Ernæring og kosthold må være en helt sentral del av gjennomføringen av den regjeringens nye handlingsplan, mener Tankesmien Agenda. Foto: Rein Skullerud /WFP

Agenda-notat: Mye kan gjøres for å løse verdens matkrise

Å bruke mer bistand, vise mer vilje til å teste nye tiltak, å stille internasjonale storselskaper til ansvar og å kreve anstendige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Dette er noe av det Tanskesmien Agenda mener må til for å få til bærekraftige matsystemer.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 07.02.2020 10.24.03

FNs organisasjon for ernæring og landbruk slår fast at 80 prosent av verdens 736 millioner ekstremt fattige bor på landsbygda. Det er også disse som rammest hardest av klimaendringene.

«Den økte forståelsen av hvordan matsikkerhet påvirkes av klimaendringer og andre eksterne faktorer, har bidratt til at det nå snakkes stadig mer om matsystemer», skriver Tankesmien Agenda og Forum for utvikling og miljø (ForUM) i notatet som ble lansert fredag. De påpeker at det å jobbe helhetlig med matsystemer er nytt i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

I fjor lanserte flere statsråder Mat, mennesker og miljø - en handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019- 2023. Agenda og ForUM har samarbeidet om det nye notatet for å ta diskusjonen videre.

 

10 anbefalinger

I likhet med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein mener de at klimaendringene vil kunne slå beina under ethvert godt tiltak. Og det finnes heller ingen enkle løsninger.

Agenda har 10 konkrete anbefalinger til norske politikere:

  • Norge bør jobbe langsiktig og strategisk med et lite utvalg samarbeidsland, hvor spesielt ambassadene får en nøkkelrolle, i tett samarbeid med Kunnskapsbanken i Norad.

 

  • Det må settes av et høyere beløp til oppfølging av handlingsplanen.

 

  • Det bør være et krav at flere prosjekter må evalueres med mål om å lære og endre. Det bør også være større vilje til å teste nye og innovative tiltak og modeller for å få ny kunnskap. Det bør legges vekt på samarbeid med forskningsmiljøer i samarbeidslandene.

 

  • Norge må støtte opp om små- og mellomstore bønder og lokale bedrifters produksjon av matvarer slik at de får mer igjen for varene sine, men også for å øke deres evne til selv å bearbeide og prosessere varene. Støtte til samvirkemodeller og kooperativer lokalt kan være én måte, rådgivningstjenester en annen. Internasjonalt må Norge gjøre mer for å få på plass en mer rettferdig handel og prissetting av landbruksvarer, slik at bøndene sitter igjen med mer profitt enn i dag.

 

  • Internasjonale selskaper som utgjør en stor økonomisk faktor i globale matvarekjeder bør holdes mer til ansvar.

 

  • Handlingsplanen må benyttes til å gjøre mer innenfor anstendig arbeidsliv i landbruket. Dette kan for eksempel gjøres ved å støtte etableringen av arbeidstilsyn i land der slike ikke finnes. Norfund og andre mottakere av støtte til næringsutvikling må vise at de har anstendig arbeidsliv høyt prioritert, og man bør øke støtten til lokal fagbevegelse.

 

  • Ernæring og kosthold må være en helt sentral del av implementeringen. Spesifikke tiltak vil kunne være å støtte samarbeidsland med å etablere ernæringsråd og implementere nasjonale ernæringsplaner, samt støtte til sivilsamfunnsaktører som jobber med retten til mat og holder egne myndigheter til ansvar.

 

  • Norge bør øke den økonomiske og politiske støtten til land som ønsker å innføre universelle sosiale sikkerhetsnett.

 

  • Norsk forvaltning må få tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre oppgaven som ligger i «å ta et internasjonalt lederskap».

 

  • Norsk politikk på klima og handel spesielt bli mer samstemt. For å gjøre arbeidet mer forankret i norsk politikk og sikre økt samstemthet, bør regjeringen få på plass en handlingsplan for FNs bærekraftsmål.

 

Agenda mener «det er liten tvil om at Norge ligger langt etter andre givere når det gjelder å prioritere midler til landbruk, skog og fiske». Dette håper de norske politikere vil gjøre noe med.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 07.02.2020 10.24.03 Sist oppdatert: 07.02.2020 10.24.03