Venninnene Line Wallenius (til venstre) og Andrea Silkoset møtte opp på Fellesrådet for Afrikas rekrutteringsmøte på mandag. I bakgrunnen står lederen for Fellesrådet Johan Hermstad. Foto: Ester Nordland

Rekruttering med pizza og politikk

Er ungdom fortsatt engasjert i solidaritet og Afrika i 2019? Vi dro på Fellesrådet for Afrikas rekrutteringsmøte for å få svar.

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 23.01.2019 10.08.35

En svak duft av pizza når neseborene i det vi ankommer Fellesrådets for Afrikas rekrutteringsmøte i Kirkegata 5 i Oslo. Over 30 unge mennesker hadde møtt opp.

Bistandsaktuelt blir sittende ved siden av venninnene Line Wallenius og Andrea Silkoset. De er svært positive til arrangementet. De mener de kan «slå to fluer i en smekk».  Gjennom Fellesrådet for Afrika kan de drive med solidarisk arbeid for Afrika, og samtidig lære mer om kontinentet.

– Å være med på Fellesrådets fokusgrupper kan også virke bra inn på karriere-planene deres, tenker de to.

En jobb i Norad, Utenriksdepartementet eller en bistandsorganisasjon står høyt på deres ønskeliste.

 

Anti-apartheid

Johan Hermstad, som er daglig leder for Fellesrådet for Afrika, holder først en kort innledning om organisasjonen. Han forteller at de er en menneskerettighets- og solidaritetsorganisasjon med røtter bakover til antiapartheid-bevegelsen på 60-tallet. (se faktaramme)

– Vi var en paraply-organisasjon som arbeidet mot hvitt minoritetsstyre i det sørlige Afrika. Nå er organisasjonen utviklet seg til å jobbe generelt med Afrika og søke å påvirke norske myndigheter, sier Hermstad.

Daglig leder i Fellesrådet for Afrika, Johan Hermstad, ledet rekrutteringsmøtet. Han fortalte hvordan organisasjonen vokste ut av antiapartheid-bevegelsen. Foto: Ester Nordland

Land og temaer

Han forteller at Fellesrådet for Afrika jobber både med enkeltland og med temaer.

– Vi er organisert inn i fokusgrupper, som tar for seg tema eller land. Dagens «landgrupper» er Angola-gruppa, og Nigeria-gruppa og Etiopia-gruppa, som nettopp er blitt en Afrikas horn-gruppe.

– Men mange velger å jobbe i en av de fire temagruppene: Migrasjon, anstendig arbeid, kapitalflukt eller kjønn og likestilling, forteller Hermstad som er åpen for at de kan lage nye grupper – for eksempel en Kongo-gruppe.

I tillegg har de en gruppe som driver Afrika.no – et nettmagasin skrevet på norsk.

 

Mot stereotypier

Hermstad sier de er opptatt av å bryte ned de stereotype oppfatningene mange har av kontinentet. Afrika er stappfullt av alt: Både problemer og utfordringer, men ikke minst muligheter og løsninger.

– Vesten ser ofte på Afrika som et håpløst kontinent. Vi vil fortelle de positive historiene. Det viktigste vi gjør er å spre informasjon og ha seminarer og debatter. Hver siste onsdag i måneden arrangerer vi «Afrika nå» der vi tar opp ulike temaer.

Han sier de prøver å påvirke opinionen, men også norske politikere og bedrifter som opererer i Afrika. Organisasjonen holder på å bygge opp en database over bedrifter som er i Afrika.

 

Eksisterte ikke

Det er fort gjort «å gå i baret» for bedrifter som investerer i Afrika. Hermstad forteller om hvordan organisasjonen hjalp Statoil (nå Equinor) sitt Afrika-kontor med menneskerettighetsspørsmål.

– Vi samlet informasjon om sivilsamfunnsorganisasjoner. Gjennom denne dialogen fant vi ut at de hadde betalte ut 420 millioner kroner til et ikke-eksisterende research-senter for menneskerettigheter i et av verdens mest korrupte land. Angola, sier Hermstad.

