Fram til utgangen av 2022 skal 1,5 millioner nye husstander skal få tilgang til elektrisitet - er ambisjonen til Norfund. Foto: Norfund

Norfund velger nye veier – flagger store ambisjoner

Det er ikke noe i veien med ambisjonene i Norfunds strategi fram mot 2022. – Det er ikke gitt at vi lykkes, innrømmet administrerende direktør Tellef Thorleifsson da han fredag presenterte den nye strategien.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 21.06.2019 13.11.15

– Under alt det vi gjør ligger det å skape arbeidsplasser, bidra til å få folk i jobb, sier han. Bare i Afrika må 470 millioner nye jobber skapes innen 2030 ifølge Verdensbanken.

I den nye strategien til Norfund videreføres investeringer i ren energi og finansinstitusjoner. Det nye er det de kaller «grønn infrastruktur» og satsingen på «vekstkraftige virksomheter» i Afrika.

Hele strategien knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. Fondet øker samtidig ambisjonsnivået for målingen av utviklingseffekten av de norske bistandsinvesteringer.

I perioden fram til 2022 skal den gjennomsiktige avkastningen på kapital være på 5 prosent.

 

Ren energi

Norfund skal fortsatt satse på vanlig storskala energi – vann, sol- eller vindkraft -  men i tillegg skal det støttes mer off-grid-løsninger for vanlige husholdninger.

– Dette er et område der vi forventer vil vokse kraftig i årene som kommer, sier Thorleifsson.

  • I løpet av perioden skal 1,5 millioner nye husstander skal få tilgang til elektrisitet
  • Ny strømkapasiteten på 5000 megawatt strøm skal produseres – hvorav 4000 MW skal være ren energi.

– Det er ikke gitt at vi lykkes med målene vi setter oss, men i forhold til behovene er dette bare en liten del av det som trengs, sa han.

 

Grønn infrastruktur

Det nye området som Norfund skal bygge opp kaller de «grønn infrastruktur». Det dreier seg om investeringer i avfallshåndtering, vannforsyning og utbygging av strømnettet flere steder.

– Vårt mål er investeringer til en milliard kroner i seks til ti virksomheter, sier Thorleifsson.

Han mener at Norfund til en viss grad vil måtte bidra til å skape nye virksomheter. Arbeidet begynner i høst.

– Her er usikkerheten størst om hva vi klarer å få til, sier Norfund-sjefen.

 

Finanssektoren

Dette blir en videreføring av strategien som allerede er i gang.

De neste tre årene skal Norfund bidra til at 15 millioner nye kunder får tilgang til finansielle tjenester, og øke utlån bankenes kunder med 130 milliarder kroner.

 

Vekstkraftig virksomhet

– Norfund skal gå inn utviklingen av større produksjonsbedrifter, et partnerskap med større industrielle aktører, sier Thorleifsson.  Han mener satsningen på noen få store bedrifter vil kunne skape mange arbeidsplasser. Fondet er i dialog med blant annet Yara om muligheter.

Investeringer til små- og mellomstore bedrifter vil i økende grad gå gjennom fond.

Totalt er målet å bidra til å skape 50 000 nye arbeidsplasser, og øke omsetningen i selskapene.

Norfund har 29 land hovedland der de investerer i virksomhet. Afrika sør for Sahara er stadig viktigere. Nigeria er et nytt land i porteføljen der de nylig inngikk et samarbeid på energisektoren

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.06.2019 13.11.15 Sist oppdatert: 21.06.2019 13.11.15