AFP or licensors  TOPSHOTS, Horizontal

Sivile flykter fra Ras al-Ain i Hasaka-provinsen etter at Tyrkia sist uke iverksatte en større militæroperasjon mot de kurdisk-kontrollerte områdene av Syria. Nødhjelpsorganisasjoner frykter de humanitære konsekvensene av operasjonen – men ser seg likevel nødt til å trekke ut internasjonalt ansatte. Foto: Delil Souleiman / AFP / NTB scanpix

Her har norsk bistand bidratt til bedre matsikkerhet. Så kom de tyrkiske soldatene

Etter Tyrkias invasjon av kurdisk-kontrollerte områder av Syria, trenger enda flere mennesker nødhjelp. Men nå trekker hjelpeorganisasjoner ut sine internasjonalt ansatte. – De mest sårbare rammes hardest av en svekket humanitær innsats, sier Norsk Folkehjelps Trude Falch.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 15.10.2019 09.09.55

– Det er en dramatisk situasjon. Tusener av sivile er på flukt, samtidig trekker hjelpeorganisasjoner ut sine internasjonalt ansatte, sier Trude Falch.

Hun er Norsk Folkehjelps seksjonsleder for Midtøsten og forteller at organisasjonen trakk ut alle sine internasjonalt ansatte allerede i helgen.

– Nettverket som koordinerer den humanitære innsatsen har nå anbefalt alle humanitære organisasjoner uttrekk av internasjonalt ansatte. Det betyr ikke at all nødhjelp opphører, for det vil fortsatt være lokalt ansatte og partnerorganisasjoner til stede. Men disse må først og fremst sørge for egen sikkerhet, så dette vil helt klart svekke den humanitære innsatsen betraktelig, sier Falch til Bistandsaktuelt.

 

WFP: Mat og husly til 400 000

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) er situasjonen uoversiktelig nord i landet som har vært herjet av krig de siste åtte årene.

Minst 160 000 mennesker er ifølge FN drevet på flukt i nordøstre Syria etter at Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen. I tillegg er mennesker som allerede var på flukt, tvunget til å flytte på seg igjen.

Mabroka-leiren, som hadde rundt 5000 mennesker, har begynt å evakuere mennesker og ledelsen for Ein Issa-leiren med mer enn 13 000 beboere har indikert lignende flytteplaner.

Men flukt-tallene kan komme til å stige dramatisk de nærmeste dagene:

Verdens matvareprogram (WFP) varsler nå økt innsats for å kunne hjelpe opp mot 400 000 mennesker med mat og husly de neste ukene.

Tyrkias mål er å opprette og vokte en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» langs hele grensa, der de på sikt akter å bosette millioner av syriske flyktninger som i dag befinner seg i Tyrkia. Ifølge NTB tok syriske regjeringsstyrker mandag kontroll over en rekke landsbyer nord i Syria etter å ha inngått avtale med kurdiske myndigheter om å ta kontroll over grensa mot Tyrkia.

Minst 70 sivile skal ifølge ubekreftede meldinger være drept i de tyrkiske angrepene, mens 18 sivile skal være drept i YPG-angrep mot sivile områder på tyrkisk side av grensa. Blant disse skal det være mange barn.

Sivilbefolkningen rammes hardt av kampene i og rundt Ras Alain, Qamashli, Malikyah, Amoda og Tal Abyad, ifølge en pressemelding fra Røde Kors.

– Det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen til de som nå lever i frykt. Mange har gjentatte ganger flyktet fra krigen. Jeg tenker spesielt på barn som nå hører lyden av krig og opplever usikkerhet, sier Tørris Jæger, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

 

Leger uten grenser: En re-traumatisering

Morten Rostrup i Leger uten grenser (MSF) forteller at de har medisinske team i Raqqa-provinsen, og i byer som Hasaka, Ain Issa, Kobane og Tell Abyad.

– Vi har blant annet støttet et stort sykehus i Tell Abyad. Etter de harde kampene i helgen er Tell Abyad nærmest tømt for mennesker og en av de viktigste helseforetagene i området er satt ut av drift, sier Rostrup til Bistandsaktuelt.

Han påpeker at helsetjenester for befolkningen nordøst i Syria har vært ekstremt presset etter åtte år med krig – og at situasjonen etter Tyrkias invasjon har gjort situasjonen enda mer prekær.

– Mange flykter nå til området der det er ekstremt vanskelig å få adekvat hjelp. Vi har foreløpig ikke tall på antall rammede, men vi vet jo hvordan konflikt påvirker sivilbefolkningen, sier Rostrup.

