I likhet med Norge er det mange afrikanske land som håper at lokalbefolkningen kan bidra til å holde litt liv i turistindustrien. 

FN-sjefen: Koronanedtur i turismen er en krise for utviklingsland

Internasjonal turistnæring har tapt 320 milliarder dollar, og over 120 millioner arbeidsplasser står i fare på grunn av pandemien, sier FNs generalsekretær.

Av NTB Sist oppdatert: 25.08.2020 11.36.00

I årets fem første måneder førte pandemien til at halvparten av de internasjonale turistene uteble. 320 milliarder – nesten 2.900 milliarder kroner – i inntekter fra internasjonal turisme forduftet, og 120 millioner jobber kan forsvinne. Turisme er den tredje største sektoren i verdenshandelen, bare slått av olje og kjemikalier.

– Dette har vært et stort sjokk for rike land, men det er en krise for utviklingsland, særlig for mange små øystater og afrikanske land, sier FN-sjefen. Han påpeker at i noen av disse landene står turisme for over 20 prosent av brutto nasjonalprodukt.

 

Verre enn finanskrisen

Sandra Carvao i FNs organisasjon for turisme, UNWTO, sier tapet av inntekter fra internasjonal turisme mellom januar og mai er tre ganger så stort som i hele 2009, da finanskrisen var på sitt verste. Ifølge tirsdagens brifing kan disse inntektene falle med mellom 910 og 1.200 milliarder dollar i år og føre til en nedgang i verdens totale BNP på 1,5 til 2,8 prosent.

I tillegg til alle arbeidsplassene som er truet i turistnæringen, er det også fare for arbeidsplasser i nærstående sektorer, inkludert matservering, som sysselsetter 144 millioner mennesker, opplyser FN. Verdensorganisasjonen påpeker at små bedrifter er spesielt sårbare.

 

Mer ulovlig jakt

Guterres sa også at turisme spiller en nøkkelrolle i bevaring av klodens felles natur- og kulturarv.

– I tillegg til å gi økonomien et løft, lar turismen folk oppleve noe av verdens naturlige og kulturelle rikdom, og den bringer folk sammen og viser fram vår felles menneskelighet, sier generalsekretæren.

– De sviktende inntektene har ført til økning i ulovlig jakt og ødeleggelse av dyrs leveområder i og rundt vernede områder. Det har også ført til at mange Unesco-steder er stengt, noe som gjør at lokalsamfunn fratas sitt levebrød, legger han til.

Guterres ba om at næringen bygges opp igjen på en måte som er trygg for lokalsamfunn, arbeidere og besøkende og som også er rettferdig og klimavennlig. Carvao minnet på sin side om at gjenreisning av reiselivet i stor grad vil avhenge av hvordan pandemien og økonomien utvikler seg videre.

– Ingen land er uberørt av covid-19s innvirkning på turismen, sier hun.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 25.08.2020 11.36.00 Sist oppdatert: 25.08.2020 11.36.00