Tropisk tømmer fra Kongo fraktes langs hovedveien som går gjennom Yokadouma i sørøstlige deler av Kamerun. Kongo er det landet i verden med nest mest avskoging etter Brasil det siste tiåret. Foto: Matthias Graben / Imagebroker / NTB scanpix

FN: Mest avskoging i Afrika det siste tiåret

Afrika er det kontinentet der det er hogd mest skog det siste tiåret, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Av NTB Sist oppdatert: 22.07.2020 10.25.58

Siden 2010 er det i gjennomsnitt hogd 3,9 millioner hektar med skog årlig i Afrika. Sør-Amerika var kontinentet med nest mest avskoging det siste tiåret, med 2,6 millioner hektar årlig.

På verdensbasis har rundt 420 millioner hektar skog gått tapt som følge av avskoging siden 1990. Avskogingen har imidlertid gått noe ned, ifølge FAO-rapporten. Fra 1990 til 2000 ble det hogd 16 millioner hektar skog årlig, mens det mellom 2015 og 2020 ble hogd 10 millioner hektar.

Nesten en tredel av jordas overflate, 4,06 milliarder hektar, er ifølge FAO dekket av skog. 25 prosent av verdens skogsområder er å finne i Europa, inkludert Russland. 21 prosent av verdens skog befinner seg i Sør-Amerika, 19 prosent i Nord- og Mellom-Amerika, 16 prosent i Afrika, 15 prosent i og 5 prosent i Oseania.

Brasil topper lista over land med størst hogst det siste tiåret, etterfulgt av Kongo, Indonesia, Angola, Tanzania, Paraguay, Myanmar, Kambodsja, Bolivia og Mosambik.

Skogsområdene har på samme tid vokst mest i Kina, etterfulgt av Australia, India, Chile, Vietnam, Tyrkia, USA, Frankrike, Italia og Romania.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 22.07.2020 10.25.58 Sist oppdatert: 22.07.2020 10.25.58