(c) JanSpeed

Det er ikke mange menn som oppsøker hjelp etter seksuell mishandling av væpnede grupper i DR Kongo. Isaac er en av de få.

Foto: Jan Speed

Menn og gutter voldtas – men de færreste får hjelp

Isaac lå i smerte på et senter for voldtatte kvinner i Goma, DR Kongo. Det var uvanlig at en mann kommer til senteret for å be om hjelp. Skamfølelsen sitter dypt hos voldtatte menn.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 01.02.2019 11.16.05

– Væpnede menn brøt seg inn i huset og voldtok meg, fortalte Isaac stille. Han kunne knapt gå, derfor oppsøkte Isaac hjelp.

Mens overgrep mot kvinner får mest oppmerksomhet, er det store omfanget av seksuell vold mot menn i krig og konflikt lite omtalt.

– På grunn av ekstremt sterke tabuer er seksualisert vold mot menn og gutter noe vi nesten ikke hører om. Nobels fredspris i 2018 har fått oss til å snakke mye om seksualisert vold, og vi må få fram at menn ikke bare er overgripere, men også ofre for dette, sa Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– Menn blir angrepet av samme grunn som kvinner: for å skade, stigmatisere, ødelegge deres selvbildet, og for frata dem rettferdighet og trygghet, sier Sivertsen.

Hun deltok på seminaret «Breaking the Cycle of Violence» fredag. Menn og gutter som både overgripere og overlevende, spesielt i krig og konflikt, var i søkelyset. Det var et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelp, ABAAD Resource Center for Gender Equality i Libanon og Nobels Fredssenter.

Norges nye humanitære strategi prioriterer bekjempelse av seksuell og kjønnsbasert vold.

– Kvinner og jenter er mest utsatt, men også gutter og menn rammes av denne type vold. For å lykkes med å bekjempe seksuell og kjønnsbasert vold, må vi også snakke om menns rolle. Menn er både overgripere og ofre, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun åpnet seminaret.

 

Omfattende overgrep

En undersøkelse blant tidligere soldater i Liberia viser at en tredjedel av mennene hadde opplevd seksuell vold, ifølge UD. I DR Kongo har en fjerdedel av mennene i konfliktområdene opplevd det samme, ifølge forskning offentliggjort i The Journal of the American Medical Association.

Undersøkelser gjort av All Survivors Project (ASP) i Syria og Tyrkia viser at omfanget av seksualisert vold mot gutter og menn i forbindelse med krigen i Syria er «mer utbredt enn tidligere dokumentert».

«Seksualisert vold har ødeleggende konsekvenser for mannlige overlevende og deres lokalsamfunn. Ved siden av de fysiske skadene kan seksuell vold forårsake både kort- og langtids psykiske skader,» heter det i rapporten «Destroyed from Within» som kom i fjor høst.

(c) JanSpeed

Opprørssoldater har tegnet overgrep på husveggen nærheten av Goma i østlige DR Kongo.

Foto: Jan Speed

Inntrykket bekreftes av en tidligere rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), «Sexual Violence Against Men and Boys in the Syria Crisis». En fokusgruppe av syriske flyktningkvinner i Jordan sa at mellom 30 og 40 prosent av alle voksne menn i deres lokalsamfunn hadde opplevd seksualisert vold mens de satt fengslet i Syria. Vold mot gutter og menn skjer i fangeleirer drevet av ulike parter i konflikten. Overgrepene rammer gutter helt ned i 10 års alderen og menn helt opp i 80-årene. Flyktninger er også spesielt utsatt. De blir utnyttet av eldre gutter og menn, av arbeidsgivere og personer med makt i vertsamfunnet.

– En mann vil aldri snakke om dette. Hvorfor skulle han det? Vi vet at alle som havner i fengsel blir voldtatt, det er normalt, sier syriske Sami i en av UNHCRs diskusjonsgrupper.

Litt av den samme holdningen møtte forskere blant rohingya menn i leirer i Bangladesh

– Det samme som skjer med våre kvinner, skjer med våre menn. Det er for skamfullt å snakke om, sier ‘Kader’, i en rapport laget av Women’s Refugee Commission om seksuell vold mot rohingya gutter og menn.

Mens rundt halvparten av rohingya-kvinnene intervjuet i flyktningleirer forteller om voldtekt eller andre former for seksuell vold er tallet for menn på mellom 15 og 30 prosent.  Det er primært soldater i Myanmars hær som begår overgrepene – ofte er det lokalsamfunns- og religiøse ledere, samt tenåringer som rammes.

 

Behov for å styrke hjelpeapparatet

Organisasjonene understreker behovet for å styrke hjelpeapparatet for gutter og menn som overlever voldtekt.

Colleen Dockerty, hovedforsker i All Survivors Project, mener en del arbeid er i gang for å hjelpe ofrene for seksualisert vold, men at det ofte ikke klarer å nå ut til mannlige ofre.

– I Syria-området er det enorme humanitære behov. Mange humanitære aktører er ikke villig til å erkjenne problemet. De mangler kapasitet til å svare på utfordringene og heller ikke penger. Vi er nødt til å øke bevisstheten om problemet, oppmuntre menn og gjøre det lettere for overlevende å få hjelp, sa Dockerty under seminaret.

Colleen Dockerty, All Survivors Project

Eriksen Søreide understreket behovet for flersidig tilnærming der det var viktig at overgripere blir straffeforfulgt og at alle ofre får både fysisk hjelp og psykososial støtte.

– Vi må forstå makt og kulturdynamikken for å bryte voldssirkelen. Vi må ha en helhetlig respons der vi arbeider med hele lokalsamfunnet, med menn og kvinner, gutter og jenter, sa Eriksen Søreide.

Kirkens Nødhjelps generalsekretær påpekte at det  å arbeide med menn og gutter betyr ikke at  fokus tas bort fra jenter og kvinner, som tross alt utgjør flertallet av ofrene.

– Kjønnsbaserte maktstrukturer ligger til grunn for disse overgrepene. Å lære å ta oss av menn og gutten vil hjelpe oss til å ta bedre vare på kvinner og jenter som har overlevd, sier Sivertsen. Hun etterlyser at mannlige samfunns- og religiøse ledere i større grad engasjerer seg i dette arbeidet.

Ghida Anani, direktør for organisasjonen ABAAD i Libanon mener det er viktig å engasjere menn og kvinner for å oppnå likestilling. Hun har i lengre tid arbeidet med seksualisert vold.

– Å arbeide med menn er ofte veldig forskjellig fra å arbeide med kvinner. Vi må begynne med å lytte og forstå. Noen menn er overlevende etter vold, noen er voldsmenn og noen er begge deler. Målet med arbeidet må hele tiden være å oppnå likestilling, sier Ghida Anani.

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 01.02.2019 11.16.05 Sist oppdatert: 01.02.2019 11.16.05