Denise Namburete leder nettverket av sivilsamfunnsorganisasjoner i Mosambik som mener tiltalemyndighetene i flere land bør rettforfølge både banker, selskaper og individer som var innblandet i den store gjeldsskandalen som har svekket Mosambik. Foto: Jan Speed

Truet fordi hun utfordrer storbanker og Mosambiks maktelite

Denise Namburete må være forsiktig. Nettverket hun leder utfordrer Mosambiks korrupte og mektige menn innen politikk og sikkerhetstjenestene. Avsløringene er også blitt pinlig for det norske Oljefondet, finanstilsynene i Sveits og Storbritannia samt banken Credit Suisse.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 22.08.2019 10.38.43

– Det har vært krevende. Vi mottar trusler, blir avlyttet og overvåket. Noen av mine kollegaer har opplevd innbrudd hjemme og at deres vakter er blitt knivstukket og datamaskiner stjålet. Vårt mål er ikke å avsløre individer, men å bidra til bedre styring av offentlige midler i Mosambik. Vi ønsker strukturelle endringer, sier Denise Namburete, som besøkte Norge denne uken.

Hun koordinerer arbeidet til Forum de monitoria do orcamento (FMO), et nettverk av 21 sivilsamfunnsorganisasjoner i Mosambik som holder oppsikt med statsbudsjettet og fremmer godt styresett. Selv må hun i perioder iverksette sikkerhetstiltak og holde en lav profil.

 

Ulovlige lån rammer fattige

FMO mener vanlige mosambikere nå betaler regningen for korrupte milliardlån som regjeringstopper og generaler i Mosambik sikret for fem år siden med hjelp fra en internasjonal bank, Credit Suisse. Oljefondet eier fem prosent av aksjene i banken.

Lånopptakene var ulovlig i henhold til mosambikisk lov, men makteliten sørget for at staten garanterte for pengene. Da de hemmelige lånene ble kjent, stanset givere det meste av stat-til-stat bistanden til Mosambik og Det internasjonale pengefondet stanset nye lån til landet.

Mosambik sitter igjen med en statsgjeld på 2,4 milliarder dollar. Disse pengene kom aldri til Mosambik. Kanskje så mye som en milliard dollar havnet i lommene på den politiske eliten i Mosambik, i kontoene til Credit Suisse og andre banker, hos uredelige bankansatte og i selskaper i De forente arabiske emiratene.

– Gjelden er katastrofalt for befolkningen i Mosambik. Helsetjenestene er blitt kuttet med 30 prosent. Småbedrifter gikk konkurs. Levekostnadene har økt, sier Namburete.

– Eierne av Credit Suisse har dermed medvirket til å ødelegge helse- og sosialtjenester. Dette er goder det tok tiår med norsk bistand å bygge opp, mener sivilsamfunnet i Mosambik

– Gjennom statlige investeringene i Credit Suisse er Norge medvirkende i et omfattende bedrageri begått av sentrale personer i banken og der kontrollrutiner var for dårlige , sier Denise Namburete.

 

Gjeld og helsekutt

Mosambikiske sivilsamfunnsorganisasjoner mener at den sveitsiske banken Credit Suisse må ta ansvar og slette gjelden, samt utbetale kompensasjon til det mosambikiske folket. De mener at Statens petroleumsfond Utlandet, Oljefondet, må legge press på banken ved å trekke sine investeringer.

Namburete talte Credit Suisse-ledelsen midt imot under finansinstitusjonens generalforsamling tidligere i år.

– Det var nervepirrende. Selv om flere av småinvestorene støttet vår sak, er det de fire store investorene, inkludert Oljefondet, som er av betydning, sier Namburete.

Credit Suisse nekter all ansvar i saken og hevder skandalen skyldes uærlige ansatte.

 

Oktober i retten

Saken begynte for fullt i 2013/14. Det libanesisk-franske marineselskapet Privinvest var trolig hjernen bak prosjektet der en tunfiskflåte, etablering av skipsverft og en kystsikkerhetssystem inngikk.

Credit Suisse og russiske VTB ordnet med finansiering. Mosambiks sikkerhetstjenester, flere regjeringsmedlemmer (inkludert nåværende president, finansminister og sentralbanksjef) og daværende president Armando Guebuza visste om handelen og sørget for en statsgaranti for lånet uten å få godkjenning fra parlamentet. Noen ubrukelige fiskebåter og hurtigbåter ble levert. De ligger nå og ruster. En milliard dollar er ikke blitt gjort skikkelig rede for.