Denne betente saken ble løftet opp på høyeste politiske nivå og ble en sak for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Statoil stoppet selvfølgelig overføringene. Og det førte til at Statoil gikk andre samarbeidspartnere, med skjulte eiere, nærmere etter i sømmene.

 

Afrika.no

Maja Blomberg i Afrika.no-redaksjonen sier til Bistandsaktuelt at de gjerne tar imot flere engasjerte medlemmer i redaksjonen.

Afrika.no er aktiv på sosiale medier som Instagram og Facebook.  De lager egne saker, men legger også ut lenker til artikler fra aviser og nettsteder.

Blomberg forteller at de gjerne skriver om emner som sport, kultur og filosofi – i tillegg til typiske samfunnsspørsmål. Den mest leste artikkelen hittil har vært en om afrikansk filosofi.

 

To venninner

Line Wallenius har en bachelor i statsvitenskap og mastergrad i freds- og konfliktstudier.

– Gjennom hele min studietid har jeg vært opptatt av Afrika – særlig Øst-Afrika. Jeg skrev mastergraden min om fremmedfrykt i Sør-Sudan og om migrasjon mellom Sør-Sudan og Uganda. Bachelor-oppgaven min var om menneskehandel fra Nigeria til Italia. Jeg har hatt et gjennomgående fokus på migrasjon og er særlig opptatt av utviklingsarbeid der. Derfor har jeg tenkt det kunne være fint å engasjere seg i Fellesrådet for Afrika, for å få mulighet til å komme tettere på og treffe mennesker som deler lidenskapen for dette kontinentet, sier Line Wallenius som på fredag stikker av gårde på sin tredje reise til Uganda.

Hun er også interessert i migrasjon til Norge, hele innvandringsdebatten og fremmedfrykt. Men hun påpeker at det er mer migrasjon innad på det afrikanske kontinentet enn det er migrasjon til Vest-Europa.

– Det er en stor flyt av folk over grensene der. Mens vi her i Norge tenker at alle ønsker seg hit.

 

Angola og fred

Andrea Silkoset har nettopp flyttet tilbake til Norge etter å ha tatt mastergraden i London i september i fjor.  Hun har lyst til å bli med i Fellesrådet for Afrika, fordi hun mener det er rom for debatt og diskusjon.

– Men det virker som det også er forskningsrelatert perspektiv på problemstillingene.

Hennes mastergrad handlet om Angola; om fredsprosessene og rollen til væpnede grupper. Hvorfor noen fredsforhandlinger bryter sammen og andre lykkes.

– Angola hadde tre fredsforhandlinger på rad i løpet av kort tid. To brøt sammen og èn ble stående. sier Andrea Silkoset til Bistandsaktuelt.

Om Fellesrådet for Afrika

Fellesrådet for Afrika (tidligere Fellesrådet for det sørlige Afrika) er en norsk medlemsbasert informasjons- og solidaritetsorganisasjon for Afrika. Organisasjonen har som formål å utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet. Fellesrådet ble stiftet i 1967 som en paraplyorganisasjon for den norske antiapartheid-bevegelsen og utvidet etter hvert virket til støtte til frigjøringsbevegelser i det sørlige Afrika.

Da apartheid ble avskaffet i 1994, utvidet Fellesrådet sitt interessefelt til hele Afrika, men med et spesielt fokus på landene sør for Sahara. Organisasjonen forandret samtidig navn. Fellesrådets hovedmålsetning er å arbeide for økonomisk, sosial og politisk rettferdighet i og for Afrika. Dette gjøres gjennom å formidle kunnskap som er rettferdig, nyansert og utfyllende og gjennom å skape og delta i ulike fora i Norge og Afrika.

Kilde: Wikipedia

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.01.2019 10.08.35 Sist oppdatert: 23.01.2019 10.08.35