Til tross for at det er mer tørke og ekstremvær enn før, kan afrikanske bønder fortsatt skape produktive jobber og økonomisk vekst, ifølge en ny rapport. Alle foto: Kizito Makoye

Ny rapport: Småbedrifter revolusjonerer Afrikas jordbruk

Det skjer nå en stille revolusjon i Afrikas landbruk. Endringene frontes i stor grad av bønder som driver små, men effektive landbruksbedrifter, og bidrar til økonomisk vekst, ifølge en ny rapport.

Av Kizito Makoye, i Tanzania Sist oppdatert: 04.11.2019 14.20.52

Det er en varm ettermiddag i Kiromo, en landsby som ligger 52 kilometer nord for Dar es Salaam, Tanzanias største by. Charles og Jessica Bukeke er i gang med å forberede gården sin for planting. Mens Charles sprer kumøkk over jordene, setter Jessica fyr på hauger med maisstilker, og store mengder røyk brer om seg.

Ekteparet Bukeke bor i Bagamoyo-distriktet langs kysten av Tanzania. De rydder jorda ved hjelp av ild og veksler mellom å dyrke ulike produkter. På den måten fjernes uønskede plantedeler, samtidig som næringsstoffene i jorda returnerer.

 

En stille jordbruksrevolusjon

Afrikansk jordbruk er nå inne i en utvikling som er i ferd med å bli en stille revolusjon, ifølge rapporten Africa Agriculture Status Report 2019. Rapporten er utgitt av the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA).

Det har skjedd en rask vekst og etablering av stadig nye små og mellomstore bedrifter i jordbrukssektoren. "A Quiet Revolution in the Hidden Middle", kaller rapporten denne trenden.

Små og mellomstore bedrifter innen ferdigvarer, logistikk og produksjon er på aggregert nivå de største investorene i dagens afrikanske landbruk, og de vil fortsette å spille en nøkkelrolle de kommende 10–20 årene, ifølge AGRA-rapporten.

Rapporten kaller denne gruppen av bedrifter for "det skjulte midtsjiktet" fordi de lenge har blitt ignorert i de rådende politiske debatter rundt mat og jordbruk. However, it exists and is dynamic, hence, not missing.

Endringene drives frem av småbønder og små og mellomstore bedrifter (SMB), og har potensial til å skape mange jobber og økonomisk vekst. Den positive utviklingen skjer på tross av problemer som økende tørke og ekstremvær.

En kombinasjon av urbanisering og økte inntekter i befolkningen har ført til økt etterspørsel etter tradisjonell mat. Det er positivt for bønder som nå kan produsere mer og derfor oppnå større økonomisk gevinst.

Rapporten vektlegger at SMB-er er de viktigste for sysselsettingen i sektoren, sammen med tradisjonelle familiebruk. Den gjensidige avhengigheten mellom dem og andre deler av landbruket gjør det ekstra viktig at de har gode vilkår som kan sikre dem overlevelse og vekst. Utfordringene i dag ligger i at SMB-er innen landbruk ofte mangler sikkerhet for å kunne ta opp lån, samt andre typer ressurser og støtte.   

 

Større avlinger gir økt avkastning

Bønder i Tanzania har ofte satt fyr på jordene sine for å fjerne ugress, snegler og skadedyr. Brannene har ofte forårsaket luftforurensning, og har ført til at viktige næringsstoffer har forsvunnet fra den dyrkbare jorda.

For å redusere skaderisikoen, bruker Charles Bukeke jord fra de brente maisstilkene til å lage jordlapper. Han blander jorda med kumøkk, og lager bed som brukes til å dyrke bønner, tomater, poteter og andre grønnsaker.

– Denne metoden reduserer behovet for kunstgjødsel, og hjelper meg med å øke jordets fertilitet, sier han.

Bukeke har, i likhet med mange andre østafrikanske bønder, tatt i bruk moderne teknikker for å dyrke større avlinger og øke egne inntekter.

– Jeg dyrker ulike produkter, og ved å drive på denne måten, får jeg maksimal avkastning, sier Bukeke.

 

Jordbruk er økonomiens drivkraft

Jordbruk er kjernen i Tanzanias økonomi. Landbruket utgjør over en fjerdedel av landets bruttonasjonalprodukt (BNP), og utgjør 85 prosent av all eksport. Omtrent 80 prosent av arbeidstakerne er sysselsatt i jordbruksnæringen. Landet består av nesten 30 millioner hektar (nesten 300 000 km2, red. anm.) dyrkbar mark. Kun i underkant av 590 000 av disse hektarene vannes per dags dato. Mais, ris, poteter og kaffe er blant de viktigste produktene som dyrkes.

Over to tredjedeler av Afrikas befolkning sør for Sahara er avhengige av landbruket for å forsørge seg selv, ifølge eksperter. Dette gjør jordbruket til en viktig årsak til økonomisk vekst. Til tross for at over 25 prosent av all dyrkbar mark ligger i Afrika, produseres kun 10 prosent av verdens jordbruksprodukter i afrikanske land, ifølge analytikere.

