førstelinja er spesielt utsatte for smitte. Om for mange blir syke, vil det sterkt redusere kapasiteten. Også helsepersonell kan bli smittebærere.
  • Tydelig og ærlig kommunikasjon: God informasjon til rett tid er helt nødvendig for at helsevesenet skal ha tillit i en befolkning. Det vil også bidra til at folk selv føler et ansvar for å bidra til å hindre spredning av viruset.

Van´t Land fremholder at Leger uten grenser har mer krise-erfaring enn de fleste:

– Men også for oss er dette krevende. Denne pandemien har et helt annet format enn noen andre kriser vi har jobbet i eller med.

– Hvilke forberedelser gjør dere nå i forhold til at det kan komme stor smittespredning i fattige land?

– Alle våre landteam har lagt gode planer for uforutsigbare scenarier. Men det finnes ingen one-size-fits-all, sier generalsekretæren

Han fremholder at organisasjonen besitter mye medisinsk kompetanse og smittevern-ekspertise etter å ha jobbet i områder med ebolautbrudd.

– Vi vil dele og tilby vår kunnskap så bredt som mulig, både med ulike lands helsemyndigheter og andre organisasjoner i de landene vi jobber.

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 20.03.2020 11.57.37 Sist oppdatert: 20.03.2020 11.57.37