Utviklingsminister Dag Inge Ulstein varsler økt satsing på bistand til personer med funksjonsnedsettelse. Foto: Espen Røst

Øker bistanden til funksjonshemmede

Regjeringen øker bistanden til funksjonshemmede i fattige land med 100 millioner kroner. – Gledelig og veldig viktig, sier Morten Eriksen som er daglig leder i Atlas-Alliansen.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 15.03.2019 14.03.19

– Det finnes hele 800 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland. Jeg er utrolig glad for at vi nå kan få til et skikkelig løft for denne utsatte gruppen, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

–  Vi vet at disse rammes av negative holdninger, stigmatisering, diskriminering og manglende tilgang til utdanning, helsetjenester og begrenset fysisk tilgang, sier han.

Satsingen på 100 millioner kroner kommer i tillegg til eksisterende tiltak rettet inn mot funksjonshemmede. Pengene skal kanaliseres via frivillige organisasjoner.

Utstein understreker at pengene blant annet skal brukes til å hjelpe spesielt sårbare grupper. Som kvinner og barn med nedsatt funksjonsevne i områder med krig og konflikt. 

– Disse må vi ha særlig oppmerksomhet om. Den internasjonale innsatsen for personer med funksjonsnedsettelser må styrkes. Tiltakene er ikke tilstrekkelige og er ikke alltid godt nok integrert i utviklingsprogrammene som helhet. Det tas heller ikke nok hensyn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne jo ofte representerer en stor ressurs, sier Ulstein.

Morten Eriksen, daglig leder Atlas-alliansen, er svært fornøyd med regjeringens prioritering av bistand til personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland.

 – Dette er veldig, veldig gledelig. Atlas-alliansen har flere ganger påpekt hvordan målrettet bistand til personer med nedsatt funksjonsevne har fått en stadig mindre andel av bistandskaka. Så dette er et stort skritt i riktig retning, sier Eriksen.

– Hvordan bør pengene brukes?

– Det er viktig for oss at pengene når ut til grasrota og ikke forsvinner i masse topptunge initiativ og organisasjoner. Satsingen bør styrke de sentrale bærekraftsmålene som blant annet likestilling mellom kjønn og grupper, inkluderende utdanning og arbeidsliv og kampen mot ulikhet, sier Eriksen.

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 15.03.2019 14.03.19 Sist oppdatert: 15.03.2019 14.03.19