Til tross for et stort vekstpotensial, har de fleste afrikanske jordbruksbedriftene forblitt uformelle, og deres økonomiske bidrag har vært begrensede.

– De fleste foretakene sliter med å overleve som følge av manglende økonomisk støtte. Det sier Elia Timotheo, grunnlegger av og administrerende direktør ved EA Fruktgårder & Co.

– Vi må ta for oss verdikjeden i hele jordbruket, og skape markeder for bøndene som driver smått, påpeker han.

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Kan begrense bøndenes sult: Kassava kan være livsviktig ved sultkatastrofer. Her smiler Abia Maghembe mens hun holder to av kassavaplantene hun dyrker.

Livsviktig i sultperioder: kassavaens betydning

Tilbake i landsbyen Kiromo, smiler Abia Maghembe mens hun holder en kassavaplante. Den beskjedne rotgrønnsaken er mye av årsaken til hennes suksess.

– Jeg er veldig glad fordi jeg får dekket egne behov. Ingenting kan stoppe meg fra å dyrke kassava, sier hun glad.

Kassava er en rotgrønnsak som tåler tørke, og som dyrkes over hele Afrika. I Tanzania dyrkes denne grønnsaken ofte til eget forbruk. På denne måten reduseres bøndenes risiko for å sulte i perioder der andre produkter ikke kan dyrkes.

Maghembes interesse for kassava begynte da hun i 2016 ble medlem av «Tupendane Farmers Group,» et foretak for små og mellomstore, kvinnelige bønder som selger kassavaen de dyrker.

Utstyrt med kunnskap og ferdigheter, har Maghembe forbedret familiens helse og velstand. 

– Jeg veksler mellom forbedrede varianter (av kassava-grønnsaken, red. anm.) som vokser veldig fort. Jeg er sikret både mat og penger, sier hun.

Med økonomisk støtte fra «Small Industries Development Organisation» (SIDO), har Tupendane Farmers Group etablert et senter for lagring og oppbevaring av kassava-grønnsaken. Formålet med senteret er å hjelpe egne produsenter slik at de unngår tap (av avlinger, red. anm.) etter høsting.

– Markedet for kassavamel er stort, hvert kilo selges for opptil 2500 tanzanianske shillings (om lag 1 amerikansk dollar), sier Maghembe.

 

Kraftig industriell vekst

Det østafrikanske landet  har over tre millioner foretak for små og mellomstore produsenter. Disse foretakene står for 35 prosent av landets BNP, og har opprettet sysselsetter over 40 prosent av alle arbeidskraften  på landsbasis, ifølge statlige statistikker.

Interessant nok eies over halvparten av disse foretakene av kvinner, ifølge myndighetenes statistikk.

Samtidig som disse små og mellomstore produsentene er helt avgjørende for økonomien i landet, står de også overfor mange utfordringer. Begrenset markedstilgang, manglende økonomisk støtte og svak fagkompetanse er noen av disse.

 

Myndighetene i Tanzania har iverksatt et program for jordbruket sør i landet. Bøndene skal blant annet få tilgang på bedre utstyr.

 

Effektivisering av jordbruket

Som en del av strategien for å fremme jordbruket, har myndighetene valgt å iverksette det såkalte Programmet for vekst i jordbrukssektoren i det sørlige Tanzania. Formålet med programmet er å styrke landbrukssektorens produktivitet og markedstilgang.

Initiativet er ment som et forsøk på å skape inntektsmuligheter for 100 000 bondefamilier. Bøndene skal få praktisk opplæring i markedsføring, og vil bli utstyrt med riktig teknologi. Det afrikanske jordbruket har et enormt potensial.

Det antas at den afrikanske jordbrukssektorens inntekter vil stige til én billion amerikanske dollar innen 2030, ifølge AGRAs rapport.

– Etter hvert som Afrikas jordbrukssektor endres, vil jordbruket definitivt ta over som den fremste drivkraften bak økonomisk utvikling. Ikke bare gjennom økte inntekter og flere jobber, men også i kraft av at arbeidsstokken får bedre ernæring, sier Henry Mahoo.

Han er professor i jordbruksfag ved Sokoine-universitetet i Morogoro. Etter hvert som bøndene i de små foretakene begynner å produsere mer, vil de skape flere jobber i matvarebransjen, ifølge Mahoo.

Afrika har om lag 51 millioner gårdsbruk. 80 prosent av disse disponerer et areal på under to hektar, ifølge AGRAs rapport. De afrikanske gårdene produserer allerede 70 prosent av Afrikas totale matbehov, og antall gårder øker fortsatt i de fleste afrikanske land.

Det anslås at den regionale etterspørselen etter mat vil stige kraftig og at småbønder og små og mellomstore foretak vil kunne stå for om lag en femdel av dette.

Publisert: 04.11.2019 14.20.52 Sist oppdatert: 04.11.2019 14.20.52