Vodacom

Oljefondet har investert for 65 milliarder kroner i afrikanske land. Fondet har blant annet investert i det sørafrikanske mobiltelefonselskapet Vodacom Group. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters / NTB scanpix

Oljefondet: Har investert for 65 milliarder kroner i Afrika

Oljefondet har plassert nærmere 65 milliarder kroner i Afrika. Sør-Afrika er det største enkeltlandet.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 28.02.2019 07.44.48

Det sørafrikanske mobilselskapet Vodacom er et av selskapene der norske oljeinntekter er plassert. Samlet har Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) investert i 213 selskaper i Afrika, ifølge årsrapporten for 2018. Rapporten ble lagt fram onsdag.

Aksjeinvesteringene i Afrika var ved årsskiftet på 43,2 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på tre milliarder kroner sammenlignet med året før. Samtidig har Oljefondet også økt sine investeringer i sørafrikanske statsobligasjoner betydelig.

Investeringene Afrika utgjør 0,7 prosent av fondets verdi. Sør-Afrika er det viktigste enkeltlandet for de norske oljepengene. Fondet har også investert i Kenya, Marokko, Nigeria, Tunisia, Mauritius, Ghana og Tanzania.

 

Kilde: Norges Bank Investment Managment (NBIM).

Nedgangen i 2018 kom etter at Oljefondet de seks foregående årene, siden 2012, har hatt en økning i verdien på sine investeringer i aksjer i Afrika.

 

Tapte penger globalt i 2018

Oljefondet var ved årsskiftet på 8256 milliarder kroner, etter et tap i 2018 på 6,1 prosent. Bakgrunnen var blant annet nedgang på internasjonale børser.

– Resultatene i 2018 var svake, sa sentralbanksjef Øystein Olsen ifølge NTB.

Olsen understreket likevel at avkastningen over tid har vært god, og at Norges Banks hovedstyre er forberedt på betydelige svingninger fra år til år.

Tre firedeler av den norske oljeformuen er plassert i Nord-Amerika og Europa. Oljefondet har dessuten lenge vært en betydelig investor i mellominntektsland som Kina, India og Brasil. I Asia tilhører Vietnam, Bangladesh og Sri Lanka kategorien «nye fremvoksende markeder», som totalt utgjør 26 milliarder kroner.

 

Investerer i utviklingsbanker

Oljefondet har også investert i flere internasjonale utviklingsbanker. Den største enkeltinvesteringen av denne typen var i Den latinamerikanske utviklingsbanken, der Oljefondet ved årsskiftet hadde investert 4,9 milliarder kroner. Fondet har også bidratt med kapital til Den interamerikanske utviklingsbanken, Afrikabanken og Asiabanken.

Disse investeringene skjer i form av obligasjoner. Dette er i praksis en form for kommersielle lån som disse utviklingsbankene tar opp for å kunne øke egne utlån til utviklingsformål.

Oljefondet har dessuten investert 3,5 milliarder kroner i Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) og 1,6 milliarder kroner i International Finance Corporation (IFC). IBRD og IFC er begge en del av Verdensbanken.

 

Solgte seg ut av selskaper

Finansdepartementet har fastsatt etiske retningslinjer for fondet. Etikkrådet gir råd til Norges Bank på dette feltet. I 2018 utelukket Norges Bank på etisk grunnlag 13 selskaper, og flere ble satt under observasjon.

I tillegg til dette solgte Oljefondet seg ut av 30 selskaper som følge av risikovurderinger knyttet til selskapsstyring og bærekraft.

Halvparten av disse nedsalgene var begrunnet i klimaendringer og omfattet selskaper innen blant annet kullproduksjon og palmeolje. I tillegg solgte Oljefondet seg ut av ni selskaper grunnet risiko for korrupsjon, fire knyttet til håndtering av menneskerettigheter og ytterligere to knyttet til tobakksproduksjon.

Til sammen har fondet solgt seg ut av 240 selskaper siden 2012.

 

Er fortsatt eier i omstridt bank

Oljefondet har det siste året blitt kritisert for sin betydelige investering i den sveitsiske storbanken Credit Suisse, som har vært involvert i å organisere hemmelige lån til Mosambik. Den sveitsiske banken har tidligere blitt bøtelagt for delaktighet i skatteunndragelser. Oljefondets eierandel i banken var ved siste årsskifte verdt 11,5 milliarder kroner.

Oljefondets investeringer

Aksjeinvesteringer i Afrika, 5 største land

- Sør-Afrika (36,8 mrd. kr)

- Egypt (3,7 mrd. kr)

- Kenya (919 mill. kr)

- Marokko (859 mill. kr.)

- Nigeria (755 mill. kr)

 

Rentepapirer/obligasjoner i Afrika

- Sør-Afrika (21,4 mrd. kr.)

 

Tall viser verdi 31.12.2018.

Kilde: Norges Bank Investment Managment (NBIM)

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.02.2019 07.44.48 Sist oppdatert: 28.02.2019 07.44.48