FNs ekspertgruppe mener dette er bilde av opprørskommandanten MAK. Han benekter at han har voldtatt noen eller brukt barnesoldater.

FN-eksperter: Denne mannen voldtar og stjeler gull - men går fri

I et gullrikt skogsområde i det østlige DR Kongo ledet opprørskommandanten M.A.K plyndringen av en landsby. 15 kvinner ble bortført og voldtatt. Kommandanten er et eksempel på hvordan seksualisert vold skjer i konfliktområder, og hvordan opprørsgrupper skaffer inntekter.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 06.03.2019 14.11.00

Kvinnene ble holdt i en grotte sammen med to andre kvinner og utsatt for gjentatte gruppevoldtekter i løpet av fire dager. En rapport laget av FN-eksperter beskriver overgrepene og forteller om hvordan voldsmennene betales med inntekter fra smuglergull og andre mineraler.

Det er i begynnelsen av september i fjor. Opprørsgruppen Raia Mutomboki opererer i store deler av Sør-Kivu-provinsen helt øst i DR Kongo. Avdelingen som angriper landsbyen har base i Lubila-skogen.  Kvinnene som ble bortført er i alderen 15 til 70 år.

Før de voldtar kvinnene synger soldatene en lovprisning av deres unge kommandant, M.A.K. Han er med i den rituelle dansen og velger ut de yngste kvinnene.  Første når han har voldtatt de utvalgte får hans menn gikk løs på kvinnene. Noen av mennene roper «Tchai, Tchai» (Te, Te) før de setter i gang, andre roper «Restaurant. Restaurant» som om de skal forsyne seg fra en meny. Noen av overgripere var «kadogo», barnesoldater. Flere av kvinnene får ulike redskaper tvunget inn i vaginaen.

Dette går fram av vitnemålene til noen av ofrene, en lokal myndighetsperson og lokale hjelpearbeidere som FNs ekspertgruppe for DR Kongo har intervjuet.

Ekspertgruppen har dokumentert ytterligere 18 andre tilfeller av voldtekt utført av opprørere i det samme området. En kvinne som hjelper voldsofrene har fått truende tekstmeldinger. En av dem lyder: «…ikke lek med oss, vi er militære fra (et stedsnavn). Vi vil brenne deg, dine barn, hele huset ditt og igjen voldta disse idiotene».

I en telefonsamtale med ekspertgruppen benekter M.A.K at voldtektene har funnet sted, og avviser at han bruker barnesoldater.

 

Rapporter til nytte?

 Ekspertgruppen lager omfattende rapporter en eller to ganger i året. De oversendes til FNs sikkerhetsråd. Gruppens mandat er å kartlegge menneskerettighetsbrudd, bruk av barnesoldater, våpensalg til ulike væpnede grupper i DR Kongo, og finansieringskildene til de mange opprørsgruppene. Gjennom årene har det bygget seg opp en pen stabel med rapporter.

Forsker Randi Solhjell på Politihøgskolen tror at slike rapporter kan ha en virkning, men at de bare inngår som en liten del av en stor FN-mølle koblet til FN-operasjonen i landet.

– Når ekspertene går detaljert inn i beskrivelsen av virksomheten til en opprørsgruppe som Raia Mutomboki er det av interesse for både FN-styrken og myndighetene i landet. Det er en gruppe de vil bekjempe. Det er helt annerledes når ekspertrapporten omtaler en general i hæren som driver med mineralsmugling, sier Solhjell.

Ut fra hennes egen erfaring fra å jobbe for FN-operasjonen i landet mener hun at ekspertgruppens arbeid er svært nødvendig i FN-operasjonen.

– Nivået på analyse i FN på det operasjonelle nivået er veldig begrenset. Det er ofte lite forståelse for det som skjer på lokalt nivå, sier Solhjell.

Utbrente motorsykler etter et angrep utført av opprørere i nærheten av byen Beni. Foto: FNs ekspertgruppe

Sanksjoner og krav

Opprørsledere og regjeringsoffiserer blir ført opp på sanksjonslister vedtatt av FNs sikkerhetsråd som følge av rapportene.

Delvis som en konsekvens av disse rapportene ble et program for ansvarlig mineral utvinning innført i DR Kongo. Dette ble et krav fra myndighetene i USA. Amerikanske firmaer måtte forsikre seg om at mineraler som eksporteres og som brukes i mobiltelefoner eller elbiler er «rene» og ikke er såkalte «blod mineraler». Mineralene skal ikke komme fra gruver kontrollert av militsgrupper eller der det jobber barnearbeidere.

