– Neste fase i reformprosessen må åpenbart ha mest fokus på innhold, heller enn omstilling, sier påtroppende Norad-sjef Bård Vegar Solhjell. Foto: Gerd Stensby / Norad

Ny Noradsjef: Fakta skal ha makta

Å fraråde ministre iverksetting av nye satsinger i utviklingspolitikken er ikke en oppgave for Norad, mener direktoratets nye leder – mangeårig statsråd og SV-politiker Bård Vegar Solhjell. Han sier Norad bør begrense seg til å gi faglige råd om effekter og hindringer for utvikling.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 15.11.2019 11.18.02

Bård Vegar Solhjell har i mange år vært en profilert skikkelse i norsk politikk, blant annet etter å ha vært statsråd i to departementer, henholdsvis som miljøvernminister og kunnskapsminister i to rødgrønne regjeringer.

Hans siste jobb, som han vil ha fram til årsskiftet, er som generalsekretær i miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond – en organisasjon som også driver bistandsarbeid i flere utviklingsland.

Nå går han fra å være opptatt av politiske ideer og beslutninger til heller å skulle medvirke til at de settes ut i livet på en best mulig måte, med bakgrunn i faglighet og solid kunnskap, slik han selv framhever.

«Fakta skal ha makta» var slagordet den nye Norad-direktøren proklamerte i intervjuer og taler etter at utnevnelsen var et faktum.

 

– Politikere skal prioritere

I Norad får Solhjell det øverste ansvaret for etatens kjerneområder; rådgivning overfor departement og ambassader, søknadsbehandling av tilskudd til organisasjoner og bedrifter, evaluering av bistandens effekter, statistikkarbeid og informasjonsvirksomhet.

– Mange fagfolk vil mene at norsk bistand allerede er involvert i altfor mange temaer og er fordelt på altfor mange land. Vil du si at det ligger innenfor Norads mandat også å fraråde etablering av stadig nye satsingsområder?

– Jeg vil mene at det er opp til politikerne å prioritere, det at demokratiet gir politiske skifter er naturlig, også at nye partier og statsråder som kommer inn vil ønske å sette sitt preg på utviklingspolitikken. Så spør du meg, så synes jeg ikke det er opp til Norad å styre eller begrense politikernes satsinger. Snarere bør fagetaten gi råd om hvordan de kan få mest mulig effekt av satsinger og å påpeke mulig risiko og hindringer.

– Du er nå generalsekretær i WWF Verdens Naturfond og har tidligere sittet i Stortingets utenrikskomité for SV. Hvordan blir direktoratet Norad oppfattet fra slike utkikkspunkter?

– Generelt mener jeg Norad er anerkjent som det fremste fagmiljøet innen utviklingspolitikk og et av de fremst på internasjonale spørsmål generelt i Norge. Internasjonalt har Norad et uhyre sterkt navn. Det har vært lærerikt å se hvor stort mange av mine internasjonale kontakter oppfatter det å blir utnevnt til direktør i Norad er.

 

– Forvaltning er et honnørord

– I utenrikskomiteen vil jeg si at Norad hadde et allment godt renommé og vi hadde inntrykk av at det jobbet flinke folk der. Samtidig er det jo slik at Stortinget generelt har et ganske fjernt forhold til direktoratene. I stedet forholder man seg jo til regjeringen. Sett fra WWFs ståsted er det noe av det samme. Vi har vært fornøyd med og hatt positive erfaringer med Norad. At jeg nå kommer inn som Norad-direktør med et slikt «blikk utenfra», blant annet med erfaring fra politikk og sivilsamfunnsarbeid, tror jeg ellers vil være positivt for Norad.

– Norad har i halvannet år vært inne i en periode med en såkalt bistandsreform. For direktoratets ansatte har det vært en lang og slitsom prosess, noen vil trolig også kalle den «ødeleggende» for motivasjon og engasjement? Hvordan kan en ny leder bidra til å få bort en litt negativ stemning?

– Jeg må tilstå at jeg kjenner selve reformprosessen veldig overfladisk, og trenger tid for å sette meg inn i selve idégrunnlaget. Det vil være noe av det jeg skal lære mer om i tida fram til jeg begynner i jobben. Selv er jeg i hvert fall veldig motivert – til å ta fatt på neste fase i reformprosessen. Den må åpenbart ha mest fokus på innhold, heller enn omstilling, og vil bli viktig både for Norad og departementet.

– En hovedidé bak reformbeslutningen er at oppgaver skal rendyrkes. Departementet skal drive politikk-utforming, mens direktoratet skal drive forvaltning. Er du, en mangeårige heltidspolitiker, en typisk forvalter?

– «Forvaltning» er et honnørord. Dette er viktig arbeid, som jeg med årene har blitt mer og mer opptatt av. Det går på å sette politiske vedtak ut i livet. Forvaltningen skal sørge for at ting skjer på en ordentlig måte. Det kan ikke gjøres uten sterk faglighet og store kunnskaper, og det har jeg veldig lyst til å bidra til. For meg er det helt avgjørende å sørge for at Norad har det, den best mulige kunnskapen til enhver tid, og at vi ikke er redde for å gi gode råd. Så blir det opp til politikerne å velge kursen.

Publisert: 15.11.2019 11.18.02 Sist oppdatert: 15.11.2019 11.18.02