Matshidiso Moeti, WHO Afrika

Mathsidiso Moeti leder WHOs Afrika-region og arbeidet med å stoppe covid-19 i Afrika sør for Sahara. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB scanpix

Hun leder Afrikas kamp mot koronaviruset

Det er ikke første gang den botswanske legen og folkehelseeksperten Mathsidiso Moeti står midt oppe i kampen mot en dødelig epidemi. Nå leder hun WHOs innsats mot covid-19 i Afrika.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 17.04.2020 11.44.10

Moeti er regional direktør for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Afrika. Hun tiltrådde i 2015 og ble i fjor gjenvalgt for en ny femårsperiode. Moeti er første kvinne som har denne stillingen. Nå står hun ovenfor den tøffe utfordringen med å koordinere innsatsen mot koronaviruset i 47 land i WHOs Afrika-region.

Med flere tiår med erfaring fra internasjonalt arbeid innen folkehelse har Moeti solid bakgrunn for jobben som nå skal gjøres. I møter med media på jevnlige pressekonferanser framstår hun som rolig og nøktern, samtidig som hun insisterer på alvoret i situasjonen og betydningen av å gjennomføre de viktige tiltakene for å unngå smittespredning.

Hovedkvarteret hennes er i Brazzaville i Republikken Kongo. Reisebegrensninger gjør at møter med politikere, helsebyråkrater og media skjer via nett.

Det er ikke første gang hun må håndtere dødelige epidemier. Sist var i 2018 og ebola-utbruddet i DR Kongo. Moeti har sin utdanning fra University of London og London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hun har arbeidet i WHO i ulike stillinger siden 1999. Hun har tidligere arbeidet i FN-organisasjonen UNAIDS, og før dette for helsemyndighetene i Botswana.

 

Hiv mest krevende

I et intervju med den sørafrikanske avisa Mail & Guardian sier Moeti at hennes mest krevende erfaring så langt har vært arbeidet mot den galopperende hiv-epidemien i Afrika. Da epidemien spredde seg på 1980- og 1990-tallet fantes det ikke virksomme medisiner mot sykdommen. Senere, da nye medisiner var utviklet, ble fokus rettet mot å bidra til at så mange som mulig fikk effektiv behandling, og Moeti hadde en sentral rolle i dette.

Hun er født i en township utenfor Johannesburg i Sør-Afrika, og forteller til den sørafrikanske avisa at hun husker at hjemmet ble ransaket av apartheidstatens politi. Begge foreldrene var leger og faren var aktiv i ANCs ungdomsfløy. Familien flyttet seinere til Botswana. Der arbeidet moren med å introdusere familieplanlegging. Faren var involvert i arbeidet med å eliminere kopper i Afrika, en sykdom som av WHO ble erklært utryddet globalt i 1980.

Som regiondirektør har støtte til oppbygging av universelle helsetjenester vært en flaggsak. Dette er på linje med prioriteringer fra Afrikaunionen (AU) som ifjor lanserte et initiativ for å styrke investeringer i helsevesenet med sikte på å nå alle. Hun har også vært opptatt av livsstilssykdommer som en økende risiko for folkehelsen på kontinentet. Moeti har dessuten lovet å gjøre WHOs arbeid i Afrika mer etterprøvbart for medlemslandene.

 

Kan gjøre stor skade

Koronapandemien har potensial for å ta tusenvis av liv og gjøre stor økonomisk skade, advarer Moeti. WHO har blant annet pekt på manglende kapasitet til testing som kritisk. Samtidig viser Moeti til at flere afrikanske land har mobilisert egne ressurser på området. Generelt har afrikanske ledere sett alvoret i situasjonen og innført strenge tiltak.

I intervjuer med ulike medier understreker Moeti at det er krevende i mange afrikanske land å overholde råd for å unngå smittespredning. Hun peker blant annet på at mange bor tett og at det er vanskelig å leve opp til strenge standarder om å holde avstand. At mange mangler tilgang på vann til håndvask er en annen stor utfordring.

Moeti peker også på at kuren mot sykdommen i mange tilfeller rammer folks økonomiske livsgrunnlag hardt. Det gjelder tiltak som fratar vanlige folk levebrødet, ikke minst de mange afrikanere som arbeider i uformell sektor på gater og torg.

 

Mathsidiso Moeti under et møte med daværende menneskerettighets- og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i Oslo i 1998. Moeti ledet da arbeidet til UNAIDS i Afrika og Midtøsten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

 

Hun har beklaget den nylige avgjørelsen fra USAs president Donald Trump om å midlertidig stoppe utbetalinger til WHO i kjølvannet av koronakrisen. Moeti har vist til at det kan ramme Afrika, også på viktige områder som bekjempelse av hiv og malaria, samt de siste steg mot endelig eliminering av polio. USA er en viktig partner, sier hun, og håper at avgjørelsen å fryse utbetalingene kan bli tenkt igjennom på nytt.

 

«Må stå sammen»

I arbeidet mot koronaviruset i Afrika har WHO dratt veksler på erfaringene fra ebola. En av dem er å lytte til vanlige folks oppfatninger. Det er mye informasjon om koronaviruset, og ikke alt er korrekt, påpeker Moeti i et intervju med FN-tidsskriftet Africa Renewal.

Lærdommen fra ebola er at helsemyndighetene ikke må si seg fornøyd med å sende ut informasjon, for eksempel på radio, men at de også må gå i aktiv dialog med folk flest.

«Mitt budskap er at vi står i dette sammen. Solidaritet, medfølelse og det å hjelpe og støtte hverandre er det som vil bringe oss gjennom dette utbruddet,» sier Moeti i intervjuet.

Matshidiso Rebecca Natalie Moeti

Matshidiso Moeti i samtale med journalister under en konferanse i Portugal i fjor. Foto: Paul Spranger / Global Images / Sipa USA / NTB scanpix

HVEM: Botswansk lege og folkehelseekspert. Har ledet Verdens helseorganisasjons (WHO) Afrika-region siden 2015. Nylig gjenvalgt for en periode på fem år.

AKTUELL: Ansvar for å lede WHOs arbeid mot covid-19 i de 47 medlemslandene i regionen.

BAKGRUNN: Har hatt ulike stillinger i WHO. Ledet WHOs "3 by 5"-initiativ som skulle sikre tre millioner hiv-smittede i lav- og mellominntektsland tilgang til antiretrovirale medisiner innen 2005.

Har også arbeidet i UNAIDS og som lege i Botswana, samt i landets helsedepartement. Hun har vært rådgiver for UNICEF. 

Født i Sør-Afrika. Utdanning fra University of London og London School of Hygiene and Tropical Medicine.

(Kilder: Wikipedia.org, WHO, Mail & Guardian)

Publisert: 17.04.2020 11.44.00 Sist oppdatert: 17.04.2020 11.44.10