Geir Olav Lisle på besøk i en skole for afghanske flyktninger i Iran. Iran er et av landene Flyktninghjelpen jobber i som er rammet av covid-19. Foto: NRC

Foto: Vedad

Flyktninghelpen vil ha FN-luftbro for syke hjelpearbeidere

Flyktninghjelpen vil ha FN-hjelp til å transportere ansatte inn og ut av land med korona-restriksjoner på flytrafikk. Bakgrunnen er blant annet at hjelpearbeidere spør seg hvordan de selv skal kunne få hjelp dersom de blir syke.

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 24.04.2020 08.44.57

– FN har i sin globale responsplan for covid-19 lagt inn planer for en luftbro for humanitære organisasjoner. Vi jobber mye med å støtte den og er glad for at blant annet Norge er med å finansiere den, sier Geir Olav Lisle som er assisterende generalsekretær i Flyktninghjelpen til Bistandsaktuelt.

Han viser til at reiserestriksjonene som finnes i dag setter store begrensninger på flygninger ut og inn av landene de opererer i.

– Vi trenger flykapasitet for å kunne bringe medarbeidere og ledelse inn i landene vi jobber i og kunne tilby rotasjon og supplement av medarbeidere. For å opprettholde virksomheten er det viktig å kunne erstatte de som skal ut av landet med nye medarbeidere. Det er kjempeviktig for at vi skal kunne ha evne til å respondere og hjelpe fordrevne mennesker som er rammet av covid-19.

 

Hjelp til å få ut syke

– Så må vi også kunne tilby transport av mennesker som er blitt syke til sykehus, og sørge for at de får nødvendig helsehjelp, sier han.

Lisle viser til at land som Den sentralafrikanske republikk, der Flyktninghjelpen har mange ansatte, bare har tre respiratorer. Dette er et land med nesten fem millioner innbyggere.

– For å være en ansvarlig arbeidsgiver må vi kunne tilby folk nødvendig helsehjelp og behandling i landene de kommer fra, sier Lisle. Han understreker viktigheten av at de som arbeidsgiver kan tilby tilstrekkelig kapasitet for medisinsk evakuering.

–  Hva med de lokalt ansatte?

–  Prinsippet er at vi må sikre at våre ansatte får helsehjelp i landene der de er fra. Det er også en grunn til at er det viktig å bygge opp helsehjelp i de landene vi jobber. Det er viktig at våre nasjonale hjelpearbeidere også får tilgang på hjelp i de landene de er.

 

FN setter opp sykehus

Geir Olav Lisle forteller at FN setter opp sykehus-fasiliteter på forskjellige steder for å ha kapasitet til å hjelpe flere.

– For oss er det viktig at dette også blir tilgjengelig for våre medarbeidere, sier han og understreker at de følger tett med på dette. Han sier at de per i dag har hatt få tilfeller av medarbeidere som er blitt syke av covid-19.

Derfor har de foreløpig ikke hatt særlig behov for å frakte ut syke folk.

– Men reiserestriksjoner i landene har gjort det vanskeligere å bevege seg. Så vi har et kontinuerlig behov for transport.

Lisle forteller at FN har allerede et eksisterende flyprogram gjennom FNs matvareprogram (WFP) og UN Humanitarian Air Service (UNHAS).

 

15 000 medarbeidere i over 30 land

­– I den globale responsplanen mot covid-19 ligger det planer om å styrke dette betydelig for å styrke flytransporten i de landene der dette ikke finnes. FN jobber med å skaffe 350 millioner dollar til dette arbeidet.

Flyktninghjelpens humanitære programmer har over 15 000 medarbeidere i over 30 land. Gjennom beredskapsstyrken NORCAP har organisasjonen over 600 humanitære eksperter som støtter myndigheter og organisasjoner i mer enn 80 land. Alle områder der organisasjonen jobber er berørt av covid-19.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 24.04.2020 08.44.00 Sist oppdatert: 24.04.2020 08.44.57