Men,  ifølge den siste ekspertrapporten er programmet for ansvarlig utvinning allerede i ferd med å smuldre opp. De dokumentere at ulovlig tinn, tantal og wolfram fra Shabunda-området merkes med tags fra godkjente «rene» gruver, mens de stammer fra gruver der enten opprørsgruppen Raia Mutomboki eller navngitte offiserer fra regjeringshæren FARDC krever 10 prosent av produksjonen.

Mineralene fraktes ut via Bukavu, byen der fredsprisvinner Denis Mukwege har sitt sykehus.

Gullforhandlere i Bukavu eksportere gullet med forfalskede dokumenter. Dette er ekspertgruppen blitt fortalt av tollere. Da tollerne ble spurt hvorfor de ikke arresterte smuglerne svarte de at det hadde de gjort to ganger i 2017. Men at smuglerne ble løslatt nesten umiddelbart etter instruks fra offentlige tjenestemenn i Kinshasa.

Gruppen fikk også bekreftet at gullutvinningen i dette området var kontrollert av opprørere. Lokale gullgravere ble «skattelagt» av både opprørere og regjeringssoldater. FN-ekspertene mener soldatene til voldtekstanklagede M.A.K stjeler gull fra både lokalbefolkningen og fra gruvearbeidere.

Gullet selges videre i Bukavu, og smugles derifra via Rwanda eller Burundi for å havne hos gullsmeder i De arabiske emiratene. Andre gullsmugling byer er Bunia, Beni, Butembu og Goma.

Uganda er likevel hovedruten for ulovlig gull fra det østlige DR Kongo viser ekspertgruppen. Ulovlig og lovlig gull blandes i smelteverkene til to firmaer i Kampala, African Gold Refinery og Bullion Refinery. Gullbarene eksporteres til Dubai. Dette benekter firmaene ifølge avisen East African.

«Ugandiske myndigheter har ikke samstemt politikk for å bekjempe smugling,» heter det i rapporten.

Sekker med ulovlig koltan. Foto: FNs ekspertgruppe

17 prosent av inntektene til de største væpnede gruppene i øst-Kongo kommer fra ulovlig gruvevirksomhet. Et forsiktig anslag er at inntekter på rundt 114 millioner kroner i året bidrar til virksomheten til rundt 8000 opprørere knyttet til mellom 25 og 40 opprørsgrupper kan operere i disse provinsene. Dette går fram av boken «World Atlas of Illicit Flows». Den totale verdien av profitten fra ulovlig virksomhet er mye støtte. 98 prosent av profitten fra ulovlig utnytting av naturressurser (spesielt gull, trekull og trevirke) havner i lommen på organiserte transnasjonale kriminelle organisasjoner.

 

Voldtekt og mineraler

I forbindelse med Nobels fredspris-tildelingen i desember trakk den kongolesiske legen Denis Mukwege klare linjer mellom ulovlig mineralutvinning i Kongo og utbredelsen av seksualisert vold.

– Det er viktig å skille mellom Mukweges rolle som lege der han ønsker å få belyst seksualisert vold i krig. Det er politisk viktig. Men en eventuell kobling mellom mineralutvinning og seksualisert vold er mer nyansert enn som så, sier Solhjell.

Hun mener det kan være store skiller mellom gruveområder i ulike deler av landet, og mellom ulike lokale opprørsgrupper i hvilken grad omfattende seksualisert vold forekommer, og i hvilken grad det brukes strategisk i en konfliktsammenheng.

– Man må være litt nøye hva man snakker om, sier Solhjell.

Under sitt besøk i Norge satte Mukwege søkelys på en av drivkreftene bak volden i Kongo: Kampen om dyrebare naturressurser, som for eksempel kobolt som i elbiler. Mukwege vil ikke ha noen boikott.

– Jeg sier ikke at dere må boikotte Kongo. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte disse ressursene på en ren måte, sa han ifølge NTB.

Fredsprisvinneren etterlyste en gruveindustri som respekterer menneskeverdet, og arbeider etterrettelig, slik at både industrien og lokalbefolkningen kan nye godt av ressursene.

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.03.2019 14.11.00 Sist oppdatert: 06.03.2019 14.11.00