NEW, POL

Det er høy terskel for å stenge en norsk ambassade, sier Siri R. Svendsen, pressetalsperson i Utenriksdepartementet.

Foto: Heiko Junge

20 prosent av norske utsendinger tilbake i Norge

Utenriksdepartementet har oppfordret alle de 100 norske utestasjoner om å redusere bemanningen, ved at deler av staben og deres familie reiser hjem. – Hittil har omlag 20 prosent av de norske utsendte returnert til Oslo, Siri R. Svendsen, pressetalsperson i UD.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 01.04.2020 14.16.17

Hun forklarer at UD har to viktige hensyn:

– Det første er å ivareta våre ansatte, samtidig skal vi sikre at vi kan opprettholde våre samfunnskritiske oppgaver for å ivareta norske interesser og norske borgere, og å være med å begrense smittespredningen. Derfor har vi innført en rekke tiltak og forholdsregler, både for ansatte hjemme og ute. De er basert på råd fra norske og stedlige helsemyndigheter, sier Svendsen til Bistandsaktuelt.

Utenriksdepartementet sier at de gjør en løpende vurdering av situasjonen for ansatte og deres medfølgende familier.

– Samtidig må stasjonene fortsette å være bemannet på en slik måte at de skal kunne ivareta virksomhetskritiske funksjoner. Det er høy terskel for å stenge en norsk ambassade, ettersom vi etterstreber å opprettholde våre samfunnskritiske oppgaver, sier Svendsen.

 

Jobber på spreng

Norges ambassader rundt om i verden og UD jobber på spreng med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

– Vi ser at vinduet for å komme seg hjem til Norge blir stadig mindre. Flere land har innført svært strenge restriksjoner på luftfarten. Norge samarbeider tett med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for repatrieringsflygninger fra destinasjoner i Latin-Amerika, Asia og Afrika hvor det på grunn av restriksjoner nesten er umulig å fly ut med kommersielle flygninger, sier UDs kriseleder Thomas Stangeby i en pressemelding.

Siden 12. mars har UDs operative senter mottatt i snitt 1100 henvendelser i døgnet fra nordmenn i utlandet og pårørende og nær familie i Norge. Nær 100 medarbeidere i UDs operative senter jobber døgnet rundt med å besvare telefoner og e-poster, samle informasjon om situasjonen i hvert enkelt land, utarbeide analyser, planlegge flytransport og gi konsulær bistand til nordmenn i utlandet. Ambassadene holder kontakt med norske borgere som ber om hjelp til å reise hjem og informerer om flytilbud etter hvert som de bekreftes, ifølge UD.

 

Flere ekstra flyvninger

Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått avtale med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå nordmenn med å reise hjem ved å opprettholde kommersielle avganger eller gjennomføre ekstraordinære flygninger til steder der norske selskapene ikke flyr til vanlig. Avtalen er nå forlenget til 1. mai.

– Vi arbeider nå intenst med å få satt opp slike flygninger til flere destinasjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika hvor mange nordmenn er strandet. Og vi fortsetter arbeidet med å få plass til nordmenn på flygninger i regi av andre nordiske land og som europeiske land gjennomfører i samarbeid med EUs ordning for sivil beredskap, sier Thomas Stangeby i pressemeldingen.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 01.04.2020 14.16.17 Sist oppdatert: 01.04.2020 14.16.17