Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier at bistandsreformen er høyt på hans agenda. Foto: Espen Røst

Etter ti måneder: ennå ingen avklaring på bistandsreform

I mai i fjor ble den store bistandsreformen lansert av Høyres utviklingsminister Nikolai Astrup, og omtalt som en hastesak. Snart ti måneder etter lar reformen av forvaltningen av norsk bistand fortsatt vente på seg.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 26.02.2019 17.03.26

Heller ikke den nye mannen i utviklingsministerstolen, KrFs Dag-Inge Ulstein, kan love noen snarlig avklaring. Etter en måned i jobben stilte han denne uka på allmøter i Norad og Utenriksdepartementet.

Ulstein sier at han forstår utålmodigheten både blant Norad-ansatte og i UD som har ventet på en reformavklaring. Noen tidsplan for bistandsreformen vil han likevel ikke låse seg til.

– Det er rett og slett viktig for meg å ha nok tid til å sette meg inn i det på en god måte slik at vi fatter den beste beslutningen, sier han til Bistandsaktuelt.

Ulstein understreker at han har fått mange gode innspill fra de ansatte både i Norad og UD, samt fra eksperter.

– Det har vært jobbet godt med reformen over tid så det er ikke snakk om et nytt startpunkt for en ny og lang prosess. Det er et godt grunnlag som er lagt, og jeg skal sette meg godt inn i det og håper det blir en god beslutning, sier Ulstein.

Han sier at det viktigste for regjeringen er å forvalte de snart 40 milliardene på best mulig måte.

Foreløpig er det ingen endringer i delingen av oppgavene mellom utenriks- og utviklingsministeren når det gjelder forvaltning av bistandsbudsjettet.

 

Modeller på is

Hans forgjenger Nikolai Astrup nedsatte en arbeidsgruppe med representanter fra UD og Norad, som framla to ulike modeller for reform på bordet: En delegert modell med sterkere etatsstyring fra Utenriksdepartementets side, men at selve forvaltningen av bistandspengene delegeres til Norad. Alternativet er full integrering der Norad legges ned og integreres i Utenriksdepartementet.

Det skjedde i september, og førte til betydelig uro og skepsis fra ansatte i bistandsforvaltningen.

UDs avklaring i spørsmålet rakk aldri å komme før Kristelig Folkeparti plutselig ble en het kandidat til å slutte seg til Solberg-regjeringen. KrFs interne prosess og senere regjeringsforhandlingene førte til at reformarbeidet ble lagt på is.

I slutten av januar ble så regjeringen utvidet med KrFs tre medlemmer. Blant disse var også en ny utviklingsminister, Dag-Inge Ulstein.

 

KrF-føringer?

KrF har tidligere markert seg som en sterk forsvarer av den langsiktige bistanden, med minst mulig innblanding av norske egeninteresser. Dette er en av grunnene til at partiet har ønsket seg Norad som et sterkt fagdirektorat.  Nå er spørsmålet om Ulstein vil videreføre KrFs linje også i spørsmålet om forvaltningsreformen.

– I hvilken grad vil du handle uavhengig av KrFs egen politisk plattform når det gjelder bistandsreformen?

–  Det er regjeringsplattformen som gjelder og som er forhandlet fram, og som jeg er satt til å utføre, sier Ulstein.

– Kristelig Folkeparti har hatt et sterkt fokus på at Norad skal bestå, at kompetansen skal ivaretas, at Afrika står sentralt og det skal være en sterk fattigdomsorientering?

– Det er disse fotavtrykkene vi har satt i regjeringsplattformen. Jeg er glad for at KrF fikk så mye innflytelse i plattformen på bistandsfeltet.

 

– Velger å slutte

De tre fagforeningene i Norad sier i en felles kommentar at de har stor forståelse for at statsråden trenger tid til å sette seg inn i et komplekst saksfelt.

– Samtidig er Norad i en utfordrende situasjon; med stillingsstopp siden 2017, høy andel av midlertidige ansatte og medarbeidere som nå velger å slutte, sier Odd Arnesen, leder i Akademikerne.

– Vi opplever Ulstein som en engasjert minister med et sterkt ønske om å hjelpe spesielt verdens mest sårbare grupper. På et allmøtet i Norad tirsdag anerkjente han den fagligheten Norad står for, og behovet for å opprettholde denne i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, påpeker Hajo Schmidt-Horix i Parat.

Marianne Haugh i Norsk Tjenestemannslag sier at fagforeningene forventer vi at statsråden presenterer en plan for konsultasjoner og dialog med en tidsramme.

– Det vil redusere den store usikkerheten blant vår medlemmer og sikre nødvendig medbestemmelse, sier hun.

 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 26.02.2019 17.03.26 Sist oppdatert: 26.02.2019 17.03.26