Jan Olav Baarøy i Norec ønsker i løpet av noen år å doble antall utvekslinger innen offentlig sektor. Foto: Kristine Folland

Norec: Norske offentlige etater kan lære mye av andre

Norske statlige etater og institusjoner kan lære av kollegaer fra utviklingsland. Flere bør sende og ta imot ansatte på utveksling. – Det vil bidra til å fremme FNs mål om bærekraftig utvikling, mener direktør Jan Olav Baarøy i Norec.

Sist oppdatert: 21.10.2019 07.46.46

I begynnelsen av neste måned arrangerer Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) en konferanse for å vekke interessen hos offentlig sektor i Norge. Mens Norec tidligere har samarbeidet hovedsakelig med sivilsamfunnsorganisasjoner ønsker de nå en økt satsing på offentlig sektor. De ønsker i løpet av noen år å doble antall utvekslinger innen offentlig sektor.

– Vi legger vekt på gjensidige bidrag og læring gjennom utveksling av ansatte, sier Baarøy til Bistandsaktuelt.

Det er ikke nytt at norske statlige institusjoner bidrar til å fremme utvikling i andre land. Flere norske helseforetak, OsloMet, Skatteetaten, Kartverket og Skatteetaten er blant de som allerede er i gang. Noe av dette skjer gjennom programmer som Skatt for utvikling, Fisk for utvikling og Olje for utvikling som ligger under Kunnskapsbanken i Norad.

 

Har noe å hente

– Det er et faktum at veldig mange i Norge har tenkt at her i landet går ting ganske bra, og vi kan først og fremst gi fra oss kompetanse. Til det vil jeg si at vi har fortatt en del ting å lære, sier Baarøy.

 – Vi kan fortsatt lære noe av hvordan andre bedrifter og institusjoner der ute har løst sine utfordringer. Det kan berike og gi ideer til hvordan vi kan løse våre egne utfordringer. Institusjoner får mulighet til å se i speilet og berike perspektivene sine ved å ha utenlandske faglige arbeidere hos seg som kan fortelle om deres fiskeriforvaltning, eller arbeid med likestilling.

For mange år siden var Baarøy selv på utveksling i Uganda og lærte om hvordan landet implementerte FNs nye barnekonvensjon.

– Uganda hadde kommet veldig langt med å tilpasse nasjonallovgivning til barnekonvensjonen. De hadde kommet mye lenger enn Norge på det tidspunktet. Det var en vekker: Jeg tenkte at her var det et arbeid som var «cutting edge», vi kunne lære av Uganda. Og slik er det nok på en rekke områder. Vi er kanskje blitt for godt vant med å tenke at vi er fremst på alle områder, men det er vi ikke. Vi er langt framme på noen områder, men ikke på alle, sier Baarøy.

 

Lang erfaring

Siden år 2000 har Norec (tidligere Fredskorpset)  lagt til rette for utveksling av rundt 10 000 mennesker mellom arbeidsplasser i mer enn 60 land. Rundt 25 prosent av disse kommer fra offentlige institusjoner som sykehus, universiteter eller etater. De resterende er hovedsakelig fra sivilsamfunnsorganisasjoner og noe privat sektor. Nøkkelen er at utvekslingen er gjensidig.

Konsulentselskapet KPMG har laget en rapport om hva slags lærdom som kan trekkes av erfaringene hittil med utveksling innen offentlig sektor. Hovedfunnene er blant annet:

  • Ansatte som har vært med i det profesjonelle utvekslingsprogram har fått mer faglig ekspertise, krysskulturell forståelse, mer kreativitet og innovativ kraft og et styrket selvbilde.
  • For at det skal bli vellykket kunnskapsoverføring fra individet til institusjonen der de arbeider må det være sammenheng mellom utvekslingsprogrammet og strategiene til institusjonene. Programmet må være forankret hos mellom- og toppledelsen. Det må være en gjensidighet og langsiktighet i samarbeidet mellom institusjoner i landene som er involvert.

KPMG mener at det Norec-reglen om at deltagerne ikke skal være over 35 år bør avskaffes. «Det største hindret for økt læring (innad i institusjoner red.anm.) er Norecs aldersgrense på 35 år, siden det hindrer relevant, erfarne og dyktige ansatte i offentlige institusjoner fra å delta i utveksling,» skriver de i rapporten.

Norec mener de kan tilby norske offentlige institusjoner et apparat for å sende ut sine ansatte og ta imot ansatte fra samarbeidsorganisasjonen ute.

– Vi har kurs, rådgivere som kan alt som går på visumsøknader, oppholdstillatelser, forsikringer og alt som er tungt å sette seg inn i. Vi kan sette opp samarbeidsavtaler utover det juridiske for å oppnå felles mål i landet ute og i Norge. Langsiktig institusjonel samarbeid er noe vi har lang erfaring med, sier Baarøy.

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.10.2019 07.46.46 Sist oppdatert: 21.10.2019 07.46.46