Rostrup påpeker at mange av disse har vært på flukt før.

– Det som nå skjer er en re-traumatisering av mange av disse. Vi er bekymret for den mentale helsen til mange av de som befinner seg i disse områdene. Skadeomfanget vil også øke blant sivile, i tillegg til store helseproblemer blant flyktninger med kroniske sykdommer. Vi er også bekymret for de mange kvinner og barn som befinner seg i leire i al-Hol og Ain Issa. Situasjonen her var kritisk, men med en ny krigssituasjon blir situasjonen enda mer prekær.

– Er det fare for at MSF må trekke ansatte ut av området?

– Dersom det kommer direkte angrep mot våre helsearbeidere eller noen av våre sykehus kan det bli aktuelt å trekke seg ut, sier Rostrup.

Han påpeker at det ekstremt viktig at humanitærretten overholdes av de stridende partene slik at hjelpeorganisasjoner kan få gjøre jobben sin.

– I syriakonflikten har det vært et nærmest totalt opphør av respekt for helsearbeidere. Det er viktig at humanitære organisasjoner nå får handlingsrom, slik at vi kan tilby helsehjelp til de som trenger det, sier Rostrup.

 

Norsk Folkehjelp: En statlig terroraksjon

Trude Falch i Norsk Folkehjelp forteller at det foreløpig er uklart hva avtalen mellom kurdiske selvstyremyndigheter og syriske myndigheter går ut på, og påpeker at den tyrkiske invasjonen setter hele området i spill:

– De kurdiske selvstyreområdene har vært relativt stabile. Det har gjort at vi i Norsk Folkehjelp har kunnet bruke bistandsmidler på mer langsiktige humanitære prosjekter – som et matsikkerhetsprogram, sier Falch.

Hun forklarer at det UD-støttede programmet «Building Resilience in Humanitarian Crises» har vært innrettet mot mer og bedre matproduksjon blant lokale bønder.

– Vårt perspektiv har vært å ta inn en del av utviklingstenkningen i det humanitære. Håpet har vært å styrke lokale bønder slik at de igjen kan bidra til styrke hele regionens matsikkerhet. Tyrkernes invasjon kommer jo midt i innhøstingen, så angrepet vil påvirke matsituasjonen svært negativt. Når lokalbefolkningen må flykte kan de ikke ta vare på dyra sine, åkrene sine eller noe av det som er bygget opp. I et område der folk i økende grad har vært rustet til å ta vare på seg selv, er dette ekstremt dårlig nytt, sier Falch.

– Hva tenker du om at NATO-landet Tyrkia nå angriper områder der norske bistandskroner har vært brukt på å bedre matsikkerheten?

– Det er hårreisende. Man kan ikke annet enn å fordømme det, men dette er historien om Syria-konflikten – og det er historien om kurderne. Hver gang de bygger noe opp så kommer det krefter inn for å rive det ned igjen, sier Falch.

Hun sier det er vondt å se hvordan nyvunnet håp nå knuses:

– Som humanitær aktør vet vi at ting skifter hele tiden, og vi er jo forberedt på å snu oss rundt når situasjonen endrer seg. Men det er smertefullt å se at det folk har klart å bygge opp, rives ned – igjen.

Falch omtaler Tyrkias angrep som et brudd på folkeretten.

– Det kommer nå flere meldinger om utenomrettslige henrettelser og grove overgrep. Tyrkia skaper fullt kaos i et område der man hadde fått til mye. Dette er nærmest en statlig terroraksjon fra Tyrkias side mot sakesløse sivile.

  • Etter at denne saken ble publisert har Leger uten grenser (MSF) valgt å trekke ut alle sine ansatte fra nordøstlige Syria.

Dette er nærmest en statlig terroraksjon fra Tyrkias side

Trude Falch, seksjonsleder for Midtøsten i Norsk Folkehjelp.

Med støtte fra UD har Norsk Folkehjelp drevet frem prosjektet «Building Resilience in Humanitarian Crises» nordøst i Syria. Målet har vært å hjelpe de som er berørt av krigen med husdyr og fôr. Melk og kjøtt brukes i husholdningen, samtidig som noe selges på lokale markeder. Det generer både en inntekt og bidrar til bedre matsikkerhet i området. Foto: Sara Hamdy / NPA

I syriakonflikten har det vært nær et totalt opphør av respekt for helsearbeidere

Morten Rostrup, Leger uten grenser (MSF).

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 15.10.2019 09.09.55 Sist oppdatert: 15.10.2019 09.09.55