Norge har myknet opp regelverket for frivillige organisasjoner som avdekker korrupsjon og misbruk av penger hos samarbeidspartnere. Strømmestiftelsen og Digni slipper å betale tilbake penger til statskassa etter mislighold med bistandspenger hos partnere i Uganda og Liberia. Bildet er fra Liberia. Foto: Jan Speed

Slipper å betale tilbake penger etter korrupsjon

Norske organisasjoner kan nå slippe å betale tilbake bistandspenger etter korrupsjon og andre typer pengemisbruk hos partnere. Vilkårene er at organisasjonene selv har avdekket at det er penger på avveie og at de rydder opp i forholdene.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 10.07.2019 16.30.57

Strømmestiftelsen og Digni er de to første bistandsorganisasjonene som slipper å betale tilbake penger til den norske statskassa etter selv å ryddet opp i økonomisk mislighold hos partnere i utlandet. Beløpene er foreløpig små, men ordningen ventes å øke i omgfang.

Nye regler vedtatt i desember i fjor gjør at pengene som ellers måtte betales tilbake til Utenriksdepartementet eller Norad, nå kan brukes til bistand. Endringen skal belønne organisasjoner som melder fra tidlig og etablerer gode rutiner for å hindre at bistandspenger kommer på avveie.

– Vi ser veldig positivt på det. Vi har lenge hevdet at det er dumt at organisasjonene tar hele belastningen. Når man arbeider i gjennomkorrupte land, er dette en del av bildet, sier Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Fortsatt er hovedregelen at norske myndigheter krever tilbakebetaling av tilskudd som er gitt til norske organisasjoner når det avdekkes korrupsjon eller annet misbruk av penger hos samarbeidspartnere av de norske organisasjonene.

Dette har organisasjonene opplevd som en dobbeltstraff, ved at de i mange tilfeller kan ha inngått forpliktelser samtidig med at de forsvunne pengene ikke kan inndrives.

 

Underslag og tyveri

Den nye og mer fleksible regelen er nå for første gang tatt i bruk i to tilfeller. Den ene av disse gjelder Strømmestiftelsen, som slipper å betale tilbake 12 800 kroner til Norad etter underslag og tyveri av matvarer i Sør-Sudan. Den andre gjelder Digni, og 2000 kroner knyttet til en partner i Liberia.

For at den nye ordningen skal brukes, krever norske myndigheter at det er de norske organisasjonene selv som har avdekket og rapportert om forholdet.

De krever også at den norske organisasjonen har god internkontroll og at det er ryddet opp og at man er sikker på at forholdene ikke vil gjenta seg. I slike tilfeller kan pengene betales inn i de bistandsprosjektene der de var ment å brukes, i stedet for å tilbakebetales til staten.

Den nye ordningen brukes bare i noen tilfeller. I alle de 13 andre sakene som ble avsluttet i andre kvartal i år, krever staten pengene tilbake som før.

 

Må jobbe i sårbare stater

Flere norske frivillige organisasjoner har lenge vært kritiske til måten norske myndigheter håndterer nulltoleranse for antikorrupsjon på. Kravet om tilbakebetaling har vært et av flere omstridte punkter.

Risikoen ved å arbeide i land med korrupsjon og svake stater er krevende for de norske frivillige organisasjonene. Kristine Storesletten Sødal i Strømmestiftelsen sier at ingenting tyder på at problemet med korrupsjon og mislighold i bistanden vil forsvinne med det første.

– Dette går ikke vekk. Det tar mer og mer av organisasjonenes tid å jobbe med disse sakene, sier hun.

Sødal mener at det er viktig med en dialog om hvordan hensynet til nulltoleranse for korrupsjon skal kombineres med norske myndigheters ønske om at norske frivillige organisasjoner skal arbeide for de aller fattigste og ofte i sårbare stater.

– Vi er totalt enige i målet om nulltoleranse. Spørsmålet er hvordan man løser et veldig vanskelig problem, sier hun.

Strømmestiftelsen er en bistandsorganisasjon med hovedkontor i Kristiansand og virksomhet i 11 afrikanske og asiatiske land.

 

Ønsker seg mer pragmatisme

Digni, som er en paraplyorganisasjon for 20 norske kristne organisasjoner, er den andre norske organisasjonen som takket være de nye reglene slipper å betale tilbake penger etter svikt hos en samarbeidende organisasjon.

Det dreier seg i denne omgang om en liten sum på 2000 kroner knyttet til underslag hos en partner i Liberia.

– Den nye ordningen er et lite steg i retning av å finne mer pragmatiske modeller, sier generalsekretær Hjalmar Bø i Digni.

Han sier at Digni støtter nulltoleranse mot korrupsjon. Samtidig etterlyser han mer pragmatisme i behandlingen av sakene. Bø ønsker seg også en større grad av risikodeling mellom norske myndigheter og de norske frivillige organisasjonene.

– De norske organisasjonene blir sittende med all risiko ved å drive i veldig risikoutsatte områder, sier han.

 

Artikkelen er endret 15. juli 2019 kl 14.30. En tidligere versjon av artikkelen, publisert 10. juli 2019, inneholdt feil opplysninger om land og størrelsen på beløpet når det gjelder saken som berører Strømmestiftelsen.

Kristine Storesletten Sødal. Foto: Strømmestiftelsen

Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen. Foto: Strømmestiftelsen

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.

Flere slipper å betale tilbake til staten

Antall saker der den nye og mer fleksible ordningen brukes vil øke. Det tror Svend T. Skjønsberg, som leder Varslingsteamet i Norad. Han mener norske organisasjoner står sterkere rustet til å avdekke og reagere på mislighold enn før.

– For noen år tilbake var diskusjonen rundt internkontroll i hele bistands-kjeden relativt ukjent. Nå er det flere og flere som har god forståelse for internkontroll, sier Skjønsberg.

Han mener at organisasjonene har blitt flinkere til å sette inn tiltak raskt når det oppstår en mistanke om at pengene ikke går dit de skal. Flere organisasjoner fryser selv overføring av penger til prosjekter når det oppstår mistanke om at noe er galt.

– Vi deler målet om at mest mulig av bistanden skal nå fram, og effekten av de nye reglene kan være at vi oppnår nettopp det, påpeker Skjønsberg.

De nye reglene gjeler ikke bare frivillige organisasjoner, men også forskningsmiljøer og andre aktører som får tilskudd over bistandsbudsjettet.

 

Publisert: 10.07.2019 16.30.57 Sist oppdatert: 10.07.2019 16.30.57