Dagfinn Høybråten går inn i sommerferien med en bekymring for situasjonen på Afrikas Horn. Foto: Margrethe Gustavsen

Mørke skyer i sommerferien

Det er ikke det norske sommerregnet som skremmer Dagfinn Høybråten. Det er tørken på Afrikas Horn.

Av Margrethe Gustavsen Sist oppdatert: 03.07.2019 16.13.23

– Det som er høyest på vår agenda nå, er den varslede matvaremangelen som følge av tørken i på Afrikas horn, forteller generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Øst-Afrika står midt i en humanitær krise. FN vurderte for to uker siden at så mange som 45 millioner mennesker står i fare for å bli rammet av årets tørke. De siste årene har lite nedbør ført til mat- og vannmangel flere ganger i denne regionen.

 

Utfordrer regjeringen

Derfor ber Høybråten og Kirkens Nødhjelp regjeringen om midler til økt innsats.

– Vi har kontor i flere av disse landene, så vi mobiliserer matvarehjelp og prøver gi folk tilgang på vann. Vi håper å gjøre mer, hvis vi klarer å mobilisere mer ressurser. Vi vil henvende oss direkte til det norske folk, og norske myndigheter, sier han.

Høybråten viser til regjeringens handlingsplan for bedre matsikkerhet, som ble lansert for to uker siden. Dersom politikerne mener alvor med planen, er dette tidspunktet for å sette den ut i livet, mener han.

– Det er bra med handlingsplaner, men enda bedre med handling. Derfor utfordrer vi myndighetene til å følge opp akuttsituasjonen i Øst-Afrika, og tilbyr vår innsats i enda sterkere grad.

 

Den største bekymringen

Det er dessverre ikke bare klimaendringer og naturkatastrofer som skaper humanitære kriser. Når Bistandsaktuelt spør Høybråten hva som bekymrer ham mest akkurat nå, er det lidelsene til folket i krigsherjede Jemen han trekker fram.

– Situasjonen i Midtøsten er bekymringsfull. På den humanitære siden, som er vårt fokus, frykter vi at krisen i Jemen fortsetter som en humanitær katastrofe av enorme dimensjoner. Og den er konfliktskapt og menneskeskapt, sier han.

Norge har gitt store summer til den humanitære innsatsen i Jemen, men har samtidig måttet tåle sviende kritikk. Norske våpen er solgt til Saudi-Arabia, som er på de jemenittiske myndighetenes side i den interne konflikten.

Kirkens Nødhjelp og andre humanitære organisasjoner opplever at det har blitt vanskeligere å komme til med akutthjelp i Jemen de siste årene. Begrensningene er ikke lenger bare praktiske og økonomiske, men i økende grad også politiske.

– Tilgangen for hjelpeorganisasjoner er i øyeblikket veldig liten. Det er skremmende og krevende.

 

Oppløftende tur til Kongo

Det er mye som er bekymringsfullt med verden i dag. Likevel er det ikke vanskelig å få Høybråten til å komme med et eksempel på noe som gjør ham optimistisk.

– Vi har jobbet med seksualisert og kjønnsbasert vold i krig og konflikt i noen år. Dette arbeidet ble jo løftet fram ved fredsprisutdelingen i fjor, forteller han.

I forlengelsen av tildelingen arrangerte norske myndigheter, i samarbeid med Irak, Somalia, De forente arabiske emirater, FN og internasjonale Røde Kors- komiteen, konferansen «Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises» før sommeren. Høybråten dro også til Kongo med en delegasjon.

– Etter å ha møtt noen av kvinnene Kongo, var det en veldig oppmuntrende opplevelse å se de store, tunge aktørene samles om saken.

Høybråten er glad for at han og Kirkens Nødhjelp kan delta i arbeidet for disse utsatte kvinnene. Det er noen av de menneskene i verden som er lengst ute og lengst nede. Det å kunne være med å styrke håpet deres, det gir dyp mening.

Sommerpraten:

I «sommerpraten» spør Bistandsaktuelt ledere i norsk bistandsbransje hva som engasjerer dem mest for tiden, hva som blir viktig for deres organisasjon til høsten – og om planene for sommerferien. I dag:

Dagfinn Høybråten,

generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

– Det blir godt å bruke kroppen

Dagfinn Høybråten sier ikke at han ønsker seg regn i ferien. Men han har planlagt godt for dét også.

– Det blir norgesferie i år. Kortreist sådan. Det blir småbruket på Nesodden, eller hytta ved kysten lenger sør, etter som hvordan været utvikler seg. Jeg har ikke gjort meg avhengig av godt vær. Blir det dårlig vær kobler jeg veldig godt av med praktisk arbeid. Det blir å hogge ved og drive vedlikehold. Sånt arbeid som ofte blir forsømt når man har en jobb som jeg har. Det er godt å bruke litt flere deler av kroppen enn bare huet, sier han. 

– Så skal jeg på den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riddu i Troms. Der er jeg på oppdrag for Stortinget, som leder av sannhets- og forsoningskommisjonen for fornorskningsprosessen ovenfor samer og kvener. Det blir en annerledes festival som jeg gleder meg til.

– Hva slenger du på grillen?

Jeg har lyst til å grille litt mer fisk. Ikke fordi det er mer politisk korrekt enn kjøtt for tiden, men fordi det gir litt flere muligheter. Egentlig har det vært mest pølser til nå, for å være helt ærlig. Det kan jeg vel nesten ikke si som tidligere helseminister. Men nå har vi byttet til gassgrill, og da er det litt lettere.

– Har du noen kulturtips til Bistandsaktuelts lesere fra Kirkens Nødhjelps samarbeidsland?

–  Jeg leser en veldig interessant bok nå som heter Silkeveiene (av Peter Frankopan, red. anm.), som ser verdenshistorien fra et litt annet perspektiv enn det vi fikk på skolen i vår del av verden. Vi lærte historien med Norge som midtpunkt, så europeisk historie, og så litt om resten av verden, men sett herfra. Denne boka er sett fra Asia og Midtøsten. Et perspektiv du vanligvis ikke får. Historien blir jo annerledes, når de legger vekt på andre ting. Det er interessant å se hvordan verden ser så forskjellig ut avhengig av hvor du ser den fra.

Publisert: 03.07.2019 16.13.23 Sist oppdatert: 03.07.2019 16.13.23