Frelimo-regjeringen gjorde lite og håpet at saken ville smuldre bort, inntil en domstol i New York fattet interesse.

De tre firmaene i Mosambik som fikk lånene hadde knapt noe forretningsvirksomhet å vise til, drev ikke fiske, hadde knapt med inntekter og kunne ikke betale avdrag på lånene.

Gjeldsskandalen går nå i en avgjørende fase.

En bedragerisak mot åtte av de involverte starter snart for fullt i New York, sønnen til Mosambiks tidligere president sitter i et luksusfengsel i Maputo, landets tidligere finansminister er i varetekt i Sør-Afrika og forsøker febrilsk å unngå utlevering til USA, mens Mosambiks regjering har tatt ut søksmål i London mot den fransk-libanesiske sjefen for selskapet som satte hele den tvilsomme lånefinansierte og korrupsjonssmurte handelen i gang.

 

New York jakter på korrupsjonspenger

Den store feilen de involverte gjorde var at hentet inn amerikanske investorer og brukte banker registrert på New York-børsen for mange av overføringene til suspekte kontoer i De forente arabiske emiratene. Dermed ble de rammet av amerikanske anti-korrupsjonslovgivning.

I siktelsen mot åtte personer, inkludert Mosambiks tidligere finansminister, skriver USAs justisdepartement:

«Hver av de tre mosambikiske selskapene inngikk kontrakter med Privinvest for å skaffe utstyr og tjenester for å gjennomføre marine prosjekter. Nesten alt av de 2 milliarder dollar ble betalt til Privinvest. Det skulle være til fordel for Mosambik og dets folk. I realiteten etablerte de siktede….sammen med andre, disse maritime prosjekter som frontselskaper for å berike seg selg og med vilje kanaliserte deler av lånet  til å betale minst 200 millioner dollar i bestikkelser til seg selv, mosambikiske tjenestemenn og andre.»

I emailer noen av de siktede imellom ble det snakket om behovet for å «massere systemet og få den politiske viljen til å videreføre prosjektene».

Under den innledende rettsprosessen i New York har to tidligere ansatte i Credit Suisse erkjent delvis straffeskyld.

Andrew Pearce (49), en direktør i Credit Suisse som var en sentral spiller i organiseringen av lånet til Mosambik, sa i retten at sjefen for Privinvest, Iskandar Safa, var blant de som overførte millioner av dollar i «provisjon», belønning for å ha ordnet avtalen. Pearse sa at en av Privinvest-lederne fortalte at de hadde betalt minst 50 millioner dollar til Ndambi Guebuza, sønnen til Mosambiks daværende president. Han sa også at Credit Suisse hadde «betydelig profitt» fra lånene.

 

20 siktet i Mosambik

Ndambi Guebuza holdes fengslet i Maputo sammen med flere andre som er blitt implisert i låneskandalen. Men de skal ikke lide noen nød. Det er lekket ut at Guebuza brukte bestikkelsespengene på eiendom, sportsbiler og diverse kvinnebekjente. Statsadvokaten i Mosambik gikk til arrestasjon av Guebuza først etter at USA hadde tatt ut tiltalen mot ham. Det er 20 personer som er siktet i Mosambik.

– Ingen av disse er hovedhjernene bak avtalen. Jeg vet at statsadvokaten har solid bevis mot de tiltalte og andre, men det er ikke sikkert at de vil bli dømt. Her kommer politikk inn i bildet, sier Namburete.

Hun mener at dagens president Filipe Nyusi må ha presset på for at de 20 skal stilles for retten, men at han er neppe interessert at rettsapparatet sikter seg inn mot toppfolkene i Frelimo-partiet. Han var selv forsvarsminister da avtalene ble inngått, og hans underskrift er på flere dokumenter.

 

Chang-penger

Den hovedsiktede i USA-saken er Mosambiks tidligere finansminister Manuel Chang. Tiltalen i USA slår fast at Chang mottok minst fem millioner dollar i bestikkelser for å gi statsgaranti på lånene. Han ble på oppfordring fra USA arrestert like før årsskifte på flyplassen i Johannesburg på vei til ferie i Dubai. USA har krevd han utlevert.

Først bestemte Sør-Afrikas justisminister at han skulle heller utleveres til Mosambik. Da det viste seg at Mosambiks løfter om å straffeforfølge Chang var løgn, ble vedtaket omgjort. Sivilsamfunnsorganisasjoner i Mosambik klarte å få avslørende dokumenter overlevert retten i Sør-Afrika dagen før Chang skulle sendes tilbake til Maputo. Regjeringen i Mosambik har engasjert en advokat i Sør-Afrika for å hindre Changs utlevering til USA.

