Ei kloakkstinkende elv er blitt den alternative vannkilden for 24 år gamle Monalisa Madzivanyika og mannen hennes, 29 år gamle Andres. Foto: Wilfred Kajese

Vannkrisen i Zimbabwe rammer nå byene

Det begynte med stadig hyppigere vannrasjoneringer, og endte med at ledningsnettet er blitt totalt stengt i Zimbabwes hovedstad Harare.

Av Jeffrey Moyo, i Harare Sist oppdatert: 08.10.2019 08.40.57

Gjennom den tettbefolkede Harare-forstaden Kuwadzana Extension renner ei kloakkstinkende elv. Den har nå blitt den alternative vannkilden for 24 år gamle Monalisa Madzivanyika og mannen hennes, 29 år gamle Andres.

Det nygifte paret bor i området. De fortrekker tilsynelatende ikke en mine over kloakkstanken mens de er ved elva for å hente vann.

– I dette området har vi i årevis vært utsatt for jevnlige kutt i vannforsyningen, ifølge myndighetene fordi de må spare på de minkende ressursene. Men nå, når hoved-vannforsyningen er helt kuttet, er vi dømt til å finne vann fra brønner, bekker og andre kilder. Men snart vil vel de også tørke ut, sier Monalisa til Bistandsaktuelt.

 

Blitt en vannkrise

Vannmangel har i flere tiår jevnlig rammet byer og landsbyer i Zimbabwe. Det har særlig gått ut over mennesker som ekteparet Madzivanyika. Men i det siste har vannmangelen utviklet seg til en regelrett vannkrise, etter at ledningsnettet for hele Zimbabwe er blitt stengt. Lokale myndigheter skylder på manglende kjemikalier til vannrensing. Det har ført til at byboere, som Madzivanyika-paret, må ty til brønner, bekker, dammer og hvilke som helst andre tilgjengelige kilder i desperat jakt på de edle dråpene.

Helseeksperter advarer om en kommende helsekrise, etter at rense- og pumpeanlegg og den sentrale vannforsyningen nylig ble stengt.

– Jeg kan si for sikkert at en koleraepidemi er på vei. Dersom regjeringen ikke innser dette, så vil mange mennesker rett og slett dø, sier Hillary Chovuware, en av byrådets vanningeniører, til Bistandsaktuelt.

Byfolk må ofte hente vann fra brønner.  Foto: Wilfred Kajese

 

Vil tvinge fram en krise

Etter at Harares sentrale pumpeanlegg ble stengt vil også hovedstadens sentrale forretningsområde ta sin del av støyten, ifølge Chovuware.

Ved å stenge Harares viktigste vannverk ønsker lokale myndigheter å presse regjeringen til å erklære krisetilstand på grunn av den akutte vannmangelen, i et forsøk på å tiltrekke bistandspenger som kan lette situasjonen for den tørstende befolkningen.

Precious Shumba, direktør for innbyggerorganisasjonen Harare Residents Trust (HRT), har i likhet med Chovuware vært raskt ute med sterke advarsler om følgene av vannkrisen.

– Våre ledere lærer aldri. Uten fungerende vannforsyning står vi ganske sikkert overfor skremmende helseproblemer. Det hadde vært bedre om de hadde pumpet vannet urenset, og samtidig gått ut offentlig med advarsler om at vannet i rørene er ubehandlet. Så kunne befolkningen selv ta sine forholdsregler. Men hva skal de gjøre nå, uten vann? Vi står overfor en truende katastrofe, sier Shumba til Bistandsaktuelt.

HRT representerer og kjemper for anerkjennelse av vanlige innbyggeres rettigheter i Zimbabwes hovedstad. Retten til vann er en hovedsak.

Men vannmangel, eller vann-fattigdom, er blitt et enda større problem i andre deler av Zambabwe, som regionene Masvingo og Matabeleland i sør og vest.

 

Drikker mindre vann

Mehluli Sidhobhani (43) bor i en landsby i Mwenezi-distriktet i Masvingo. Familien hans er tvunget til drikke mindre vann, sier han, fordi det er så vanskelig å skaffe vann.

– Vi må spare vann på alle mulige måter. Jeg må også begrense hvor mye vann alle i huset drikker, for vi er nødt til å reise langt med vår eselkjerre for å skaffe vann, sier Sidhobhani på telefon til Bistandsaktuelt.

I Harare har selv ikke skolebarn som 15-årige Millicent Ruvangu og hennes søsken blitt spart fra den stadig dypere vannkrisen.

– Nå må jeg stå opp grytidlig hver morgen, sammen med søsknene mine, for å gå og lete etter vann fra dammer, bekker, fra hvor som helst, før vi skal på skolen. Så kommer alltid for seint til første klasse, forteller hun til Bistandsaktuelt.

Millicent bor i den tettbefolkede forstaden Warren Park, om lag ni kilometer vest for hovedstaden.

Det var 23. september byrådet i Harare stoppet vannforsyningen til hele byen. Grunnen som ble oppgitt var mangel på kritisk viktige kjemikalier til vannrensing.

Ironisk nok: Bare noen dager tidligere friga regjeringen om lag tre millioner dollar som et av tiltakene for å bedre tilgangen på vann og behandlingen av avløpsvann.

Michael Chideme, talsperson for byrådet i Harare, kommenterte dette med at det eneste som kan sikre alle tilgang til vann er bygging av flere vannverk.

Men for mange av Harares innbyggere, som ekteparet Madzivanyika og Millicent og hennes søsken, med svært begrenset tilgang til reint vann, ser framtida dystrere ut.

– Dersom det ikke regner snart, så vil også brønnene, dammene og bekkene vi nå er avhengige av tørke ut. Det vil bety lidelse for mange av oss, sier Monalisa.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 08.10.2019 08.40.58 Sist oppdatert: 08.10.2019 08.40.57