Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Et fly ved soloppgang på vei mot flyplassen i Frankfurt i Tyskland. Luftfart er en av flere former for transport som forårsaker store utslipp av CO2. Foto: Michael Probst / AP / NTB scanpix

Utslipp må stupe hvis klimamål skal nås

Verdens CO2-utslipp må slutte å øke og i stedet falle bratt hvis vi skal nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, fastslår FN.

Av Are Føli /NTB Sist oppdatert: 26.11.2019 14.06.44

I en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) er konklusjonen at utslippene må kuttes med 7,6 prosent hvert år fram mot 2030 hvis målet skal nås.

Målet blir av mange forskere regnet som lite realistisk. CO2-utslippene fra verdens fossile energikilder har steget i over 150 år, og de siste årene har utslippene igjen begynt å øke etter en kort periode der de flatet ut.

UNEP erkjenner at det så langt ikke er noe som tyder på at de globale klimautslippene vil passere toppen og begynne å falle de nærmeste årene.

– Hvis vi ikke raskt tar grep og sørger for svært betydelige kutt i de globale utslippene, vil vi ikke nå 1,5-gradersmålet, sier UNEP-sjef Inger Andersen.

Den danske økonomen overtok ledelsen av FN-organisasjonen etter at norske Erik Solheim måtte trekke seg etter å ha fått mye kritikk.

 

Økonomiske kriser

Omfattende og umiddelbare tiltak for å trappe ned bruken av fossilt brennstoff ville vært nødvendig for å oppnå årlige utslippskutt på 7,6 prosent.

Det eneste landet som har hatt et så bratt utslippsfall i nyere tid, er Sovjetunionen da unionen kollapset, skriver The Guardian.

Under finanskrisen for et tiår siden falt utslippene i USA og Japan med omtrent 6 prosent. Men kort tid senere begynte de å stige igjen.

Selv om verdens land skulle nå sine egne nasjonale utslippsmål, går utviklingen så langt i retning av global oppvarming på over 3 grader, ifølge UNEP. Konsekvensene antas i så fall å bli «omfattende og destruktive».

 

– Ser ikke så bra ut

Hetebølger, ekstremvær, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og stigende havnivå ventes å bli noen av de mest alvorlig følgene av klimaendringene dette århundret.

Svært mange arter på landjorda og i havet risikerer å bli utryddet når leveforholdene forandrer seg. Matproduksjonen i varme og tørre land kan bli rammet, og et stort antall mennesker kan bli tvunget til å finne nye steder å bo – men mye vil avhenge av samfunnenes evne til å tilpasse seg dramatiske endringer.

Hovedårsaken til at CO2-utslippene har steget de siste årene, er økonomisk vekst i utviklingsland, ifølge John Christensen, som har ledet arbeidet med den nye UNEP-rapporten.

– CO2-utslippene har begynt å stige igjen, og det ser ikke så bra ut, sier han.

UNEP deltok nylig i arbeidet med en annen rapport som viser hvordan verdens land planlegger å utvinne mye mer kull, olje og gass enn det som kan brennes hvis 1,5-gradersmålet skal nås. Norge er ett av en rekke land som fortsetter å lete etter mer gass og olje.

 

 

Om globale klimaendringer

 
  • Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).
  • Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
  • Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.
  • Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.
  • Klimaendringene ventes å bli mer omfattende i takt med utslippene av klimagasser. Til tross for mangeårige politiske diskusjoner og satsing på fornybar energi har de globale utslippene fortsatt å øke.

Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 26.11.2019 14.06.44 Sist oppdatert: 26.11.2019 14.06.44