Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen, mener resultatene fra undersøkelsen viser at regjeringen må trappe opp innsatsen for FNs bærekraftsmål. Foto: Strømmestiftelsen

Ingen tro på at ekstrem fattigdom blir utryddet

Om 10 år skal ekstrem fattigdom utryddes, ifølge FNs bærekraftsmål. Kun fire prosent av nordmenn tror dette vil skje, viser en ny undersøkelse utført av Norstat på vegne av Strømmestiftelsen. 

Av Jan Speed Sist oppdatert: 28.01.2020 10.37.18

Likevel mener  72 prosent av de spurte at det er svært viktig at ekstrem fattigdom blir utryddet i verden.

– Jeg er overrasket over at det er så entydig pessimisme, ettersom mye positivt har skjedd på kort tid. Ekstrem fattigdom har blitt halvert siden 1990, og med dagens erfaringer og nye løsninger har vi en reell mulighet til å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom, sier Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen. 

  

Villig til å betale mer


Undersøkelsen viser også at: 

  • 70 prosent mener det norske bistandsbudsjettet bør økes eller være på samme nivå som i dag 
  • 50 prosent er villige til å gjøre mer enn i dag for å bidra til å utrydde ekstrem fattigdom 
  • 61 prosent er villig til å betale høyere pris for varer fra utviklingsland for å bidra til å bekjempe fattigdom

 

Sødal mener resultatene gir et tydelig signal til den norske regjeringen om å trappe opp arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål innen 10 år. 

– Den norske befolkningen er med. Norge, som verdens beste land å bo i, må nå ta drastiske grep for å utrydde ekstrem fattigdom. Vi har hastverk, og fattigdomsbekjempelse og klimatiltak henger nøye sammen, mener Sødal. 

 

Må våge å prioritere 

Totalt lever 8, 6 prosent, om lag 645 millioner mennesker, i ekstrem fattigdom i dag, ifølge siste tall fra FN. . Over halvparten av verdens fattigste bor i Afrika sør for Sahara, hvor ekstrem fattigdom har økt. 

Ifølge Verdensbanken lever halvparten av verdens fattigste i kun 5 land i dag: India, Nigeria, Kongo, Etiopia og Bangladesh.

- Prognoser viser at verden nå ligger langt bak skjema. Klimaendringer, krig og konflikt og høy befolkningsvekst har ført til en økning i antall ekstreme fattige, særlig i Afrika sør for Sahara. Nå må vi prioritere de landene hvor behovene er størst og tiltakene som hjelper, sier Sødal.  

- Samtidig må vi huske at bistand løser ikke dette alene. Næringslivsutvikling, klimatiltak og konfliktforebygging har stor betydning, sier hun. 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.01.2020 10.37.18 Sist oppdatert: 28.01.2020 10.37.18