Pacific Press  united nations, human rights, antonio guterres, new york, award, general assembly, ceremony, un, ga, 73rd session, universal declaration of human rights, secretary general, meeting, award ceremony for un prize of human rights, president

Rebeca Gyumi (t.v.) ble ifjor tildelt FNs menneskerettighetspris for arbeidet for barns rettigheter i Tanzania. Foto: NTB scanpix

Historisk i Tanzania: Ankedomstol nektet å godta barneekteskap

Ankedomstolen i Tanzania har avgitt en historisk kjennelse. Den fastslo i forrige uke at barneekteskap er i strid med grunnloven.

Av Signe Prøis Sist oppdatert: 29.10.2019 13.06.31

Ankedomstolens avgjørelse betyr at tanzanianske myndigheter nå må øke lavalderen for inngåelse av ekteskap fra 14 til 18 år. Avgjørelsen er en stor seier for unge i Tanzania, hvor to av fem jenter giftes bort før de har fylt 18.

Det østafrikanske landet ligger på en lite ærerik 11. plass på listen over land med høyest andel barnebruder, ifølge en UNICEF-rapport fra 2018.

Lovendringsforslaget ble opprinnelig presentert for tre år siden av Rebeca Gyumi. Hun er jurist og jobber for Msichana Initiative, en paraplyorganisasjon for tanzanianske organisasjoner som arbeider for jenters rettigheter.

PLAN International samarbeider med organisasjonen om flere prosjekter for ungdommer i Tanzania.

 

Møtte barnebruder

– Jeg har kjempet for jenters rettigheter gjennom en årrekke, men ble tilknyttet Msichana Initiative og begynte å jobbe med barneekteskaps-problematikken spesifikt for tre år siden, forteller Rebeca Gyumi til Bistandsaktuelt.

Hun reiser mye rundt i landet og treffer både jenter som er i barneekteskap og folk som arbeider med temaet på grasrotnivå. Og i fjor vant hun FNs menneskerettighetspris for innsatsen.

Gyumi forteller at praksisen med barneekteskap i Tanzania er særlig utbredt på landsbygda, hvor folk ofte lever i stor fattigdom og har liten tilgang på ressurser.

– Jeg møtte jenter som var barnebruder, og det ga meg en mye dypere forståelse av hva dette temaet egentlig innebærer for jenter og gutter som må gifte seg som barn. Det var et sjokk for meg å se hvor lite de ønsket seg det, hvordan de så det som et hinder for mulighet til en utdanning, til å lære seg et fag, til å leve livet som de selv vil. Flere sa til meg at ‘hvis jeg kunne endre på noe, så skulle jeg aldri blitt gift’. Barneekteskap er ekstremt ekskluderende praksis for jenter, og for gutter, i Tanzania.

 

Ville endre loven

Feltarbeidet var avgjørende for at Rebeca Gyumis bestemte seg for å fremme et forslag om endre loven som tillater barneekteskap. I paragraf 13 og 17 i Tanzanias ekteskapslov av 1971 gis det nemlig tillatelse til å inngå ekteskap fra fylte 14 år.

– Denne loven hadde en funksjon tidligere, da det var behov for å beskytte unge jenter på en annen måte enn i dag. Men i tiden vi lever nå, er dette en såkalt bad law som ikke står i forhold til landets utvikling, til de mulighetene og rettighetene Tanzanias innbyggere har i dag, sier Gyumi.

Som følge av Gyumis begjæring avga Tanzanias Høyesterett en kjennelse som sa at enhver inngåelse av ekteskap før fylte 18 år er ulovlig og i strid med grunnloven. Det påla dermed myndighetene å øke lavalderen. Men riksadvokaten anket kjennelsen, med det argument at mindre lavalder er nødvendig for å ta hensyn til sedvane, tradisjoner og religiøs praksis i befolkningen.

 

Ingen enighet i samfunnet

– Anken fra myndighetenes side forteller at det ikke finnes noen stor enighet i vårt samfunn i dag om at denne skikken bør endres. Men vi førte heller ikke saken som en konsekvens av stor enighet; men fordi vi mener at vi som land må ta et standpunkt om at jenter og gutter er barn fram til de er 18, sier Gyumi.

– Det er vårt ansvar å sørge for et samfunn hvor barn ikke trenger å ta voksne avgjørelser, som inngåelse av ekteskap. Ekteskapsloven vår har ikke bestått tidens tann, vi kan ikke ha den sånn lenger. Skikker og tradisjoner i Tanzania er fortsatt noe veldig mange holder kjær, men vår ambisjon er å inkludere alle dem som lovverket nå ekskluderer.

Rebeca Gyumi og Msichana Initiative samarbeider med både lokale, regionale og globale aktører om en holdningsendring for få en slutt på barneekteskap. Samtidig understreker hun at det hjelper lite med påvirkningsarbeid dersom lovverket ikke er på plass. 

– Det er som å helle vann oppi en sprukken bolle, sier hun.

12 millioner jenter i verden rammes hvert år av barneekteskap. Norge har nylig bebudet en forsterket innsats mot barneekteskap som ledd i en egen satsing mot skadelige skikker. 

 

Les mer: 

Norges strategi mot skadelige skikker

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.10.2019 13.06.31 Sist oppdatert: 29.10.2019 13.06.31