– Dette er oppsiktsvekkende ettersom Chan er bedragerisiktet i tre land for ulike forhold og er per i dag er hverken medlem av parlamentet eller av regjeringen, sier Namburete.

Rettssaken mot Chan og de andre skal begynne 7. oktober i New York. Dette er en uke før parlamentsvalget i Mosambik, og blir ingen god reklame for det gjennomkorrupte regjeringspartiet Frelimo.

– Vi kommer til å ha livestreaming og løpende oppdatering på sosiale medier fra rettssaken i New York. Vi ønsker å gjøre saken synlig i Mosambik før valget, sier Namburete.

I månedene før han ble arrestert skal Chang ha kjøpt flere eiendommer i Mosambik og Portugal og en rekke drosjer i Lisboa, ifølge Africa Confidential.

 

Rammer ikke institusjonene

Mosambik har på sin side saksøkt Iskar Safa, eieren av skipsverftet Privinvest,  for kommersiell bedrageri. Mosambiks statsadvokat hadde allerede i februar fremmet et sivilt krav mot Credit Suisse, tre bankansatte og mot Privinvest. Begge sakene er fremmet i London ettersom lånene er inngått i henhold til britisk rett.

Sivilsamfunnsorganisasjoner i Mosambik mener det urettferdig at det internasjonale samfunn har straffet Mosambik ved å stanse bistanden og lån fra Det internasjonale pengefondet, men har latt være å straffe de vestlige finansinstitusjonene som gjorde det store bedrageriet mulig.

– Rettssaken i New York er bra, men det er rettet mot individer som var innblandet, men tar ikke for seg bankene, fondene eller firmaene som stod bak. Det har heller ikke finanstilsynene gjort i Storbritannia, Sveits eller Nederland, sier Namburete.

Hun mener dårlig styring i Credit Suisse og andre banker må få konsekvenser.

– Vi har alltid hatt stor respekt for norsk arbeid mot korrupsjon og for godt styresett. Dette er også nedfelt i reglene til Oljefondet. Vi ønsker at fondet skal trekke sine investeringer fra Credit Suisse. Uten Credit Suisse hadde de ulovlige lånene ikke vært mulig, sier Namburete.

– FMO ønsker kompensasjon fra Credit Suisse og en kansellering av lånene. Dersom Oljefondet trekker seg ut fra banken vil ikke da Norge miste innflytelse?

– En norsk uttrekning vil gjøre Credit Suisse mer sårbar. Banken vil da forstå at viktige aksjonærer ikke vil være del av slik virksomhet, og at banken må få orden i eget hus, sier hun.

 Ifølge den siste rangeringen gjort av Basel Institute of Governance er Mosambik det verste landet i verden når det gjelder hvitvasking av penger.

Aktørene i gjeldsskandalen

Tre selskaper med utspring i sikkerhetsjenestene ble etablert i Mosambik. En tidligere etterretningsoffiser var sjef:

Proindicus – skulle drive et kystovervåkingsystem

Empresa Mocambicana de Atum (EMATUM) – tunfisk

Mozambique Asset Management (MAM) – opprette skipsverft

 

Marineselskapet Privinvest Group – basert i Abu Dhabi, Emiratene – fikk kontraktene om å levere skip og utstyr.

Finansselskapene Credit Suisse, russiske VTB og BNP Paribas stod for organisering av lån.

Statens Petroluemsfondet Utland er storeier av Credit Suisse-aksjer

 

Personer som er innblandet i ulike rettsprosesser:

  • Manual Chang – tidligere finansminister i Mosambik
  • Iskandar Safa, eieren av Privinvest
  • Jean Boustani – libeneser, hovedselger og forhandler for Privinvest
  • Andrew Pearse – Credit Suisse
  • Surjan Singh – Credit Suisse
  • Deteline Subeva – Credit Suisse
  • Ndambi Guebuza, sønnen til Mosambiks daværende president.
  • Flere tidligere sikkerhetsoffiserer i Mosambik

Både tidligere og nåværende president i Mosambik, dagens finansminister og sentralbanksjefen, samt flere generaler var innblandet i avtalene som ble inngått, og i avgjørelsen om å føre parlamentet i Maputo samt internasjonale givere bak lyset. Men disse er ennå ikke siktet.

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 22.08.2019 10.38.43 Sist oppdatert: 22.08.2019 10.38.43