På en vegg i bydelen Mathare i Nairobi er budskapet soleklart for de som passerer. "Komesha Corona" betyr "Stopp korona" på swahili. Foto: Daniel Irungu / EPA / NTB scanpix

Unnskyld, hva heter sosial distansering på swahili?

Hvordan sier du sosial distansering på swahili? Uklare eller feilaktige oversettelser av medisinske nøkkeluttrykk til lokale språk kan være livsfarlige. Den britiske regjeringen støtter nå oversettere som bidrar under koronapandemien.

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 17.06.2020 10.48.02

Helsearbeidere fra hele verden – både nasjonale og internasjonale – forsøker i disse dager å nå ut til lokalsamfunn med livsviktig informasjon om  koronaviruset.

Men medisinsk sjargong – som inntil nylig var ukjent utenfor det medisinske miljøet – gjør denne innsatsen vanskeligere. For informasjon om helse må være tilgjengelig og relevant for alle, uansett språk og kultur.

 

Vil sikre forståelig informasjon

En liten gruppe spesialister, som har bygget på erfaringene fra ebola-krisen, har arbeidet med å sikre at folk fra sårbare samfunn skal være i stand til å forstå informasjon om covid-19. Ofte er utgangspunktet informasjon gitt av internasjonale aktører som Verdens helseorganisasjon, WHO.

– Det kan være lite hjelp i faglige termer som «sosial distansering» fordi de er så ukjente at folk flest ikke med det samme vil forstå hva det betyr. Det sier Ellie Kemp til nettavisen Devex. Hun er leder for Translators without borders sitt kriseteam og arbeider med å oversette helsemateriell om covid-19.

– Hvis det ikke er noen referanser til ordet på det gitte språket, vil oversettere ofte ty til en direkte oversettelse som ofte ikke vil bety stort, sier hun.

Det er viktig å finne alternativer som er velkjente. «Å holde seg på god avstand fra folk», vil være riktigere, påpeker Kemp.

 

Ikke-eksisterende

På afrikanske språk er sosial distansering et ikke-eksisterende begrep. Oversettere har strevd med å oversette til swahili og luo.

– Vi som oversetter disse begrepene prøver å gjøre noe meningsfullt ut av dem og ikke bare oversette direkte, sier Paul Odongo som er kommunikasjonsmedarbeider i Leger uten Grenser i Kenya til Bistandsaktuelt.

Han sier at sosial distansering er et vanskelig begrep man ikke var vant til før covid-19. – Men hvis vi oversetter det med «å holde avstand til andre folk», er det lettere å forstå.

– Et annet begrep som har gitt oss utfordringer er karantene. Det er et nytt begrep for folk. I dette tilfellet har vi valgt å ikke bare oversette selve ordet, men å definere det. At folk skjønner meningen med det er viktigere enn å oversette det riktig, sier Paul Odongo.

 

Vanskelig å nå de sårbare

Ellie Kemp sier at de som ofte får minst informasjon er de uten utdanning. Ofte kan de være kvinner, funksjonshemmede, eldre. 

Hun sier at i mange samfunn, er forståelsen for helse og biologiske begreper liten. Dette reflekteres ofte i talespråket.

– Ofte er det ikke noe tilsvarende begrep som «virus», «sykdom» eller «smitte» på de forskjellige språkene vi arbeider med, sier Emebet Wuhib-Mutungi som er senior helserådgiver i BBC Media Action. I likhet med Translators without Borders har også denne kampanjen fått støtte fra britiske myndigheter til å bidra i arbeidet mot covid-19.

Swahili_Korona2.jpg

Gjennom fokus-grupper fant Wuhib-Mutungis team ut at rohingya-flyktningmiljøet i Bangladesh brukte det samme ordet - «fuk» – om insekter, virus og bakterier. Og rohingya–ordet «hoilla», som betyr lever, ble ofte brukt til å beskrive hjertet.

Wuhib-Mutungi sier man ofte bare fokuserer på hva folk skal gjøre eller ikke gjøre uten å forklare hvordan eller hvorfor.

– Å vite at man kan unngå å få diaré hvis man vasker hendene med såpe, er veldig forskjellig fra å få vite at håndvask hjelper en til å unngå korona-smitte. Og hvorfor dette er så viktig.

Og selv om helserådene er perfekt oversatt, må de ta hensyn til hvordan folk faktisk lever. Ellers så kan man risikere at de blir ignorert.

 

Vanskelig i slummen

– Sosial distansering og selvisolering blir vanskelig hvis du bor i en toroms leilighet med ti andre, og enda mer hvis det er i slummen med tusenvis av andre mennesker, sier Wuhib-Mutungi.

Hun peker på at det samme problemet oppstår hvis man gir råd om håndvask og folk ikke har tilgang på vann og såpe.

Mukesh Kapila, som er professor i global helse og humanitære spørsmål ved Universitetet i Manchester, trekker fram følgende: – Det er særlig frustrerende for fattige land å bli foreskrevet ting de må gjøre, når de vet at de ikke har mulighet til å gjøre dem, sier han. 

– Når mindre enn tjue prosent av husstandene i Afrika ikke har regulær tilgang på såpe og må bruke en femtedel av inntekten sin på vann, da blir det å be dem vaske hendene som da Marie Antoinette ba de sultende i Paris om å spise kake, sier Kapila.

 

– Imperialisme

Karine Aasgaard Jansen, som er forsker innenfor medisinsk antropologi, mener vestlig fundert biomedisin ofte kan ha en imperialistisk holdning i møte med andre kulturer.

 – Man legger til grunn at vi har mer kunnskap enn dem og at de ikke vil forstå informasjonen de får om smittespredning på like vilkår som andre, sier Jansen og understreker at det er mange måter å tilegne seg kunnskap om dette på. – Selv om de mangler internett hjemme, er ikke dette ensbetydende med at de er uten smarttelefoner og naboer, sier Aasgaard Jansen til Bistandsaktuelt.  

Benedikte Lindskog er førsteamanuensis i medisinsk antropologi ved Oslo Met.

Hun har jobbet mye med mødrehelse i Mongolia. Der opplevde hun at ikke-statlige organisasjoner bidro med medisinsk utstyr, men at det ikke fulgte med noen oversettelse på bruksanvisningen. På flere lokale sykehus ble hun spurt om hun kunne hjelpe til med å oversette slik at de kunne forstå hvordan det nye utstyret skulle brukes.

Lindskog forteller at i Nepal før koronapandemien kalte man lavkastene for «untouchables». – Da  covid-19 kom og man brukte untouchable som et medisinsk begrep ble det krasj, forteller hun.

At folk skjønner meningen med et ord er viktigere enn å oversette det riktig

Paul Odongo, Leger uten Grenser

Katrine Aasgaard Jansen, forsker på medisinsk antrologi. 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 17.06.2020 10.48.02 Sist oppdatert: 17.06.2020 10.48.02